19 februari, 2018

En framtid med god och nära vård.

Jag har lyssnat på Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Mycket av det hon säger överensstämmer mycket väl med de frågor som vi Allianspartier i Landstinget i Kalmar län driver. Skillnaderna politiskt handlar mer om hur vi skapar dessa förutsättningar.

Sjukvården har internationell sett goda resultat vad gäller medicinsk kvalitet men sämre resultat för kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Svensk sjukvård är historiskt sett fokuserad på akutsjukvård och den måste självklart också finnas kvar och vara ändamålsenlig men vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och preventionen. Det gör vi bäst genom en nära vård.

Enligt Nergårdh ligger framtidens utmaningarna i att skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Den moderna hälso- och sjukvården behöver ta mer hänsyn till individens behov och förväntningar än i vilken struktur vården ska bedrivas. Vården bedrivs nämligen ofta i föråldrade strukturer. Framtiden handlar mer om hur vi tillhandahåller vård och gör den tillgänglig än denna struktur.

Det blir mycket spännande att följa utredningens fortsatta arbete som både ifrågasätter hur ändamålsenligt det är att dela upp vården i öppen och sluten vård samtidigt som den kommer att peka på hur vi kan underlätta samverkan mellan primärvården samt den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Här finns det gränssnitt som kanske måste förändras om människor ska kunna ges den mest ändamålsenliga vården.

Det är lätt att stämma in i utredningens uppdrag och grundtankar men vi måste vara beredda på att det finns utmaningar om den nödvändiga förskjutningen av vårdens tyngdpunkt kan ske till en mer nära vård. Det krävs större resurser till primärvården och en bättre kontinuitet i läkarkontakterna där primärvården i länet på många håll uppvisar stora brister. Det krävs också en uthållighet – inte minst politiskt för att orka genomföra förändringarna.

Utredningens fortsatta arbeta innehåller ett första delbetänkande 7 juni 2017. I juni kommer det andra delbetänkandet och slutbetänkande beräknas vara klart i mars 2019.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

 

 

Annonser
5 februari, 2018

Årets första landstingsstyrelse

För dagen har vi gjort den långa (nåja) utflykten till kommunhuset i Kalmar, där vi begår landstingsstyrelse. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att föra medborgarnas talan och vara en blåslampa i baken på majoriteten.

Här nedan kan du läsa de förslag vi går fram med idag. Det politiska språket kan vara lite torrt och träligt ibland, med skrivelser och yrkanden med krav på handlingsplaner hit och uppföljningar dit, men i korthet handlar de fyra förslagen om:

  1. Majoriteten måste ta revisorernas kritik på allvar och förbättra budgetprocessen – många snäpp. Vi kräver konkreta handlingsplaner.
  2. Att landstingsanställda ska få förmånscyklar är bra. Ännu bättre blir det om landstinget ställer krav på lokal närvaro vid upphandlingen, så att det blir enkelt att serva och reparera cyklarna. Det lilla tillägget vill vi göra till beslutet.
  3. En invånare framför i ett medborgarförslag önskemål om så kallade äldrevårdsmottagningar, något som vi också har föreslagit i vårt senaste budgetförslag. Så vi ger tummen upp till medborgarförslaget, helt enkelt.
  4. Alla dessa miljoner som landstinget får i form av riktade statsbidrag för att medborgarna ska få vård snabbare och enklare – de måste upp på bordet och användas till det bidragen är avsedda för. Inte gömmas undan på ett konto med det dolda syftet att putsa till resultatet på sista raden i årsredovisningen – som majoriteten vill göra.

Klicka och läs de fullständiga skrivelserna:

Alliansens förslag

1 februari, 2018

Vilket lyft för länet!

Under veckan har Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar meddelat vilka utbildningar som nu får klartecken att starta i länet. Förra året var siffran historiskt låg, endast en utbildning fick godkänt. I år har länet fått godkänt för tio utbildningar, av de 17 man ansökt om.

För att en utbildning ska få klartecken så krävs en tydlig koppling mot arbetsmarknadens behov, något som borde vara solklart i Kalmar län där utbildad arbetskraft saknas inom många områden. Därför var frustrationen enorm när beskedet om endast en utbildning kom för ett år sedan.

Nu kan fem kommuner i länet glädjas åt att tio utbildningar inom olika områden, bland annat undersköterskor med äldrekompetens. Vad kan vi då lära av detta? Att samarbete krävs för att nå resultat. Efter förra året har YH-utbildningarnas betydelse för länets utveckling kommit upp på agendan inom såväl politik som näringsliv och en kraftsamling har gjorts.

Nu drar vi nytta av erfarenheterna av årets ansökningar och siktar på ännu fler utbildningar i framtiden. Det behövs om hela länet ska kunna få den utvecklingskraft och kompetens som vi behöver för att växa sig starkt.

Fakta: YH-utbildningar i länet

  • Hultsfred: 3D-tekniker, additiv teknik i metall
  • Kalmar: Trafiklärare
  • Nybro: Design och konstglas
  • Västervik: Tv-produktionsspecialist, Certifierad produktionstekniker
  • Vimmerby: CNC-tekniker
  • Oskarshamn: Specialistundersköterska – äldre Stödpedagog, Produktionsteknik, Automationsingenjör för industri 4.0

Malin Sjölander (M), oppositionsråd

 

28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd