28 september, 2016

Landstingsfullmäktige på Stufvenäs

tokrycket-a

Idag är vi samlade på Stufvenäs gästgiveri för landstingsfullmäktige. Det stora punkten på dagordningen är såklart vår interpellation om majoritetens plötsliga beslut att stänga 79 vårdplatser till och med oktober månads utgång. Efter debatten står det klart att majoriteten inte gjorde några analyser, inte har en aning om åtgärden sparar några pengar och verkar sakna plan för framtiden.

Här hittar du samtliga handlingar

16 september, 2016

Öppna vårdplatserna nu!

Efter Västerviks Postens avslöjande, i dagens upplaga, om att de stängda vårdplatserna på Västerviks sjukhus hotar patientsäkerheten för akut sjuka och skadade, kräver nu Alliansen i landstinget i Kalmar län att de stängda vårdplatserna omedelbart öppnas.

Samtidigt avslöjar Barometern-OT att vårdplatserna på Oskarshamns sjukhus inte kommer att kunna stängas. Men personalen har, in i det sista fått förbereda för stängning.

Läs Alliansens pressmeddelande med anledning av detta:

oppna-vardplatserna-160916

 

 

7 september, 2016

Alliansen fick igenom politisk behandling av stängda vårdplatser

”Alliansen lämnade förra veckan in en skrivelse där vi krävde att de tillfälliga stängningarna av vårdplatser ska behandlas politiskt i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige. Efter våra påtryckningar tog den rödgröna landstingsmajoriteten sitt förnuft till fånga och gick våra krav till mötes.”

Läs hela pressmeddelandet här

Våra krav på landstingsstyrelsen idag

 

 

7 september, 2016

Ordning krävs även i politiken

”Hela situationen bottnar i en fullständig avsaknad av politiskt ledarskap och en total ovilja från den rödgröna landstingsmajoriteten att ta tag i problemen.”

Våra oppositionsråd skriver i Barometern idag:

http://www.barometern.se/debatt/ordning-kravs-aven-i-politiken/