20 juni, 2017

Bondfångeri av Vänsterpartiet

Artikel i Västervikstidningen.

 

Under veckan som gick kom det en skur med statsbidrag till landstingen och kommunerna. Denna gång är det Vänsterpartiet som slår sig för bröstet och tar åt sig äran.

Landstinget i Kalmar län får av dessa pengar ungefär 72 miljoner kronor och i fredagens Västervikstidning berättade vänsterpartister om att man med dessa pengar ska satsa på sex timmars arbetsdag i landstinget. Intressant. Och 72 miljoner är ju väldigt mycket pengar. Men i det här fallet räcker det inte.

Lite snabb matte:

Landstinget i Kalmar län har lite mer än 6000 årsarbetare (totalt cirka 7000 anställda) och personalkostnaden ligger på cirka 4 miljarder kronor varje år. Vänsterpartiet vill nu alltså införa sex timmars arbetsdag för dessa. Det innebär att alla ska jobba två timmar mindre varje dag, alltså måste en ny person täcka fyra personers tvåtimmarsledighet. Omvandlat i pengar blir det en ny miljard för att anställa totalt ungefär 1500 personer till.

Vänstern i sin stora generositet har avsatt 72 miljoner kronor till detta.

1 000 000 000 miljard -72 000 000 miljoner = 928 000 000 miljoner

I tidningsartikeln glömde de berätta varifrån de andra 928 miljonerna ska tas. I min värld är detta att lura folk.

Malin Sjölander (M), oppositionslandstingsråd

17 juni, 2017

Orimliga väntetider på intyg

Är det rimligt att föräldrar ska behöva vara utan inkomst/söka socialbidrag när barnen blir sjuka?  Nej självklart inte.

Jag har fått frågor från en familj vars barn har en livslång utvecklingsstörning.  Familjen måste förse Försäkringskassan med ett läkarintyg för att få rätt till tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt.  Familjen ansökte den 17 november, om ett nytt intyg då det gamla beslutet var på väg att gå ut, från barnhabiliteringen. I förra veckan, första veckan i juni, hade de inte fått något intyg. Läkarintyget ska sedan vidare till Försäkringskassan som ska godkänna det för att ge familjen rätt till tillfällig föräldrapenning. Giltighetstiden på barnets LSS-tillhörighet gäller bara i två år, trots barnets livslånga utvecklingsstörning.

När barnet var sjukt i våras var en av föräldrarna tvungen att stanna hemma från arbetet, och sökte tillfällig föräldrapenning. Det kunde familjen inte få förrän intyget är skrivit av läkare och godkänt av Försäkringskassan. Det kan ju inte vara meningen att familjen ska behöva söka socialbidrag i väntan på förnyelsen av ett intyg?

I Barometern i måndags fanns en intervju med Marie som är mamma till barnet vars läkarintyg dröjt i närmare sju månader. När jag läser den artikeln blir jag både ledsen och förtvivlad. Så här ska inte vården i Kalmar län fungera. Det får inte bli någon lucka mellan besluten för att förnya ett intyg för ett barn med en livslång funktionsnedsättning. Inte ska det behöva ta sju månader eller mer? Ännu har familjen inte fått intyget som ger dem möjlighet att ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet blir sjukt. Kanske skyndar artikeln i Barometern på förloppet.

Ingegerd Petersson (C), ledamot i landstingsfullmäktige

Etiketter: ,
16 juni, 2017

Inför äldrepsykiatriska team

Psykisk ohälsa bland äldre är ett eftersatt område inom sjukvården. Nu föreslår Alliansen konkreta åtgärder som kan ändra på detta. Vårt förslag återfinns i en motion, som lämnades in till landstinget i veckan.

Läs hela motionen här

Läs hela pressmeddelandet här

16 juni, 2017

Nu reduceras vårdutbudet – igen!

Alla säger att den förebyggande vården är viktig, så även den rödgröna majoriteten i landstinget. Men när det kommer till kritan så är det tveksamt om de menar vad de säger.

Under 2015-2016 minskade de förebyggande insatserna för blivande föräldrar och mödrar. Förberedelsegrupperna slutade man med, först i söder och sedan i praktiken i hela länet. Det betyder att vi idag har en situation där föräldrarna är sämre förberedda för hela processen att bli förälder, och vi vet att det riskerar leda till nya bekymmer under de första åren av föräldraskap. Därför är det väldigt allvarligt.

I dagarna har det redovisats att man nu inte heller klarar av att ge ultraljudsundersökning för blivande mödrar i ”rätt” tid utan skjuter på det till senare i graviditeten. Ytterligare ett steg mot mindre av förebyggande och mindre trygghet för blivande föräldrar. Det påstås att det bara är för några månader, men så började det när man drog in förberedelsegrupperna också.

Det är ett misslyckande för majoriteten att man återigen får stänga verksamheter och reducera vårdutbudet för att man inte klarar av att rekrytera personal och göra landstinget till en tillräckligt attraktiv arbetsplats.

Landstinget i Kalmar län behöver ett nytt ledarskap – än en gång har det bevisats!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd

 

Etiketter: