27 oktober, 2016

En budget som för sjukvården närmare patienten

Majoriteten har presenterat sin, en ansvarslös budget som riskerar att leda till fler paniknedskärningar och stängda vårdplatser. Nu presenterar vi vår budget där vi tar politiskt ansvar för att få rätsida på landstingets dåliga ekonomi och ställa om sjukvården för framtidens utmaningar.

 – Med ett prognostiserat underskott i sjukvårdsförvaltningarna i år på nästan 200 Mkr är läget akut. Politiken måste kliva in och ta ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Det ansvaret rymmer landstingsmajoriteten från i sitt budgetförslag. Vi ställer krav på en handlingsplan med åtgärder som ska redovisas för landstingsstyrelsen under 2017, säger Christer Jonsson (C).

– Majoritetens åtgärder kommer ut som tokryck med kortsiktiga besparingar lite här och där. Vi vill se en långsiktig plan för hur vi ställer om sjukvården från dyr sjukhusvård till effektivare vård inom primärvården eller hemmet. Så kan landstinget klara av det ökade vårdtrycket från en växande och åldrande befolkning. Dessutom kommer vården närmare och sätter patienten i centrum, säger Malin Sjölander (M).

– Vi har länge pratat om primärvårdens roll som basen i sjukvården. Nu har vi fått stöd för detta i Stiernstedts utredning Effektivare vård. Vi vill lägga vården lite tidigare och närmare patienten för att minska lidandet, men också för att minska kostnaderna för samhället. Vården i Sverige är väldigt sjukhustung jämfört med de flesta andra jämförbara länder. Därför satsar vi 15 Mkr mer än majoriteten på primärvården, säger Gudrun Brunegård (KD)

– Bemanningsproblemen är en av de största utmaningarna för landstinget. Utan god bemanning av tillsvidareanställd personal drabbas landstinget av höga hyrpersonalkostnader och kan inte erbjuda medborgarna god vård. Vi satsar 11Mkr mer än majoriteten på ett batteri av åtgärder som förbättrar arbetsvillkoren och gör landstinget till en attraktivare arbetsgivare, säger Pierre Edström (L)

Våra satsningar och besparingar

(Utöver vad majoriteten utlovar i sitt budgetförslag)

 Kostnadsbesparande åtgärder inom administration, service och HSF
2017: 70 Mkr
2018: 140 Mkr
KLT, ökad kostnadstäckning:
2017: 25 Mkr
2018: 45 Mkr Såld vård: 10 Mkr
Satsningar 2017
Hälsovalet i primärvården: 15 Mkr
Förebyggande hälsoundersökningar: 3 Mkr
Folkhälsoarbete: 1 Mkr
Bättre anställningsvillkor: 11 Mkr
Förbättrat resultat för landstinget
2017: 75 Mkr
2018: 145 Mkr

Åtta prioriteringar i vår budget

  • Få landstingets ekonomi i balans. Vi tar politiskt ansvar för kostnadsbesparande åtgärder. Det är enda sättet att säkerställa en god vård i länet på sikt.
  • En plan för Morgondagens Vård med ökad poliklinisering och mer vård i hemmet. Ett mer effektivt sätt att nyttja resurserna på.
  • Satsningen på primärvården. För fler och tidigare insatser i primärvården för att minska behovet av dyrare sjukhusvård och för att föra vården närmare patienten.
  • Satsning på personalen. Trenden med stigande hyrpersonalkostnader måste brytas nu. Vi presenterar ett antal åtgärder för hur landstinget ska bli en attraktivare arbetsgivare. Personalen är vår viktigaste resurs.
  • Ett rättvist vårdval. Om vi vill få fler hälsocentraler och mottagningar på mindre orter så måste Landstinget i Kalmar län ha ett vårdvalssystem som inte missgynnar privata utförare. De ska kompenseras när landstinget subventionerar sina egna hälsocentraler och vi vill se ett etableringsstöd.
  • Cancercentra i norr och söder. Stora satsningar görs på att införa standardiserade vårdförlopp för cancer. Vi vill också rent geografiskt säkerställa att medborgarna i hela länet har nära till bästa möjliga cancervård.
  • Äldre och patienter med stort vårdbehov. Medför ett allt större tryck på vården. Vi vill införa äldremottagningar och individuella vårdprogram för att kunna erbjuda bästa möjliga vård så effektivt som möjligt.
  • Förebyggande arbete med satsning på folkhälsa och avgiftsfrihet. Vi vill att landstinget ska ta ett större samordnande ansvar för folkhälsoarbetet i länet eftersom ökad hälsa leder till mindre behov av sjukvård och minskat lidande för den enskilda. Av samma anledning vill vi bland annat avgiftsbefria gynekologiska cellprovtagningar och aortascreening.

Läs hela vår budget här:

alliansens-landstingsplan-2017-2019-rev-1

 

4 oktober, 2016

Landstingsstyrelsen den 4 oktober

På styrelsen idag kommer den rödgröna landstingsmajoriteten säga ja till att förlänga ”sommarstängningarna” av vårdplatserna vid länets tre sjukhus året ut. Vi kräver istället att de ska öppnas igen. Sommaren är över sedan länge.

alliansen-och-henriksson-pa-en-kanonkula-a

3 oktober, 2016

Öppna stängda vårdplatser och analysera konsekvenserna

Pressmeddelande inför morgondagens styrelse:
”Alliansen drev igenom att de tillfälliga stängningarna av vårdplatser vid länets tre sjukhus ska behandlas politiskt. På landstingsstyrelsen den 4 fjärde oktober avser den rödgröna landstingsmajoriteten besluta att stängningarna förlängs året ut. Vi kräver att platserna öppnas igen och att landstinget analyserar vilka konsekvenser stängningarna har haft.”

Läs hela pressmeddelandet här:

pressmeddelande-161003

28 september, 2016

Landstingsfullmäktige på Stufvenäs

tokrycket-a

Idag är vi samlade på Stufvenäs gästgiveri för landstingsfullmäktige. Det stora punkten på dagordningen är såklart vår interpellation om majoritetens plötsliga beslut att stänga 79 vårdplatser till och med oktober månads utgång. Efter debatten står det klart att majoriteten inte gjorde några analyser, inte har en aning om åtgärden sparar några pengar och verkar sakna plan för framtiden.

Här hittar du samtliga handlingar