16 augusti, 2017

Nyfiken på framtiden

Nu har vi i Alliansen startat upp ”höstterminen” på allvar. Vi har ett händelserikt år framför oss, med valet i september 2018 som den stora finalen. Vi har precis påbörjat arbetet med att skriva en oppositionsbudget, som också blir vår valbudget.

För att få ytterligare lite mer inspiration och nya kunskaper åkte vi till Region Skåne i början av den här veckan. Vi har fått lyssna på regiondirektör Alf Jönsson (som ju är vår gamla landstingsdirektör) och vad som är aktuellt i Skåne. Självklart är det stora skillnader på en region som är fem gånger så stor som vår, men mycket finns att lära för oss i Kalmar län. Dessutom är det viktigt för oss att lära oss hur andra regioner tänker och jobbar då vi i Kalmar ska bilda region efter valet.

Via Region Skåne hade vi fått tillträde till de enorma forskningsanläggningarna Max IV och ESS (som byggs just nu). Här jobbar man med partikelacceleratorer, man får upp elektroner respektive neutroner i höga hastigheter och kan med hjälp av den tekniken analysera ämnen, röntgen, nya material eller väldigt gamla kulturföremål. De här två anläggningarna kommer att placera vårt land i framkant och redan nu jobbar forskare från många länder här. Resultaten kommer vi få se i form av nya mediciner, bättre miljöteknik, effektivare transporter och mycket annat.

Vi fick också besöka region Skånes kollektivtrafiklabb. Här jobbar man med att omvärldsspana, simulera nya trafiklösningar och utveckla ny teknik. Just nu håller man på att lansera en ny app, där resenärerna kan skapa sin egen zontrafik, betala direkt, och mobilen kommer att kunna känna av resemönster och anpassa tjänsterna till det.

Tydligen har kollektivtrafiken i Kalmar län fått erbjudande om att vara med men majoriteten sa nej till detta.

Vad tar jag då med mig från dagarna i Skåne? Det stora intrycket för mig är att det krävs mod och nyfikenhet för att vara en politiker för framtiden. Framtiden kommer fortare än vi tror och att sitta hemma i vårt län och känna oss helt nöjda kommer inte leda utvecklingen framåt. Nej, vi kan inte bygga mångmiljardanläggningar som Max IV men vi kan ändå försöka titta in i framtiden och fatta beslut som gör att vi kommer att ha forskning i framkant, en sjukvård som är modern och verksamhet som går i takt med tiden.

Malin Sjölander (M), oppositionslandstingsråd

8 augusti, 2017

Chansen till ett nytt liv

Ja så här efter sommarledigheten kan man ibland tänka att semestern var chansen till ett nytt liv där man får börja om med sådant som kanske inte blivit rätt. Men chansens till ett nytt liv kan också vara något än mer allvarligt än så.

I Sverige väntar människor på transplantationer och många får vänta väldigt länge eftersom det finns brist på organ. Transplantationen är chansen till ett nytt liv och för en del går tiden ut medan man väntar. Enligt en rapport från Socialstyrelsen under sommaren så har hittills i år 19 människor avlidit i väntan på transplantation. Några av dem kunde fått leva om fler organ blev donerade.

I vår sjukvårdsregion är vi sämst i Sverige med att få till organdonationer. I en jämförelse får vi fram 8,8 donationer per 10000 avlidna medan man i Stockholm – Gotland får fram 26,6 per 10000 avlidna. Om vi kom upp i deras nivå så skulle fler få chansen till ett nytt liv. Det har gjorts ett viktigt arbete i vår region, men fortfarande återstår mycket för att vi ska bidra till att fler får chansen. Vi förväntar ju oss att våra medborgare i vårt län ska få chans till transplantation när så behövs, men då måste vi ha ett arbete för att också skapa goda förutsättningar för fler donatorer.

Men regeringen gör inte heller sitt. En utredning ledd av Anders Milton lade fram förslag förra året, men ännu finns ingen proposition. Det är svagt eftersom Sverige i en internationell jämförelse har en lägre nivå på organdonationer. Miltons utredning lade fram förslag som skulle kunna förbättra verksamheten i hela Sverige, men det förutsätter att regeringen gör sitt jobb och lägger förslag – man undrar vad som hindrar?

Vi kan också göra något själva – vi kan var och en göra vår vilja känd genom att anmäla oss till donationsregistret. Det kommer underlätta en donation om det är så att vi hamnar i läget att det kan bli aktuellt – så anmäl dig dit NU!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd

3 augusti, 2017

Hur fungerar vården i sommar?

Sommaren pågår som bäst med många turister som besöker vårt fantastiska län. Det märks framför allt på akutmottagningarna på våra sjukhus men även genom ett ökat tryck på förlossningsverksamheten och våra hälsocentraler. Samtidigt ska landstingets medarbetare ha väl förtjänt semesterledighet för att orka med arbetet under resten av året. Det har blivit allt svårare att bemanna olika verksamheter framför allt på sjukhusen och den rödgröna majoriteten har sanktionerat en neddragning av antalet vårdplatser. Vitala verksamheter som Intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Oskarshamns sjukhus har fått stängas helt under tio dagar vilket är mycket anmärkningsvärt och ett tydligt tecken på en havererad rödgrön personalpolitik som bland annat skapat ett beroende av bemanningsföretag. Nu angriper den politiska landstingsledningen problemet utifrån symtomen istället för den grundläggande orsaken. Den mer restriktiva hållningen till att använda bemanningsföretag gör att landstinget tvingas dra ner på vårdplatser. Resultatet blir istället överbeläggningar på sjukhusen, där patienter får en kortare vårdtid om det nu överhuvudtaget finns en vårdplats att bli inlagd på. Vi har noggrant följt beläggningssiffrorna under
sommaren liksom under resten av året och kan man bara konstatera fakta. Antalet vårdplatser motsvarar inte vårdbehovet i vårt län.

Landstingets personalpolitik måste förbättras. Kompetens och erfarenhet måste värderas högre. Medarbetarnas känsla av att inte räcka till måste tas på allvar. En noggrann utvärdering måste göras efter sommaren. I den måste de fackliga organisationerna göras mer delaktiga. Från ledningshåll hörs efter varje sommar ”att det gått bra”. Problemet är att denna uppfattning inte delas av personalen som står mitt uppe i det vardagliga arbetet. Vilka följder fick stängningen av IVA i Oskarshamn? Vad blev effekten av överbeläggningarna, vid till exempel Länssjukhuset i Kalmar? Det är viktigt att vi nu börjar angripa grundorsakerna till problemen istället för symtomen.

Pierre Edström
Oppositionslandstingsråd (L)

17 juli, 2017

Vad uppskattar patienterna?

I tidningen Barometern förra veckan fanns en notis om vad patienterna uppskattar i primärvården. Notisen baseras på en patientenkät. Den visar på att en av de viktigaste faktorerna för patienterna när man värderar sin vårdcentral är kontinuitet, det erbjuder länets privata vårdcentraler i högre utsträckning än de offentliga.

Det beror dels på att de offentliga har i genomsnitt mycket mer av hyrläkare, men det är också så att på de privata vårdcentralerna prioriteras ofta kontakten läkare – patient. Om man tar Riddarhusläkarna i Västervik som exempel så har de drop in på förmiddagarna då varje doktor tar hand om sina patienter och sedan när drop in-tiden är slut så har man sina bokade tider med de egna patienterna. Det bygger kontinuitet och trygghet.

Vi har hög tilltro till vården i Kalmar län i jämförelse med andra landsting men ändå är det väldigt många patienter som saknar kontinuitet i primärvården – man saknar fast läkarkontakt. Det är därför en av de saker som måste förbättras i vården i vårt län för att den ska kunna bli riktigt bra för våra medborgare!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd