7 december, 2016

Äntligen lyssnar majoriteten på oss i neonatalfrågan

Redan förra året krävde Alliansen att neonatalavdelningen vid Västerviks sjukhus skulle få bättre och mer ändamålsenliga lokaler, ett krav vi upprepade i vårt budgetförslag i år. Att majoriteten nu går oss till mötes, genom att landstingsstyrelsen idag fattade beslut om att göra en förstudie om hur lokalerna kan förbättras, är glädjande. På lång sikt säkrar det tillgången till god neonatalvård i norra länet.

 – Bättre sent än aldrig, kan man säga om dagens beslut. Nu är det viktiga att man också kommer fram med ett förslag som kan genomföras så snart som möjligt, säger Christer Jonsson (C).
– Att vi får behålla neonatalplatserna i Västervik är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en trygg förlossningsvård även i framtiden. Det är viktigt att blivande föräldrar i hela norra och mellersta Kalmar län ska kunna fortsätta känna den tryggheten, säger Malin Sjölander (M).
– Detta är ett viktigt besked, för att blivande och nyblivna föräldrar i norra länsdelen ska känna sig trygga i att det även i framtiden kommer att finnas tillgång till väl fungerande vård för de för tidigt födda barnen, säger Gudrun Brunegård (KD).
– Jag är glad att de rödgröna använder våra förslag även om det ibland tar tid. Det här betyder mycket för patientsäkerheten för både mammor och barn men även för våra medarbetare som får en bättre arbetsmiljö, säger Pierre Edström (L)

 

7 december, 2016

Köfri vård omöjlig med rödgröna skygglappar

På landstingsstyrelsen idag sade den rödgröna majoriteten nej till Alliansens förslag för att korta vårdköerna i länet. Vi presenterade förslagen i samband med uppföljningen av landstingets handlingsplan för köfri vård som presenterades för styrelsen.

 Förslagen går ut på att landstinget ska införa vårdval för behandlingar där vårdköerna är långa, en åtgärd som visat sig mycket framgångsrik på andra håll i landet för att korta och till och med utradera vårdköer. I ett första skede vill vi införa vårdval för utprovning av hörapparat och starroperationer. Här har vi två konkreta exempel där man på andra håll tillåtit privata utförare i ett vårdval och därigenom fått bukt med långa vårdköer.

 – Ingen skulle acceptera att vänta 18 månader på ett par glasögon, men det tycker det socialistiska styret i landstinget är rimligt att vänta på en hörapparat. Det är bedrövligt, säger Christer Jonsson (C).
– Vi är idag i ett läge då väntetiderna ökar inom vården och tillgängligheten minskar på många områden. Då är det magstarkt att de rödgröna röstar ner förslag som skulle ge fler människor i Kalmar län mer vård utan långa väntetider, säger Malin Sjölander (M).
– Den rödgröna majoriteten talar så vackert om patientfokuserad vård. Det skorrar illa att i nästa andetag säga nej till möjligheten att få ned de orimligt långa väntetiderna för att få till exempel en hörapparat. Tydligen går ideologin före vad som är bra för patienterna, säger Gudrun Brunegård (KD).
– Synen på köfri vård och privata utförare skiljer sig mellan oss och den rödgröna majoriteten. Vi vill slå vakt om vårdgarantin och medborgarnas rätt till besök och behandling i tid. Vi ser andra utförare än landstinget som ett komplement för att klara god tillgänglighet utan ideologiska skygglappar, säger Pierre Edström (L)

 

 

25 november, 2016

Solskens-Anders och Dysterkvistarna

Här följer en liten sammanfattning av budgetfullmäktige i veckan. Redan under tisdagskvällen kom den rödgröna majoritetens egen valuta i omlopp i cyberrymden och dök de kommande dagarna upp på de mest oväntade ställen IRL (In Real Life).

200millesedel

Till frukost dagen efter kunde man i länets tidningar läsa artiklar skrivna av våra fyra oppositionsråd som redogjorde för vårt budgetförslag.
Barometern
Västervikstidningen

Och sedan drog det igång. Först avhandlade vi delårsrapporten där man bland annat kan läsa om det prognostiserade underskottet för sjukvårdsförvaltningarna vid årets slut på 220 Mkr och de skenande kostnaderna för hyrbemanningen. Ändå drog Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, sin gamla vanliga skrytvals om att landstinget gick mot ett plusresultat på sista raden för tionde året i rad. Det föranledde en del beska kommentarer, fattas bara annat.

– Det är ju populärt att göra covers. Vi hörde nyss Anders Henriksson göra en version av Hasse Anderssons Guld och gröna skogar, sa Pierre Edström (L) och lockade till skratt i salen. Åtminstone från ett av gängen.
– Vi har en styrelseordförande som trivs i solsken och låtas som om det är solsken även när det är höstregn. När revisorerna säger att budgeten är orealistisk och att handlingsplanerna är för allmänt hållna och behöver skärpas, så föranleder det ingen kommentar från honom. Solskens-Anders har glömt att hösten har kommit, sa Christer Jonsson (C) och skapade därmed ett bevingat uttryck som satte sig och senare användes av landstingsdirektören under ett litet anförande vid onsdagskvällens middag. Att Henriksson kontrade genom att kalla oss dysterkvistar, ett epitet som även det användes av landstingsdirektören i samma anförande, det får vi stå ut med. Det är priset för att vara sanningssägare och dem som avslöjar att kejsaren är naken.
solskens-anders-och-sedeln

Så småningom kom vi in på behandlingen av själva budgetförslagen, under vilken våra oppositionsråd höll sina budgetanföranden.
– Har man ingen plan så är man planlös och då måste man fatta snabba beslut utan riktigt bra underlag. Det är vad vi sett hända under hösten, med panikstängda vårdplatser på länets sjukhus för att bemanningsproblemen vuxit majoriteten över huvudet, sa till exempel Malin Sjölander (M) i sitt anförande.
– I vårt budgetförslag lägger vi fram fler konstruktiva förslag för att ge primärvården främsta platsen i sjukvården. Med rättvisa villkor för länets invånare, oavsett om de valt att lista sig hos en privat eller en offentligt driven vårdcentral. Sammanlagt tillför vi 15 miljoner kronor till primärvården, utöver majoritetens förslag, sa Gudrun Brunegård (KD).

Om du går till en privat hälsocentral i Kalmar län så är du mindre värd än om du går till en offentlig, enligt den rödgröna majoriteten. Landstinget subventionerar nämligen de offentliga hälsocentralernas underskott i efterhand, vilket i praktiken innebär att landstinget skjuter till mindre pengar per patient i den privat utförda primärvården, än till patienter i den offentligt utförda.

När vi presenterade förslag för att rätta till detta, som man bland annat gjort i vänsterstyrda Norrbotten, så raljerade Miljöpartiets Akko Karlsson från talarstolen. Tur för henne att tittarsiffrorna för webbsändningarna var ganska låga. Av de 45 000 invånarna i länet som idag saknar en fast läkarkontakt var det förmodligen inte så många som tittade. De hade nog inte skrattat eftersom deras chanser att få en fast läkarkontakt och en väl fungerande primärvård på nära håll hade ökat väsentligt, om landstinget hade haft ett vårdvalssystem som inte missgynnar privata utförare.

Någon i majoriteten hade uppenbarligen inte förstått att landstinget bjöd på frukt under fullmäktige, för vid ett tillfälle hittade vi ett gäng sedlar som vederbörande hade lämnat som betalning vid fruktskålen. De blev emellertid snabbt stulna, trots att de inte är mer värda än monopolpengar.
sedlar-vid-fruktskalen

Men rättvisa och jämlika villkor, som Gudrun pratade om, verkade inte stå lika högt i kurs hos alla. Till exempel hos vänsterpartisten Linda Fleetwood.
– Jämlik vård är inte detsamma som att alla ska få exakt samma vård i varenda liten buske i länet, sa hon och yrkade avslag till Alliansens förslag om att införa särskilda vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik.
– Västervik är en liten buske, då vet vi det, svarade Elin Landerdahl (M) som själv bor i Västervik. Och så gick det således till när föräldrarna till dessa barn, som måste åka till Kalmar när barnen ska få vård, fick veta hur jämlikhetsivraren Linda Fleetwood (V) ser på deras kommun.

Länets medier hade inte precis vallfärdat till fullmäktige den här gången heller. Men både radions utsända samt Barometerns landstingsreporter och ledarskribent syntes i bänkarna på bakre raden. På torsdagsmorgonen fick vi oss en ledare med svidande kritik mot majoriteten till livs.

Kanske var det den som fick Lena Segerberg (S) att tappa fattningen i talarstolen. Eller möjligen det faktum att hennes kollega Fleetwood betraktar hennes hemstad som en liten buske. Segerberg hänvisade i alla fall till sidan 92 i vårt budgetförslag, där det enligt henne stod något hon inte riktigt kunde förstå. Och vilka var vi att säga emot? Vår budget må vara omfångsrik och full av goda idéer som majoriteten vägrade att ta till sig. Men den har inte mer än 74 sidor. 


– Alliansen vill införa en länsfärdtjänst som bygger på sammankopplade resor, sa Magnus Danlid (C). Majoriteten sa nej förstås.
– Det skulle kosta 10 miljoner enligt en utredning vi gjort, påstod Helen Nilsson (S). Det är bara det att utredningen hon hänvisade till utgår från att resenären inte behöver göra några byten på vägen utan till exempel kan åka taxi från Löttorp till Ankarsrum. En helt annan och såklart mycket dyrare modell. Men majoriteten var inte ens beredd att överväga vårt förslag utan försökte blanda bort korten. Till förfång för medborgarna som skulle behöva en fungerande och krångelfri färdtjänst.

Det blev alltså ytterligare ett i raden av nej från majoriteten, men den ständige optimisten Pierre Edström (L) försökte se positivt på situationen.
– Ibland händer det att majoriteten håller med oss. Som när vi säger att jorden är rund eller att Kalmar ligger i Småland. Och ganska ofta ser vi hur de säger nej till våra förslag, bara för att återkomma med nästan samma förslag i eget namn några år senare, log han från talarstolen. Och passade samtidigt på att tacka för att de rödgröna ändå yrkade bifall till några enstaka förslag i vår budget.

Framåt slutet på andra dagen uppmärksammade Alliansen också ett tioårsjubileum som majoriteten inte var lika sugen på att fira.
– Jag borde tagit med mig en tårta. Det är nu tio år sedan nuvarande majoritet avgav löftet om att införa rätten till heltid från och med den 1 januari 2007. Nu står det i majoritetens budgetförslag att man börjar på försök, nästa år. Någon slags vallöftesdemens har infunnit sig hos Socialdemokraterna. Rättvisepatos före valet 2006 förbyttes i förvaltningsperspektivet. När makten var vunnen var ni inte längre lika intresserade av att möta medarbetarnas längtan efter heltid, sa Christer Jonsson (C). Han frågade upprepade gånger Yvonne Hagberg (S) vad som hindrat majoriteten att införa detta i tio års tid, men fick inget svar. Kanske hade hon hellre sett att Christer höll tyst och tröstade med tårta istället.

Sen tog debatten hastigt slut på torsdagseftermiddagen, långt tidigare än någon hade räknat med. Henrik Yngvesson (M), fullmäktiges ordförande, hade ju inledningsvis uppmanat samtliga att respektera talartiderna och utrycka sig respektfullt, kort och koncist. Målet, enligt Henrik, var att vi inte skulle behöva äta korv på kvällen. Vilket vi annars gör när fullmäktige drar ut på tiden. På bakre raden syntes besvikelsen över utebliven korv med bröd som ett moln ovanför Allianssamordnarens huvud.

Om voteringen är inte mycket att säga. Det blev mest avslag, några bifall och någon jämkning som vi känt till sedan landstingsstyrelsen den 31 oktober. Sen var det slut för dagen och vi kunde skicka det obligatoriska pressmeddelandet till icke närvarande medier – det vill säga de flesta.

pressmeddelande-lf-budget-1611124-rev-0

alliansens-landstingsplan-2017-2019-rev-1

 

 

 

24 november, 2016

Idéfattig budget klubbad i fullmäktige

Efter två dagars debatt har fullmäktige fattat beslut om en budget för nästa år. En tunn och idéfattig rödgrön budget vann över Alliansens alternativ med en plan för att möta framtidens utmaningar inom sjukvården.

– Anders Henriksson låtas som om det är solsken även när det är höstregn. När revisorerna säger att hans budget är orealistisk och att handlingsplanerna i den är för allmänt hållna så föranleder det inga kommentarer från honom. Det budgetalternativ som Alliansen presenterade hade gett förutsättningar för ett nytt ledarskap som tar landstingets problem på allvar, säger Christer Jonsson (C).
– Har man ingen plan för framtiden så måste man fatta snabba beslut utan riktigt bra underlag. Det är också vad majoriteten har tvingats göra under hösten, med panikstängda vårdplatser på länets sjukhus för att bemanningsproblemen vuxit majoriteten över huvudet. Därför föreslog vi i vår budget att landstinget ska ta fram planer för sjukvården på lång sikt. Majoritetens förslag, som dessvärre vann idag, tar inte höjd för framtida utmaningar, säger Malin Sjölander (M).
– Nu får primärvården fortsätta att kämpa i motvind, med för lite resurser för att möta bemanningsproblemen och den omställning som måste ske till fler insatser inom primärvården och färre stora ingrepp på sjukhusen, detta för att klara ett ökande vårdbehov från en växande och åldrande befolkning. Med vår budget hade primärvården fått 15 miljoner kronor mer och kunnat påbörja omställningen på allvar, säger Gudrun Brunegård (KD).
– Med majoritetens budget lär kostnaderna för hyrpersonal fortsätta att urholka landstingets ekonomi. Prognosen pekar på 162 miljoner i år, förmodligen den största privatiseringen av verksamhet i landstingets historia. Det måste vara extra pinsamt för en rödgrön majoritet. I vår budget förslog vi att en del av pengarna som läggs på hyrpersonal istället ska användas på förbättrade anställningsvillkor, men majoriteten sa nej, säger Pierre Edström (L)

Våra satsningar och besparingar som majoriteten säger nej till

Satsningar 2017 Hälsovalet i primärvården: 15 Mkr Förebyggande hälsoundersökningar: 3 Mkr Folkhälsoarbete: 1 Mkr Bättre anställningsvillkor: 11 Mkr
Kostnadsbesparande åtgärder inom administration, service och HSF
2017: 70 Mkr 2018: 140 Mkr KLT, ökad kostnadstäckning: 2017: 25 Mkr 2018: 45 Mkr Såld vård: 10 Mkr
Förbättrat resultat för landstinget
2017: 75 Mkr 2018: 145 Mkr

Åtta prioriteringar i vår budget

  • Få landstingets ekonomi i balans. Vi tar politiskt ansvar för kostnadsbesparande åtgärder. Det är enda sättet att säkerställa en god vård i länet på sikt.
  • En plan för Morgondagens Vård med ökad poliklinisering och mer vård i hemmet. Ett mer effektivt sätt att nyttja resurserna på.
  • Satsningen på primärvården. För fler och tidigare insatser i primärvården för att minska behovet av dyrare sjukhusvård och för att föra vården närmare patienten.
  • Satsning på personalen. Trenden med stigande hyrpersonalkostnader måste brytas nu. Vi presenterar ett antal åtgärder för hur landstinget ska bli en attraktivare arbetsgivare. Personalen är vår viktigaste resurs.
  • Ett rättvist vårdval. Om vi vill få fler hälsocentraler och mottagningar på mindre orter så måste Landstinget i Kalmar län ha ett vårdvalssystem som inte missgynnar privata utförare. De ska kompenseras när landstinget subventionerar sina egna hälsocentraler och vi vill se ett etableringsstöd.
  • Cancercentra i norr och söder. Stora satsningar görs på att införa standardiserade vårdförlopp för cancer. Vi vill också rent geografiskt säkerställa att medborgarna i hela länet har nära till bästa möjliga cancervård.
  • Äldre och patienter med stort vårdbehov. Medför ett allt större tryck på vården. Vi vill införa äldremottagningar och individuella vårdprogram för att kunna erbjuda bästa möjliga vård så effektivt som möjligt.
  • Förebyggande arbete med satsning på folkhälsa och avgiftsfrihet. Vi vill att landstinget ska ta ett större samordnande ansvar för folkhälsoarbetet i länet eftersom ökad hälsa leder till mindre behov av sjukvård och minskat lidande för den enskilda. Av samma anledning vill vi bland annat avgiftsbefria gynekologiska cellprovtagningar och aortascreening.