15 januari, 2018

Upp med de gömda pengarna på bordet, Anders Henriksson (S)

 

Pressmeddelande:

I landstingets budget för 2018 ingår statsbidrag för Nära vård med 180-190 miljoner kronor. Men majoriteten väljer att lägga dessa pengar under en post i resultatbudgeten för löne- och prisuppräkningar under året, istället för att fördela ut dem i verksamheten att användas till avsedda ändamål. Alliansen kräver nu att majoriteten följer intentionerna med statsbidragen och anger vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra för att medborgarna ska vård snabbare och enklare.

– Varför gömmer majoriteten undan statsbidragen på det här sättet? Intentionen är att pengarna ska gå till att korta vårdköer och öka tillgängligheten till vård i länet, inte till att täcka svarta hål i budgeten, säger Christer Jonsson (C).

– Vad tänker majoriteten använda statsbidragen till? Det är inte pengarna, utan viljan att göra något som verkar fattas hos dem. Vi kräver att de kompletterar med en plan med åtgärder för Nära vård i sjukvårdsförvaltningarnas verksamhetsplaner som redovisas de kommande veckorna, säger Pär-Gustav Johansson (M)

– Vi anser att en del av statsbidragen ska fördelas ut till det de är avsedda till. Ett av områdena är att öka tillgängligheten i primärvården. Därför behöver den nära vården byggas ut. För att framtidens sjukvård ska fungera behöver vi fler distriktsläkare som kan ta hand om patienterna och avlasta sjukhusens akutmottagningar och specialistmottagningar, säger Gudrun Brunegård (KD).

– En stor del av pengarna är tänkta att användas för att stärka landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Vi presenterade förslag vid budgetbehandlingen förra året som samtliga blev nedröstade. Nu vill vi att Anders Henriksson och majoriteten lägger korten på bordet och presenterar egna förslag för bättre anställningsvillkor, säger Pierre Edström (L).

 

Annonser
Etiketter: ,
9 januari, 2018

Hjärtefrågor och politi(s)k handfallenhet

För drygt ett år sedan sökte Kristdemokraterna i Kalmar län medborgarnas stöd för att stoppa nedläggningen av vårdplatser i länet. Nästan 9000 personer från länet valde att skriva under vårt upprop för att åter igen öppna vårdplatserna.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och hans majoritetskollegor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ignorerade dock vårt upprop. Idag ser vi tydligt följderna av det. Neddragna vårdplatser, oro bland medarbetare och personalflykt har tvingat medicinkliniken på Länssjukhuset till omorganisation och som följd ytterligare oro bland medarbetare, ytterligare medarbetare som lämnat eller planerar att lämna landstinget.

Det vi upplever just nu är en sjukvårdskris. Ändå vägrar Anders Henriksson (S) att lyfta situationen politiskt. Kristdemokraterna och övriga Allianspartier kräver nu att Anders Henriksson och den övriga majoriteten lägger fram en åtgärdsplan för att lösa bemannings- och arbetsmiljöproblemen, innan krisen växer sig ännu större. Vi varnade för konsekvenserna av en neddragning av vårdplatserna och nu ser vi resultatet. Majoriteten bör nu ta sitt politiska ansvar och lägga allt annat åt sidan för att lösa situationen och se till att vi framöver säkrar en hjärtsjukvård av högsta kvalitet.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare

Pressmeddelande från Alliansen

15 december, 2017

Pressmeddelande: Årsdagen av ett svek

På lördag är det ett år sedan hälsocentralen i Överum stängdes på grund av bemanningsproblem. Oroliga överumsbor som kontaktar oss undrar om och när den kommer att öppnas igen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, som har det yttersta ansvaret för stängningen, är överumsborna svaret skyldigt.

– Den rödgröna majoriteten sviker landsbygden i Västerviks kommun där tillgången till Nära vård är väldigt begränsad. Som en av invånarna är jag väldigt bekymrad över den ojämlikhet som finns, säger Christel Alvarsson (C).

– Vi lever i ett avlångt län med mycket glesbygd. Även om utmaningarna är stora så får landstinget inte ge upp och plocka ner skylten. Du måste kunna känna en grundtrygghet även om du bor i Överum. Jag hade förväntat mig betydligt större engagemang från Socialdemokrater, vänsterpartister och Miljöpartister. Nu har de snarare kapitulerat, säger Malin Sjölander (M)

– När den rödgröna majoriteten beslutade att koppla Överums hälsocentral till Gamleby, så inbillade de sig att det skulle lösa situationen. I själva verket verkar det ha varit ett sätt att smygstänga Överum. Det kan ju inte ha varit obekant för majoriteten att Gamleby redan hade svåra bemanningsproblem och näppeligen kunde ta på sig ansvaret för även Överum, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Överum, Ankarsrum och Gamleby är orter där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister svikit och fortsätter svika befolkningen och deras rätt till likvärdig vård. Det är tydligt att den rödgröna majoriteten inte klarar att ge en jämlik vård till alla skattebetalare i länet, säger Göran Nilsson (L).

Bakgrund

Hälsocentralen i Överum har under den rödgröna majoriteten haft en osäker tillvaro och dragits med bemanningsproblem i många år. Den drevs tidigare av en privat utförare som 2015 valde att lägga ner. Efter det tog majoriteten beslutet att starta upp igen och hålla öppet två dagar i veckan, som en filial till hälsocentralen i Gamleby. För ett år sedan stängdes mottagningen i Överum så igen, grundorsaken var att majoriteten misslyckats med att bemanna den.
Alliansen har föreslagit ett antal åtgärder som skulle underlätta bemanningen av hälsocentraler på landsbygdsorter som Överum. Några exempel:

  • Privata utförare måste få samma villkor som landstingets egna hälsocentraler som subventioneras idag. Det skulle kunna locka någon att etablera sig i Överum.
  • Nya medel till filialersättning. Det skulle kunna stimulera befintliga privata hälsocentraler att öppna upp i Överum.
  • Strategisk lönesättning med landsbygdstillägg så att fler väljer att jobba utanför städerna.
  • Sänkt mål för antal listade patienter per läkare. Det skulle göra det mer attraktivt för läkare att jobba inom primärvården.

Den rödgröna landstingsmajoriteten har sagt nej till allt och fortsätter förvägra överumsborna tillgång till primärvård på den egna hemorten.

13 december, 2017

Stoppa hotet mot välfärden

I dag besökte Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, det fristående äldreboendet Persikan, i Kista i Stockholm. I samband med besöket bemötte partiledarna att regeringen och Vänsterpartiet nyligen har valt att tydliggöra sina intentioner om att gå vidare med Reepalu-utredningen. 

Alliansen kräver gemensamt att regeringen tydligt backar från den förlegade idén om att införa ett vinsttak och i stället förhandlar över blockgränsen om hur kvaliteten i välfärden kan stärkas.

I den är rapporten kan du läsa hur regeringens och Vänsterpartiets vilja att driva igenom ett vinsttak har bidragit till osäkerhet om valfrihetens vara eller icke vara och riskerar att leda till stora brister i välfärden:
alliansen-stoppa-hotet-mot-valfriheten