29 juni, 2017

Personalbrist och vårdplatsbrist påverkar patientsäkerheten

Varje sommar brukar jag avsätta några dagar för att följa personalen i landstingets hälso- och sjukvård. Hittills har jag besökt primärvårdsjouren i Kalmar, sjukvårdsrådgivningen 1177, akuten och kvinnokliniken i Kalmar.

Kraftigt minskat antal vårdplatser och många i personalen på semester går inte obemärkt förbi. På vissa avdelningar kan belastningen periodvis bli väldigt hög, med överbeläggningar och flera svårt sjuka patienter som behöver vård, utan att det går att få in mer personal. Det riskerar påverka patientsäkerheten och sliter hårt på personalen.

Flera sjuksköterskor, barnmorskor och distriktsläkare har uttryckt oro för att antalet sjukskrivningar och uppsägningar ska öka på grund av den tunga arbetsbelastningen och känslan att inte räcka till. Det skulle allvarligt påverka den långsiktiga bemanningssituationen.

Vi har i Alliansen tagit fram många konkreta förslag till hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta i landstinget. En del av de pengar man nu lägger på hyrpersonal borde istället gå till att förbättra arbetsmiljön för våra egna anställda. Vi vill också lägga avsevärt mer pengar på primärvården.

Det är nu hög tid att Landstingets S+MP+V-majoritet tar signalerna på allvar. Sjuksköterskor och barnmorskor måste få rimliga arbetsvillkor, med lön efter ansvar och kompetens, återhämtning efter nattpass och vårdserviceteam som avlastar enklare arbetsuppgifter. Antalet patienter per distriktsläkartjänst behöver stegvis minska. Ett första mål borde vara 1500 istället för nuvarande mål på 1650, för att ge rimlig tid för varje patient. På sikt bör målet vara 1000 patienter per distriktsläkare. Det skulle göra det lättare att rekrytera läkare till primärvården. På så vis skulle många patienter få vård på rätt nivå och inte behöva vända sig till sjukhusen mer än vid riktigt allvarliga tillstånd.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd

23 juni, 2017

Midsommarhälsning från Alliansen

Midsommarhelgen ligger framför oss och sommaren står i full blom. Nu kan vi njuta av grönskan och värmen i fulla drag.

Men inte alla kan njuta av sommaren. Nu kan vi åter läsa i länets tidningar om vårdpersonal som larmar om underbemanning, risk för minskad patientsäkerhet och en personal som mår dåligt. Det är svårt att njuta av semestern när du vet att kollegorna går på knäna.

Bristen på vårdplatser riskerar att bli ett ännu större problem den här sommaren, då man nu minskar antalet vårdplatser från en ännu lägre grundnivå. Och hur många som inte öppnar efter sommaren är fortfarande oklart.

Vi i Alliansen har upprepade gånger levererat förslag på hur vi kan förbättra personalens villkor.

Anställningsvillkoren och arbetsmiljön måste förbättras och delaktigheten för sjukvårdspersonal måste öka. Vi vill satsa på lönerna och på kompetensutvecklingen. Nu måste vi få till långsiktiga och hållbara lösningar, lösningar som är politiskt förankrade.

Ett första steg vore att se över hela grundbemanningen i landstinget. Hur mycket personal behövs på respektive avdelning? Det är ju utifrån det vi ska rekrytera. Nu löser majoriteten bemanningen med hjälp av dyra bemanningsbolag och genom att personalen tar extrapass och jobbar över. Det håller inte över tid. Personalen kommer inte hålla över tid.

Villkoren måste bli bättre och mer rättvisa. Idag spelar det roll vart du jobbar, på ena stället jobbar du var femte helg, på ett annat två av tre. Det gör att vissa avdelningar får svårt att anställa, det blir en intern konkurrens och stor omsättning på medarbetare. Ingen gagnas av det.

Både sjukhusen och primärvården måste få rätt förutsättningar för bättre bemanning från början och skaffa en grundstruktur för att resurserna ska kunna sättas in och räcka till för att klara tuffare perioder som exempelvis sommarmånaderna.

Nu är det dags att lyssna på oss i Alliansen och satsa på bättre arbetsvillkor.

Trevlig midsommar!

Malin Sjölander (M), oppositionslandstingsråd

20 juni, 2017

Bondfångeri av Vänsterpartiet

Artikel i Västervikstidningen.

 

Under veckan som gick kom det en skur med statsbidrag till landstingen och kommunerna. Denna gång är det Vänsterpartiet som slår sig för bröstet och tar åt sig äran.

Landstinget i Kalmar län får av dessa pengar ungefär 72 miljoner kronor och i fredagens Västervikstidning berättade vänsterpartister om att man med dessa pengar ska satsa på sex timmars arbetsdag i landstinget. Intressant. Och 72 miljoner är ju väldigt mycket pengar. Men i det här fallet räcker det inte.

Lite snabb matte:

Landstinget i Kalmar län har lite mer än 6000 årsarbetare (totalt cirka 7000 anställda) och personalkostnaden ligger på cirka 4 miljarder kronor varje år. Vänsterpartiet vill nu alltså införa sex timmars arbetsdag för dessa. Det innebär att alla ska jobba två timmar mindre varje dag, alltså måste en ny person täcka fyra personers tvåtimmarsledighet. Omvandlat i pengar blir det en ny miljard för att anställa totalt ungefär 1500 personer till.

Vänstern i sin stora generositet har avsatt 72 miljoner kronor till detta.

1 000 000 000 miljard -72 000 000 miljoner = 928 000 000 miljoner

I tidningsartikeln glömde de berätta varifrån de andra 928 miljonerna ska tas. I min värld är detta att lura folk.

Malin Sjölander (M), oppositionslandstingsråd

17 juni, 2017

Orimliga väntetider på intyg

Är det rimligt att föräldrar ska behöva vara utan inkomst/söka socialbidrag när barnen blir sjuka?  Nej självklart inte.

Jag har fått frågor från en familj vars barn har en livslång utvecklingsstörning.  Familjen måste förse Försäkringskassan med ett läkarintyg för att få rätt till tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt.  Familjen ansökte den 17 november, om ett nytt intyg då det gamla beslutet var på väg att gå ut, från barnhabiliteringen. I förra veckan, första veckan i juni, hade de inte fått något intyg. Läkarintyget ska sedan vidare till Försäkringskassan som ska godkänna det för att ge familjen rätt till tillfällig föräldrapenning. Giltighetstiden på barnets LSS-tillhörighet gäller bara i två år, trots barnets livslånga utvecklingsstörning.

När barnet var sjukt i våras var en av föräldrarna tvungen att stanna hemma från arbetet, och sökte tillfällig föräldrapenning. Det kunde familjen inte få förrän intyget är skrivit av läkare och godkänt av Försäkringskassan. Det kan ju inte vara meningen att familjen ska behöva söka socialbidrag i väntan på förnyelsen av ett intyg?

I Barometern i måndags fanns en intervju med Marie som är mamma till barnet vars läkarintyg dröjt i närmare sju månader. När jag läser den artikeln blir jag både ledsen och förtvivlad. Så här ska inte vården i Kalmar län fungera. Det får inte bli någon lucka mellan besluten för att förnya ett intyg för ett barn med en livslång funktionsnedsättning. Inte ska det behöva ta sju månader eller mer? Ännu har familjen inte fått intyget som ger dem möjlighet att ta ut tillfällig föräldrapenning när barnet blir sjukt. Kanske skyndar artikeln i Barometern på förloppet.

Ingegerd Petersson (C), ledamot i landstingsfullmäktige

Etiketter: ,