14 augusti, 2018

Alliansens valmanifest 2018

Idag har vi presenterat vår gemensamma valplattform för en bättre sjukvård och ett livskraftigt Kalmar län. Det är ett tydligt besked till väljarna som de kan ta ställning till innan valdagen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, ledda av Anders Henriksson (S), lämnar inga sådana besked förrän efter den 9 september.

Valplattformen:
Alliansens valplattform

Valfoldern:
Alliansen folder 2018

 

Annonser
1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

14 juni, 2018

Utvecklingen måste vändas

I veckan redovisades den så kallade delårsrapporten för landstinget. Det var en sorglig läsning!

Den visar tyvärr att mycket går åt fel håll i landstingets olika verksamheter. Köerna har blivit längre på flera håll i vården och väntetiderna till 1177 är mycket längre än de ska vara. Landstinget har fortfarande dålig tillgänglighet till BUP:s behandlande. För att nämna några exempel.

Ekonomiskt är det inte bättre. Det finns ju ett högtidligt mål om att bli vad man kallar oberoende av hyrbemanning, men det är allt längre bort. Bemanningskostnaderna ökar istället för minskar och fortsätter trenden som hittills i år så kommer de vara närmare 200 miljoner kronor i slutet av året. Vi har från alliansen länge kritiserat det faktum att landstingets budget inte har något mer verkligheten att göra. Det blir tyvärr ännu mer tydligt i år då förvaltningarnas underskott är på väg mot 300 miljoner.

Sammantaget är det en väldigt oroande utveckling på många håll och de ansvariga verkar helt ha tappat intresset för att ta ansvar. Nu behövs det ett nytt ansvarstagande som driver på för en omställning för mer Nära vård och ger tillräckliga resurser till primärvården. Som tar ansvar för att skapa balans i ekonomin och ser hela länets utveckling med till exempel investeringar i Västerviks sjukhus.

Landstinget i Kalmar län behöver ett nytt ledarskap, delårsrapporten visade det med all önskvärd tydlighet!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd

 

5 juni, 2018

Inga satsningar på länets järnvägar

Under tisdagen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Det fanns vissa förhoppningar för Kalmar län, men dessa kom på skam. Satsningar på länets järnvägar uteblev till exempel helt.

Landstingsalliansen är minst sagt bekymrad över det ointresse som regeringen visar för vårt län. Vårt landsting och hälso- och sjukvården i länet används annars ofta som den rödgröna regeringens skyltfönster men vi blir ändå bortglömda när det gäller det infrastruktursatsningar som är helt avgörande för en positiv utveckling i vårt län. Den nationella infrastrukturplanen är inget annat än ett totalt socialdemokratiskt misslyckande. Socialdemokraterna i länet saknar helt förmåga att påverka sin egen regering. Länets järnvägar ställs i vänteläge och det är väldigt farligt för framtiden.

Uteblivna satsningar på vägar och järnvägar gör det svårare för länsborna att kunna pendla till jobb och skola i framtiden. Det gäller både pendling inom länet och över länsgränserna. De tydligaste exemplen är Stångådals- och Tjustbanorna där satsningar helt uteblir. På sikt kan detta äventyra tågtrafiken på sträckorna Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping.

Vi är väldigt besvikna och kan bara konstatera att det behövs en ny politisk ledning inte bara för landet utan även i Region Kalmar län. Vi behöver en politisk ledning som har förmågan att se Kalmar län och våra behov. En fungerande infrastruktur är nämligen en förutsättning för att kunna bo, arbeta och studera i Kalmar län.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

Etiketter: