Budgetavvikelser ska godkännas av fullmäktige

Landstingsstyrelsen behandlar idag förvaltningarnas verksamhetsplaner för 2015. Två av förvaltningarna (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kalmar länstrafik) skriver redan nu att de inte kan eller avser följa de av landstingsfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna. Därför kommer Alliansens ledamöter i landstingsstyrelsen kräva att verksamhetsplanerna ska godkännas av landstingsfullmäktige och att styrdokumentet Budget och Plan 2015-2017 ska revideras efter de nya förutsättningarna.

Landstingsfullmäktige fattade beslut om de ekonomiska ramarna i november förra året. Dessa finns i Budget och Plan 2015-2017. I verksamhetsplanerna redovisar förvaltningarna hur man avser att genomföra fullmäktiges beslut. Den rödgröna majoriteten i landstingsstyrelsen vill bara notera redovisade verksamhetsplaner för respektive förvaltning till protokollet.

– De två förvaltningarna får alltså med majoritetens godkännande avvika från det av fullmäktige fattade budgetbeslutet. Detta är att underminera fullmäktiges position som landstingets högsta beslutande organ och om landstingsstyrelsen godkänner denna ordning betyder det att styrelsen avviker från sin tillsynsfunktion och skulle kunna bli föremål för revisionsanmärkning, säger Christer Jonsson (C).

– Detta är i grunden en demokratisk fråga. Rätt beslut ska fattas på rätt plats. I det här fallet är det vårt högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, som ska besluta om landstingets budget, säger Malin Sjölander (M).

– Jag har i flera år påtalat att det är demoraliserande för dem som jobbar i vården när hälso- och sjukvården tilldelas en budget som man redan i förväg vet inte kommer kunna uppnås. Risken har varit uppenbar att verksamheten till sist ger upp försöken att ens försöka hålla budget. Det är det vi nu ser, när man till och med i skrift säger att det inte är rimligt att nå budget i balans, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Att två förvaltningar frångår landstingsfullmäktiges beslut om landstingsplan är mycket allvarligt. Det ger signaler även till övriga verksamheter att budgeten inte behöver följas. Medvetna avsteg från budget måste prövas i särskild ordning av landstingsfullmäktige, säger Pierre Edström (FP).

Därför kan Allianspartiernas ledamöter i landstingsstyrelsen inte ställa sig bakom ett beslut som innebär ett direkt eller indirekt godkännande av verksamhetsplanerna, vilket ett antecknande till protokollet innebär. För att de nya ekonomiska ramarna ska bli legitima förutsätter det ett beslut av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen måste därför lägga ett sådant förslag.

Här läser du vårt yrkande om detta och övriga yrkanden vi lägger på dagens styrelsemöte

LS 150211 Ändringsyrkande ärende 25

LS 150211 Yrkande ärende 10

Annonser
%d bloggare gillar detta: