Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Medarbetarna i landstinget gör varje dag ett fantastiskt arbete. Man hjälper, visar omsorg, ger utmärkt service och räddar liv. Det är viktigt att vi är rädda om våra medarbetare som är vår viktigaste resurs.

Det är ingen hemlighet att det är en stor utmaning för landstinget att i tillräcklig grad attrahera medarbetare att ta en anställning hos oss och dessutom stanna över tid.

Det pågår en stor konkurrens om medarbetarna inom offentlig hälso- och sjukvård och det är viktigt att vi kan erbjuda goda villkor för medarbetarna. Som landsting behöver vi vara bäst på att erbjuda en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats.

Just därför är det anmärkningsvärt att notera när man läser landstingets årsredovisning för år 2016, att vi som landsting inte når några av de mål som vi har för området.

Alliansen har presenterat ett flertal förslag som ska vända den negativa trenden.

Vi vill se över den fasta grundbemanningen och utveckla arbetsvillkoren. Är det rimligt att jobba treskift? Vi tror att det behöver ses över. Vi vill också införa en trohetsbonus för de medarbetare som varit länge i verksamheten. Det måste löna sig att stanna kvar. Vi vill öronmärka delar av den merkostnad vi har för hyrpersonal för att istället göra lönesatsningar inom bristyrken. Vi vill också renodla yrkesrollerna så att medarbetare får fokusera på sin huvudkompetens och också minimera administrationen för medarbetare med direkt patientkontakt.

Arbetet med en attraktiv och utvecklande arbetsplats är förmodligen en av de största utmaningar vi har att arbeta med nu. Mycket görs men vi kan ändå konstatera att den politiska majoriteten inte lyckas hela vägen. Det gjorde man inte heller året innan.

Landstinget i Kalmar län behöver en ny politisk ledning. Vi söker ditt förtroende för att framöver skapa ett arbetsklimat inom hälso- och sjukvården som attraherar den bästa kompetensen att arbeta och stanna i vårt landsting. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare och ledamot i landstingsfullmäktige

 

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: