Personalbrist och vårdplatsbrist påverkar patientsäkerheten

Varje sommar brukar jag avsätta några dagar för att följa personalen i landstingets hälso- och sjukvård. Hittills har jag besökt primärvårdsjouren i Kalmar, sjukvårdsrådgivningen 1177, akuten och kvinnokliniken i Kalmar.

Kraftigt minskat antal vårdplatser och många i personalen på semester går inte obemärkt förbi. På vissa avdelningar kan belastningen periodvis bli väldigt hög, med överbeläggningar och flera svårt sjuka patienter som behöver vård, utan att det går att få in mer personal. Det riskerar påverka patientsäkerheten och sliter hårt på personalen.

Flera sjuksköterskor, barnmorskor och distriktsläkare har uttryckt oro för att antalet sjukskrivningar och uppsägningar ska öka på grund av den tunga arbetsbelastningen och känslan att inte räcka till. Det skulle allvarligt påverka den långsiktiga bemanningssituationen.

Vi har i Alliansen tagit fram många konkreta förslag till hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta i landstinget. En del av de pengar man nu lägger på hyrpersonal borde istället gå till att förbättra arbetsmiljön för våra egna anställda. Vi vill också lägga avsevärt mer pengar på primärvården.

Det är nu hög tid att Landstingets S+MP+V-majoritet tar signalerna på allvar. Sjuksköterskor och barnmorskor måste få rimliga arbetsvillkor, med lön efter ansvar och kompetens, återhämtning efter nattpass och vårdserviceteam som avlastar enklare arbetsuppgifter. Antalet patienter per distriktsläkartjänst behöver stegvis minska. Ett första mål borde vara 1500 istället för nuvarande mål på 1650, för att ge rimlig tid för varje patient. På sikt bör målet vara 1000 patienter per distriktsläkare. Det skulle göra det lättare att rekrytera läkare till primärvården. På så vis skulle många patienter få vård på rätt nivå och inte behöva vända sig till sjukhusen mer än vid riktigt allvarliga tillstånd.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd

Annonser
%d bloggare gillar detta: