Kräver åtgärder för vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Landstingets revisorer har granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen är att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

– Revisorerna visar på att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till BUP. Här måste det nu ske förbättringar för barn och ungdomars skull, säger Christer Jonsson (C).

Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete.

– Det är mycket oroande att skolan och elevhälsan inte finns med där. Fler unga riskerar att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem tidigt. Därför måste vi stärka samarbetet mellan skolan och sjukvården, säger Malin Sjölander (M).

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställer, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla. De synpunkter som framförs är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen

– Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Vi vill veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi ser behovet av att skapa en väg till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill att landstinget tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en app för att underlätta för barn och ungdomar att få hjälp i tid, säger Pierre Edström (L).

Vidare vill vi att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Annonser
Etiketter:
%d bloggare gillar detta: