Archive for ‘Bloggveckor’

14 juni, 2018

Utvecklingen måste vändas

I veckan redovisades den så kallade delårsrapporten för landstinget. Det var en sorglig läsning!

Den visar tyvärr att mycket går åt fel håll i landstingets olika verksamheter. Köerna har blivit längre på flera håll i vården och väntetiderna till 1177 är mycket längre än de ska vara. Landstinget har fortfarande dålig tillgänglighet till BUP:s behandlande. För att nämna några exempel.

Ekonomiskt är det inte bättre. Det finns ju ett högtidligt mål om att bli vad man kallar oberoende av hyrbemanning, men det är allt längre bort. Bemanningskostnaderna ökar istället för minskar och fortsätter trenden som hittills i år så kommer de vara närmare 200 miljoner kronor i slutet av året. Vi har från alliansen länge kritiserat det faktum att landstingets budget inte har något mer verkligheten att göra. Det blir tyvärr ännu mer tydligt i år då förvaltningarnas underskott är på väg mot 300 miljoner.

Sammantaget är det en väldigt oroande utveckling på många håll och de ansvariga verkar helt ha tappat intresset för att ta ansvar. Nu behövs det ett nytt ansvarstagande som driver på för en omställning för mer Nära vård och ger tillräckliga resurser till primärvården. Som tar ansvar för att skapa balans i ekonomin och ser hela länets utveckling med till exempel investeringar i Västerviks sjukhus.

Landstinget i Kalmar län behöver ett nytt ledarskap, delårsrapporten visade det med all önskvärd tydlighet!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd

 

Annonser
5 juni, 2018

Inga satsningar på länets järnvägar

Under tisdagen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Det fanns vissa förhoppningar för Kalmar län, men dessa kom på skam. Satsningar på länets järnvägar uteblev till exempel helt.

Landstingsalliansen är minst sagt bekymrad över det ointresse som regeringen visar för vårt län. Vårt landsting och hälso- och sjukvården i länet används annars ofta som den rödgröna regeringens skyltfönster men vi blir ändå bortglömda när det gäller det infrastruktursatsningar som är helt avgörande för en positiv utveckling i vårt län. Den nationella infrastrukturplanen är inget annat än ett totalt socialdemokratiskt misslyckande. Socialdemokraterna i länet saknar helt förmåga att påverka sin egen regering. Länets järnvägar ställs i vänteläge och det är väldigt farligt för framtiden.

Uteblivna satsningar på vägar och järnvägar gör det svårare för länsborna att kunna pendla till jobb och skola i framtiden. Det gäller både pendling inom länet och över länsgränserna. De tydligaste exemplen är Stångådals- och Tjustbanorna där satsningar helt uteblir. På sikt kan detta äventyra tågtrafiken på sträckorna Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping.

Vi är väldigt besvikna och kan bara konstatera att det behövs en ny politisk ledning inte bara för landet utan även i Region Kalmar län. Vi behöver en politisk ledning som har förmågan att se Kalmar län och våra behov. En fungerande infrastruktur är nämligen en förutsättning för att kunna bo, arbeta och studera i Kalmar län.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

Etiketter:
21 maj, 2018

Alliansens budgetriktlinjer för 2019

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för 2019, måhända ett dokument med ett lite trist namn, men med viss betydelse för länets framtid. Det talar nämligen om för landstingets tjänstemän vad vi vill fokusera på när vi tagit makten efter valet i september. Ytterst är det också ett förspel till vårt gemensamma valmanifest.

Ur riktlinjerna:
Alliansen vill bygga ett starkare Kalmar län där tillväxt och fler jobb skapar resurser till välfärdssatsningar som ökar folkhälsan och gör länet ännu mer attraktivt att bo och verka i.

Vi vill skapa en lättillgänglig och modern sjukvård, utan köer och så nära patienterna som möjligt. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården. Nära vård, som Alliansen kallar det, innebär bland annat fler mottagningar på mindre orter, mer vård som utförs på hälsocentralen eller i hemmet istället för på sjukhuset som idag, fler förebyggande insatser och ökat fokus på e-hälsolösningar. Så kan sjukvården jobba effektivare och klara sitt uppdrag i framtiden när vårdbehovet ökar.

Alliansen vill att arbetet med regional utveckling i den nya regionen ska ha ett tydligare syfte att gynna befolknings- och sysselsättningsutvecklingen för att skapa mer resurser till ytterligare satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Viktiga områden här är bättre företagsklimat och infrastruktur samt färre och större arbetsmarknadsregioner i länet.”

Hela dokumentet kan du läsa här:

Alliansens budgetriktlinjer 2019

 

 

Etiketter: ,
18 maj, 2018

Länsgränser och resor

Ibland säger man att detta med länsgränser spelar ju ingen roll. Vi reser till exempel enkelt över dem trots att kollektivtrafiken bedrivs länsvis.

Men det är inte riktigt sant.

Länsgränserna spelar tyvärr fortfarande stor roll när vi reser kollektivt. Trafiken är sämre synkad. Om man tittar på trafiken i Smålands inland så är det mycket sämre trafik över gränserna än inom länen trots att medborgarna rör sig i alla riktningar. I Kalmar län har vi många som reser från norra länet till exempelvis Linköping för att arbeta och studera. Men trots det så är det väldigt svårt att nå en samsyn över länsgränsen hur trafiken ska utvecklas och priser sättas. Idag reducerar Landstinget i Kalmar län priset för resor över länsgränsen men det gör inte Östergötland.

I relation till andra län som vi gränsar till har vi ett samarbete om biljettavgifterna. Men det samarbetet har tyvärr inneburit att vi har fått en länsgränsavgift som till exempel innebär att för en Emmabodabo är det dyrare att pendla till Växjö än till Kalmar trots att avstånden är desamma. Det är orimligt. Mitt mål och krav har länge varit att länsgränsavgifterna måste bort. Men det visar sig svårt att få alla parter med på det tåget. Idag möts vi mellan regionerna och landstingen i Sydsverige och då finns ett nytt förslag, som kommer reducera gränsavgifterna, men de försvinner inte. Så kampen måste fortsätta för en fortsatt reducering så att gränsavgifterna försvinner.

Christer Jonsson (C), oppositionsråd