Archive for ‘Bloggveckor’

29 mars, 2018

Samtal med en patient

Jag blev i veckan uppringd av en patient som var väldigt besviken. Hen har haft många olika hälsobekymmer och upplevt sig ha en fast läkarkontakt på sin offentligt drivna Hälsocentral. När hen nu ringde för ett nytt besök, så var svaret: Vi har inte tid förrän om en månad och vilken läkare du får träffa det vet vi inte.

Denna brist på tillgänglighet i primärvården leder till att många människor söker sig till jourer och akutmottagningar. I detta fall ledde det till att hen bestämde sig för att byta hälsocentral. Till en privat! Där var svaret att visst är du välkommen, du får en tid om två dagar och hade det varit akut så har vi drop in. Hen vittnar om ett väldigt gott mottagande och frågor om den kroniska diagnosen som hen aldrig fått tidigare. Vidare en remiss till specialistklinik för att utreda om det går att göra något för att lätta bördan av den kroniska sjukdomen. Där var dock nästa bekymmer: mycket lång väntetid för att få träffa den specialistläkaren.

Hen ringde mig för att berätta om sina upplevelser och sin frustration över att känna sig sviken av sin gamla hälsocentral och det faktum att de inte har fasta läkare. Det är sådana här samtal som är min drivkraft för att utveckla och förändra vården. Tillgängligheten kan bli bättre och betydelsen av en fast läkarkontakt kan inte underskattas. Därför behövs det ett nytt ledarskap i Landstinget i Kalmar län!

Christer Jonsson (C), oppositionslandstingsråd

 

Annonser
Etiketter:
16 mars, 2018

Hur stort är arbetsgivarens ansvar för att medarbetarna är vaccinerade?

Inför landstingsfullmäktige den 1 mars ställde jag en interpellation om vilket vaccinationsskydd våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har. Anledningen var de mässlingsfall som utbröt på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg runt nyår.

Den händelsen ställde flera frågor på sin spets: Vilket vaccinationsskydd har våra medarbetare? Vilket vaccinationsskydd bör man ha? Vilka krav kan vi som arbetsgivare ställa?

Landstingsfullmäktige blev tyvärr inställt på grund av snöoväder så mina frågor blir inte besvarade förrän i slutet av maj. Eftersom vaccinationsfrågan till stor del handlar om att undvika smittspridning är den viktig för patientsäkerheten. Diskussionen brådskar därför så vid dagens möte med landstingets personaldelegation blev politiken uppdaterad i frågan.

Alla medarbetare som arbetar patientnära erhåller gratis vaccination mot mässlingen. Medarbetare som arbetar med barn och infektionskänsliga grupper prioriteras för att vaccinet ska räcka och man ligger nu i startgroparna för att inleda vaccinationerna. Om en medarbetare nekar att vaccinera sig kan det bli aktuellt med omplacering.

Övriga vaccinationer som är aktuella är Hepatit B (gulsot), vattkoppor, kikhosta och influensa. Vaccin mot Hepatit B får alla vid nyanställning. Mot vattkoppor vaccineras alla som arbetar med barn och patienter med nedsatt immunförsvar. När det gäller kikhosta så vaccineras alla medarbetare som arbetar med spädbarn. För de årligen återkommande influensorna rekommenderas personal med patientnära arbete att vaccinera sig. Inför den här säsongen vaccinerades 568 medarbetare, vilket är en låg andel. Det finns en viss rädsla och motstånd mot denna vaccination. En av anledningarna är de negativa effekter som andra breda vaccinationskampanjer fått tidigare. Fler borde vaccinera sig men det finns trösklar. En sådan är att respektive klinik får betala kostnaden istället för att det finns en central resurs. Här lär Kalmar kommun arbeta annorlunda. Där finns kanske en del att lära.

Jag fick en tydlig känsla av att översynen av medarbetarnas vaccinationsskydd intensifierats efter händelserna i Göteborg och att även interpellationen påskyndat arbetet. Hur som helst är det bra att dessa frågor hamnat i fokus. Hur skulle det se ut om landstingets egna medarbetare smittar patienterna? Fortfarande återstår dock en del frågetecken. Vilka krav kan vi som arbetsgivare ställa på våra medarbetare? När och hur kan sanktioner ske om man vägrar att vaccinera sig? Behöver landstinget ha en övergripande policy här? De här frågorna får vi återkomma till men nu är stenen satt i rullning. Det lär säkert bli en fördjupad diskussion när interpellationen kommer att behandlas i slutet av maj. Jag ser fram mot den.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

2 mars, 2018

Ett inställt fullmäktige är också ett fullmäktige*)

Fullmäktige i Oskarshamn ställdes ju som bekant och med kort varsel in på grund av det svåra väglaget, men inte förrän de flesta ledamöterna redan hade hunnit ta sig till Oskarshamn för den sedvanliga och påkallade gruppmötesdagen, då partierna förbereder sig inför fullmäktigedagen.

Ledande socialdemokrater hade dock klokt nog förutsett att det sedan länge inplanerade fullmäktige skulle kunna ställas in, och befann sig istället i södra länet för att ta emot och följa sin statsminister på dennes hastigt annonserade vårdturné till Borgholm, Kalmar och Nybro. Lyckligtvis körde statsministern och hans entourage inte i diket under dagen. Åtminstone inte i rent fysisk bemärkelse.

Vi i Alliansen använde oss istället av den betydligt mer trafiksäkra lösningen att välkomna statsministern med en uppmanande debattartikel i tidningen Barometern. Många av oss passade också på att slipa på vår valplanering istället för på plötsligt överflödiga fullmäktigeinlägg.

Inför fullmäktige hade vi också ställt ett stort antal interpellationer till den rödgröna majoriteten, viktiga frågor som nu alltså förblir obesvarade till nästa fullmäktige. När det nu blir. Vi publicerar frågorna här, för att du som väljare ska kunna ta del av dem och kanske rent utav själv kräva svar av ansvarig rödgrön landstingspolitiker, om du springer ihop med vederbörande. Interpellationerna finns även på landstingets hemsida.

Men vad händer då med alla ärenden som skulle ha behandlats på det inställda fullmäktige? De ska behandlas på nästa ordinarie fullmäktige i maj, det enda vi har innan valet, är beskedet. Fullmäktiges alltid lika skojfriske ordförande, Ulf Nilsson (S), uttryckte i tidningen att han bedömer risken för snöoväder på Öland i maj som minimal. Hur han bedömer möjligheterna att klara av dubbelt så många ärenden på en och samma dag återstår att se.

Våra interpellationer

Interpellation om migrändrabbade
Interpellation om arbetsmiljön för förstalinjenchefer

Interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården
Interpellation om vaccinationsskydd för medarbetare

Interpellation om digitala vårdbesök

Interpellation om ändamålsenliga lokaler kliniskt träningscentrum
Interpellation om åtgärder mot skenande budgetunderskott

Interpellation om pyskisk ohälsa bland äldre
Interpellation om IVA i Oskarshamn

*) Rubriken är en travestering av ett uttalande av Ulf Lundell, känd Alliansmottståndare men en förbaskat bra artist och författare likväl: ”En inställd spelning är också en spelning”. De besvikna biljettköparna höll naturligtvis inte med på tiden det begav sig.

Pär-Gustav Johansson (M), Allianssamordnare

 

22 februari, 2018

Hur kan vi förebygga cancer bättre?

För någon vecka sedan kom beskedet att det blir ingen så kallad screening av prostatacancer, som vi till exempel sedan länge har för bröstcancer med mammografin. En fungerande screening ska ju förebygga insjuknande i cancer, och att vi nu saknar en fungerande metod för prostatacancer är inte bra. Här behövs mer forskning, men också att vi män själva informerar oss och tar initiativ.

Cancerfonden redovisade nyligen att antalet livmoderhalscancerfall ökar och på ett sätt som man inte riktigt förstår. I landstingen finns ju så kallad screening, och i ett antal landsting har man nu upptäckt fler som drabbats. Men man kan inte förklara varför. Utöver screening erbjuds numera också vaccinering som ytterligare ska minska risken att drabbas. Men allt detta bygger på att vi som enskilda deltar i vaccinering och deltar i mammografi och annat som vi erbjuds.

Jag tror att vi som landsting skulle behöva ta ett än mer samlat grepp på alla dessa insatser för att höja andelen invånare som går och kollar sig och som tar vaccineringen. Vi vet att det finns de som av olika skäl inte tar del av det. Landstinget kanske behöver en samlad enhet som driver det cancerförebyggande arbetet, gör en del uppsökande insatser, sprider systematiskt information till länsinvånarna om vad man erbjuds och vad man själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer. För jag vill inte läsa fler rapporter om att antalet cancerfall plötsligt ökar, vi måste ta alla chanser att förebygga och miniminera risken. För det tråkiga är – ändå kommer många att drabbas av cancer. Men vi kan fortfarande genom mer systematiskt arbete minska riskerna!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd