Archive for ‘Bloggveckor’

21 januari, 2018

Psykisk ohälsa en utmaning för hela samhället

Enligt en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen lider allt fler barn och unga vuxna av psykisk ohälsa. Bland barn i åldern 10-17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. I gruppen unga vuxna (18-24 år) är ökningen cirka 70 procent under samma period.

Det betyder att nästan 190 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa. Nu gäller det att ta reda på orsakerna till denna katastrofala ökning. Vad vi dock vet säkert är att orsakerna går att hitta på nästan alla nivåer i samhället – i hemmet, skolan, på sociala medier och i arbetslivet. Många barn och ungdomar växer upp i otrygghet och får en tung och skavande ryggsäck med sig genom livet i form av bristande självförtroende och dålig självkänsla.

Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Situationen i vårt län ser inte annorlunda ut. Sämst i länet mår enligt Socialstyrelsen unga kvinnor i Västervik. Närmare var femte kvinna mellan 18-24 år i Västervik har under 2016 sökt vård för psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan är som sagt ett samhällsproblem och inte bara något för hälso- och sjukvården att lösa. Vi får ofta ta hand om och behandla symtomen men de bakomliggande orsakerna går oftast att hitta på andra håll. Hälso- och sjukvården kan i viss mån arbeta förebyggande men oftast kommer man in i ett senare skede som handlar om vård och behandling. Vår hjälp måste vara lättillgänglig med låga trösklar. Som landstingsallians har vi vid flera tillfällen lagt förslag där vi på ett bättre sätt vill uppmärksamma gruppen unga vuxna. Vi har sett problemen och lagt förslag om mottagningsverksamhet mer av typen ”drop-in” men ständigt fått våra förslag nedröstade. Frågan är hur mycket längre utvecklingen måste fortgå innan fler ska få upp ögonen? Vi har inte råd att vänta längre. Vi har inte råd att lämna våra ungdomar i sticket. Vi måste ta problemen på allvar och ge hjälp i tid. Det jobbet måste ske parallellt på alla nivåer.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd (L)

 

Annonser
Etiketter:
19 januari, 2018

Västerviks sjukhus bäst i Sverige

För andra året i rad har Västerviks sjukhus utsetts till landets bästa mellanstora sjukhus av tidningen Dagens Medicin. Även Länssjukhuset i Kalmar placerade sig bra med en fjärdeplats i samma klass och Oskarshamns sjukhus kom trea bland de mindre sjukhusen utan förlossningsverksamhet. Två pallplatser för att tala idrottsspråk. Mycket bra jobbat! Grattis!

Totalt ligger 151 indikationer som underlag för Dagens Medicins ranking och det är framför allt de medicinska resultaten som väger tyngst. Det är tillgängligheten och kostnadseffektiviteten som är segerreceptet för Västerviks sjukhus. Sjukhuset är till exempel mest kostnadseffektivt i landet. Men sjukhuset i Västervik har höga resultat inom många områden. Ett sådant som särskilt lyfts är tillgängligheten på akutmottagningen.

Det är sjätte året som Dagens Medicin gör den här rankningen och länets sjukhus har varit framgångsrika under samtliga år. Oskarshamns sjukhus har alltid tagit sig upp på prispallen. Under tre i rad har man varit högst upp på den och nu blev det alltså en fin tredjeplats. Förutom våra egna sjukhus topplaceringar är det intressant att konstatera att S:t Görans sjukhus i Stockholm som drivs av vårdbolaget Capio rankas som bästa mindre sjukhus i landet. Det är något att fundera över för de rödgröna som alltid förfasas över verksamhet i alternativa driftsformer.

Anledningen till de fortsatta framgångarna kan man förstås hitta bland våra kompetenta och engagerade medarbetare ute på sjukhusen. Det har på många sätt varit ett jobbigt år med bemanningsproblem på flera håll. Därför är resultaten extra glädjande och medarbetarna förtjänar all uppskattning och uppmärksamhet. Samtidigt finns det varningssignaler och förbättringsområden att arbeta med. Anledningen till att Oskarshamn tappat sin förstaplats är enligt Dagens Medicin att man fallit i arbetet med att förhindra trycksår. Man är inte heller lika framgångsrika i arbetet med att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar där man också tappat placeringar. Det kan till stora delar skyllas på det så kallade ”tokryck” som den rödgröna majoriteten genomförde när man drastiskt drog ner antalet vårdplatser inför sommaren 2016 vilka i många fall aldrig heller återöppnades.

Förhoppningsvis kan medarbetarna på våra tre sjukhus fortsätta att bedriva sitt framgångsrika arbete men då behövs ett mer aktivt stöd från den politiska landstingsledningen. Redan när Oskarshamns sjukhus för ett år sedan fick ta emot priset som landets bästa mindre sjukhus höjde jag ett varningens finger för att majoritetens vårdplatsstängningar kunde drabba arbetsmiljön för våra medarbetare och vårdens kvalitet. Dessa farhågor har besannats.

Avslutningsvis vill jag å landstingsalliansens vägnar tacka alla medarbetare som gör dessa resultat möjliga. Ni är alla värda en guldmedalj var!

Pierre Edström, oppositionslandstingsråd (L)

 

 

9 januari, 2018

Hjärtefrågor och politi(s)k handfallenhet

För drygt ett år sedan sökte Kristdemokraterna i Kalmar län medborgarnas stöd för att stoppa nedläggningen av vårdplatser i länet. Nästan 9000 personer från länet valde att skriva under vårt upprop för att åter igen öppna vårdplatserna.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och hans majoritetskollegor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ignorerade dock vårt upprop. Idag ser vi tydligt följderna av det. Neddragna vårdplatser, oro bland medarbetare och personalflykt har tvingat medicinkliniken på Länssjukhuset till omorganisation och som följd ytterligare oro bland medarbetare, ytterligare medarbetare som lämnat eller planerar att lämna landstinget.

Det vi upplever just nu är en sjukvårdskris. Ändå vägrar Anders Henriksson (S) att lyfta situationen politiskt. Kristdemokraterna och övriga Allianspartier kräver nu att Anders Henriksson och den övriga majoriteten lägger fram en åtgärdsplan för att lösa bemannings- och arbetsmiljöproblemen, innan krisen växer sig ännu större. Vi varnade för konsekvenserna av en neddragning av vårdplatserna och nu ser vi resultatet. Majoriteten bör nu ta sitt politiska ansvar och lägga allt annat åt sidan för att lösa situationen och se till att vi framöver säkrar en hjärtsjukvård av högsta kvalitet.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare

Pressmeddelande från Alliansen

11 december, 2017

Att förebygga självmord

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör.

Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. Och torsdagen i veckan som gick var en dag som berörde. Den handlade om hur länet arbetar med att förebygga självmord.

45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår.

Kalmar län har höga siffror i förhållande till befolkningstalen. Under lång tid drev Alliansen på för att få till stånd ett läns- och sektorsövergripande arbete. Inte bara hälso- och sjukvården, utan även Trafikverket, för att minska risken att människor tar sina liv på vägar och järnvägar, Polisen och räddningstjänsten, för att förbättra bemötandet och kanske bli än skickligare på att avvärja ett pågående självmordsförsök. Men inte minst skolor och arbetsplatser, för att lära sig känna igen tecknen på att någon mår så dåligt att hon eller han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Många liv kan räddas genom att personen känner sig sedd och lyssnad till och får hjälp att hantera sina problem.

Hela samhället behöver ställa upp och lära sig att på olika sätt minska riskerna. Kunskap och redskap behöver utvecklas och spridas, för hur man som medmänniska bemöter en person som funderar på att ta sitt liv. Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång.

Förebyggande arbete lönar sig. I Uppsala län har man räknat ut att om man med deras psykiatriambulans kan rädda ett enda människoliv, så har de 19 miljoner den kostar lönat sig samhällsekonomiskt. Därför är det särskilt ironiskt att Pierre Edströms motion om en psykiatriambulans i Kalmar län avslogs så sent som dagen före konferensen. Kan man hoppas att den rödgröna majoriteten hinner ta sitt förnuft tillfånga inför behandlingen i fullmäktige i mars?

Varje åtgärd för att förebygga självmord betyder något. Nu gäller det att fortsätta arbetet, sprida kunskap och skapa strukturer.

Det får inte vara en slump om man för hjälp!

Gudrun Brunegård (KD), Vice ordförande i Folkhälsoutskottet, som ansvarade för dagen