Archive for ‘Uncategorized’

15 december, 2017

Pressmeddelande: Årsdagen av ett svek

På lördag är det ett år sedan hälsocentralen i Överum stängdes på grund av bemanningsproblem. Oroliga överumsbor som kontaktar oss undrar om och när den kommer att öppnas igen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, som har det yttersta ansvaret för stängningen, är överumsborna svaret skyldigt.

– Den rödgröna majoriteten sviker landsbygden i Västerviks kommun där tillgången till Nära vård är väldigt begränsad. Som en av invånarna är jag väldigt bekymrad över den ojämlikhet som finns, säger Christel Alvarsson (C).

– Vi lever i ett avlångt län med mycket glesbygd. Även om utmaningarna är stora så får landstinget inte ge upp och plocka ner skylten. Du måste kunna känna en grundtrygghet även om du bor i Överum. Jag hade förväntat mig betydligt större engagemang från Socialdemokrater, vänsterpartister och Miljöpartister. Nu har de snarare kapitulerat, säger Malin Sjölander (M)

– När den rödgröna majoriteten beslutade att koppla Överums hälsocentral till Gamleby, så inbillade de sig att det skulle lösa situationen. I själva verket verkar det ha varit ett sätt att smygstänga Överum. Det kan ju inte ha varit obekant för majoriteten att Gamleby redan hade svåra bemanningsproblem och näppeligen kunde ta på sig ansvaret för även Överum, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Överum, Ankarsrum och Gamleby är orter där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister svikit och fortsätter svika befolkningen och deras rätt till likvärdig vård. Det är tydligt att den rödgröna majoriteten inte klarar att ge en jämlik vård till alla skattebetalare i länet, säger Göran Nilsson (L).

Bakgrund

Hälsocentralen i Överum har under den rödgröna majoriteten haft en osäker tillvaro och dragits med bemanningsproblem i många år. Den drevs tidigare av en privat utförare som 2015 valde att lägga ner. Efter det tog majoriteten beslutet att starta upp igen och hålla öppet två dagar i veckan, som en filial till hälsocentralen i Gamleby. För ett år sedan stängdes mottagningen i Överum så igen, grundorsaken var att majoriteten misslyckats med att bemanna den.
Alliansen har föreslagit ett antal åtgärder som skulle underlätta bemanningen av hälsocentraler på landsbygdsorter som Överum. Några exempel:

  • Privata utförare måste få samma villkor som landstingets egna hälsocentraler som subventioneras idag. Det skulle kunna locka någon att etablera sig i Överum.
  • Nya medel till filialersättning. Det skulle kunna stimulera befintliga privata hälsocentraler att öppna upp i Överum.
  • Strategisk lönesättning med landsbygdstillägg så att fler väljer att jobba utanför städerna.
  • Sänkt mål för antal listade patienter per läkare. Det skulle göra det mer attraktivt för läkare att jobba inom primärvården.

Den rödgröna landstingsmajoriteten har sagt nej till allt och fortsätter förvägra överumsborna tillgång till primärvård på den egna hemorten.

Annonser
13 december, 2017

Stoppa hotet mot välfärden

I dag besökte Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, det fristående äldreboendet Persikan, i Kista i Stockholm. I samband med besöket bemötte partiledarna att regeringen och Vänsterpartiet nyligen har valt att tydliggöra sina intentioner om att gå vidare med Reepalu-utredningen. 

Alliansen kräver gemensamt att regeringen tydligt backar från den förlegade idén om att införa ett vinsttak och i stället förhandlar över blockgränsen om hur kvaliteten i välfärden kan stärkas.

I den är rapporten kan du läsa hur regeringens och Vänsterpartiets vilja att driva igenom ett vinsttak har bidragit till osäkerhet om valfrihetens vara eller icke vara och riskerar att leda till stora brister i välfärden:
alliansen-stoppa-hotet-mot-valfriheten

 

30 november, 2017

Majoriteten sa nej till nästan allt

Så var budgetdebatten över för den här gången. Hjärtats jordmån för goda förslag från Alliansen var synnerligen karg hos den rödgröna majoriteten även i år. Av 53 yrkanden i vårt budgetförslag, bifölls endast två. Hur viktiga dessa två än är, känns det ändå minst sagt ogint.

Ännu mer så när man begrundar vissa saker som sades av rödgröna talare under debatten.

Som till exempel:
– Tittar man på texterna i ert budgetförslag så är de ju ganska långa. Oavsett vad man tycker om innehållet så är det ganska svårt då att arbeta in sådana texter i vårt budgetförslag som är ett redan väl genomarbetat dokument. Det verkar inte som att ni har skrivit dom här texterna som om ni vill att vi ska säga ja, sa Jessica Rydell (MP)

Om det inte är innehållet i våra budgetförslag som majoriteteten har problem med, utan längden på våra texter så borde majoriteten kunnat komma till någon slags överenskommelse med oss kring fler av våra yrkanden.

Våra förslag som majoriteten sa ja till

  • Landstinget ska ta fram en strategi för hur könsstympade barn snabbt kan upptäckas måste och få medicinsk hjälp och psykiskt stöd. Ett uppdrag ska formuleras till alla verksamheter som arbetar med barnsjukvård att starta ”Våga fråga” avseende könsstympning.
  • Under 2018 ska ett arbete påbörjas för att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Uppföljning ska ske kontinuerligt i landstingsstyrelsen. Detta för att landstinget i Kalmar län toppar statistiken i riket när det gäller förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Hela vårt budgetförslag hittar du här:
Alliansens Landstingsplan 2018-2020

Debattartikel om vårt budgetförslag

29 november, 2017

Landstingsfullmäktige den 29-30 november 2017

Budgetfullmäktige 2017 pågår. Under två dagar samlas ledamöterna på Brofästet i Kalmar. Det viktigaste ärendet är beslut om budget och landstingsplan 2018-2020. Vi är nu inne på andra dagen och debatterar de olika budgetalternativen.

Pressmeddelande den 29 november

”Idag förslog Alliansens att landstingets ambulansverksamhet ska genomlysas utifrån möjligheten till utvecklad användning av ambulansorganisationen i den pågående omställningen mot mer Nära vård. Den rödgröna majoriteten röstade nej till vårt förslag.”
Läs hela pressmeddelandet här: pressmeddelande ambulansorganisation 171129

(Texten uppdateras under de två fullmäktigedagarna)

Christer Jonsson (C) bloggar första dagen

Här ser du livesändningarna