Archive for ‘Uncategorized’

30 maj, 2018

Debatt om årsbokslutet

Efter en skrytvals och sedvanligt bildspel av landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S), gick vår Christer Jonsson (C) upp och gav en lite annorlunda bild. Hela hans bildspel hittar du nedan:

Bildspel om landstingets årsbokslut

 

 

Annonser
29 maj, 2018

Rapport från fullmäktige: Bokslut över rödgrön mandatperiod

Landstingsfullmäktige går just nu av stapeln på Ekerum där vi ska hålla till i dagarna två. Agendan är extra späckad, eftersom fullmäktige i mars ställdes in på grund av snöoväder. Det känns emellertid ganska avlägset nu, när Öland står i försommarskrud.

Det är sista gången fullmäktige samlas innan valet den 9 september och det finns anledning att göra ett bokslut över den gångna mandatperioden. Landstingets årsbokslut det tyngsta ärendet på agendan, och den rödgröna majoriteten kommer att slå knut på sig själva för att framhålla hur bra de har styrt landstinget. Men hur står det till, egentligen, om man ser till sifforna bakom skrytvalsen? Vi gjorde en sammanställning.

Statistik

 • Vårdköerna till operation har fyrdubblats sedan 2014 – från 101 väntande till 459.
 • Vårdköerna till första besök hos specialist har ökat från 271 2014 till 1414 – 2017.
 • Väntetiden till att träffa en allmänläkare inom 5 dagar har minskat från 81 % till 78 %.
 • Budgetunderskottet i de sjukvårdande förvaltningarna har från 2015 gått på 200 miljoner till 242 miljoner.
 • Den offentliga primärvården har sammanlagt 2015-2017 haft över 100 miljoner i underskott.
 • Bemanningskostnaderna har gått från ca 100 miljoner 2014 till ca 153 miljoner 2017 – 2018 ökar de igen.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott har ökat från 77 Mkr till 199 Mkr på en mandatperiod.
 • Andelen samtal som 1177 besvarar inom 9 min har sjunkit från 67 % till 48 % sedan 2015. Målet är 95 %.

Det är alltså det här Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, och hans gäng undviker när det tjatar på om att landstinget gör ett ekonomiskt plusresultat på sista raden för femtielfte året i rad och att man har Sveriges nöjdaste patienter.

Om Alliansen hade styrt hade vi bland annat genomdrivit de här åtgärderna:

 • Budgetar i balans hade skapats under mandatperiod utifrån ett brett gemensamt arbete.
 • Primärvårdens anslag hade varit ca 50 miljoner kronor högre.
 • 30-40 fler allmänläkare hade kunnat anställas, för att närma oss målet med 1250 patienter/läkare.
 • Hälsokurvan, med förebyggande hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar hade kunnat genomföras.
 • Anslaget för att öppna nya filialer och hälsocentraler hade kunnat utökas.
 • Anställningsvillkoren för personalen hade varit bättre med karriärtjänster, trohetsbonus och om delar av hyrpersonalkostnader används till egna medarbetare.
 • Arbetsmiljön hade varit bättre efter översyn av grundbemanning.
 • Vårdval med bättre tillgänglighet hade varit genomfört för t ex hörapparater
 • Kömiljarden hade varit tillgänglig för landstinget.
 • Och vet ni vad, vi är fortfarande överens om de här åtgärderna och om att vi ska styra landstinget tillsammans nästa mandatperiod. Lägg en röst på ett av våra fyra partier om du vill att det ska bli verklighet.
9 maj, 2018

Kräver åtgärder för vård av barn och unga med psykisk ohälsa

Landstingets revisorer har granskat landstingets arbete med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Den sammanfattande bedömningen är att det inte finns ett fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner.

– Revisorerna visar på att vården för barn och unga med psykisk ohälsa inte fungerar tillräckligt bra. Landstinget har också väntetider till BUP. Här måste det nu ske förbättringar för barn och ungdomars skull, säger Christer Jonsson (C).

Revisorerna konstaterar visserligen att det finns en struktur för samarbete på ledningsnivå genom Länsgemensam ledning men att skolan och elevhälsan saknas i detta samarbete.

– Det är mycket oroande att skolan och elevhälsan inte finns med där. Fler unga riskerar att hamna i svår psykisk ohälsa om vi inte kan hjälpa dem tidigt. Därför måste vi stärka samarbetet mellan skolan och sjukvården, säger Malin Sjölander (M).

Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att åtgärda de brister som revisionen funnit i vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa. Alliansen ställer, till skillnad från majoriteten, tydliga krav på vad svaret ska innehålla. De synpunkter som framförs är särskilt viktiga att leva upp till i en tid av kraftigt ökande psykisk ohälsa i de yngre åldrarna i befolkningen

– Fullmäktige fattade redan förra året beslut om att undersöka förutsättningarna att utveckla samverkan mellan landstinget och den kommunala elevhälsan i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. Vi vill veta vad den styrande majoriteten har gjort sedan dess för att verkställa beslutet och varför det fortfarande finns brister, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Vi ser behovet av att skapa en väg till hjälp vid psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att hitta hjälp på rätt nivå och slippa onödigt bollande mellan olika aktörer. Vi vill att landstinget tar fram ett förslag till en telefonmottagning eller en app för att underlätta för barn och ungdomar att få hjälp i tid, säger Pierre Edström (L).

Vidare vill vi att det läggs särskild vikt vid att samtliga avtal och överenskommelser mellan landstinget och länets kommuner inom området ska ses över och uppdateras. Detta gäller särskilt arbetet på lokal och verksamhetsnära nivå och hur informationsöverföringen mellan olika aktörer kan förbättras.

Etiketter:
5 februari, 2018

Årets första landstingsstyrelse

För dagen har vi gjort den långa (nåja) utflykten till kommunhuset i Kalmar, där vi begår landstingsstyrelse. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att föra medborgarnas talan och vara en blåslampa i baken på majoriteten.

Här nedan kan du läsa de förslag vi går fram med idag. Det politiska språket kan vara lite torrt och träligt ibland, med skrivelser och yrkanden med krav på handlingsplaner hit och uppföljningar dit, men i korthet handlar de fyra förslagen om:

 1. Majoriteten måste ta revisorernas kritik på allvar och förbättra budgetprocessen – många snäpp. Vi kräver konkreta handlingsplaner.
 2. Att landstingsanställda ska få förmånscyklar är bra. Ännu bättre blir det om landstinget ställer krav på lokal närvaro vid upphandlingen, så att det blir enkelt att serva och reparera cyklarna. Det lilla tillägget vill vi göra till beslutet.
 3. En invånare framför i ett medborgarförslag önskemål om så kallade äldrevårdsmottagningar, något som vi också har föreslagit i vårt senaste budgetförslag. Så vi ger tummen upp till medborgarförslaget, helt enkelt.
 4. Alla dessa miljoner som landstinget får i form av riktade statsbidrag för att medborgarna ska få vård snabbare och enklare – de måste upp på bordet och användas till det bidragen är avsedda för. Inte gömmas undan på ett konto med det dolda syftet att putsa till resultatet på sista raden i årsredovisningen – som majoriteten vill göra.

Klicka och läs de fullständiga skrivelserna:

Alliansens förslag