15 december, 2017

Pressmeddelande: Årsdagen av ett svek

På lördag är det ett år sedan hälsocentralen i Överum stängdes på grund av bemanningsproblem. Oroliga överumsbor som kontaktar oss undrar om och när den kommer att öppnas igen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, som har det yttersta ansvaret för stängningen, är överumsborna svaret skyldigt.

– Den rödgröna majoriteten sviker landsbygden i Västerviks kommun där tillgången till Nära vård är väldigt begränsad. Som en av invånarna är jag väldigt bekymrad över den ojämlikhet som finns, säger Christel Alvarsson (C).

– Vi lever i ett avlångt län med mycket glesbygd. Även om utmaningarna är stora så får landstinget inte ge upp och plocka ner skylten. Du måste kunna känna en grundtrygghet även om du bor i Överum. Jag hade förväntat mig betydligt större engagemang från Socialdemokrater, vänsterpartister och Miljöpartister. Nu har de snarare kapitulerat, säger Malin Sjölander (M)

– När den rödgröna majoriteten beslutade att koppla Överums hälsocentral till Gamleby, så inbillade de sig att det skulle lösa situationen. I själva verket verkar det ha varit ett sätt att smygstänga Överum. Det kan ju inte ha varit obekant för majoriteten att Gamleby redan hade svåra bemanningsproblem och näppeligen kunde ta på sig ansvaret för även Överum, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Överum, Ankarsrum och Gamleby är orter där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister svikit och fortsätter svika befolkningen och deras rätt till likvärdig vård. Det är tydligt att den rödgröna majoriteten inte klarar att ge en jämlik vård till alla skattebetalare i länet, säger Göran Nilsson (L).

Bakgrund

Hälsocentralen i Överum har under den rödgröna majoriteten haft en osäker tillvaro och dragits med bemanningsproblem i många år. Den drevs tidigare av en privat utförare som 2015 valde att lägga ner. Efter det tog majoriteten beslutet att starta upp igen och hålla öppet två dagar i veckan, som en filial till hälsocentralen i Gamleby. För ett år sedan stängdes mottagningen i Överum så igen, grundorsaken var att majoriteten misslyckats med att bemanna den.
Alliansen har föreslagit ett antal åtgärder som skulle underlätta bemanningen av hälsocentraler på landsbygdsorter som Överum. Några exempel:

  • Privata utförare måste få samma villkor som landstingets egna hälsocentraler som subventioneras idag. Det skulle kunna locka någon att etablera sig i Överum.
  • Nya medel till filialersättning. Det skulle kunna stimulera befintliga privata hälsocentraler att öppna upp i Överum.
  • Strategisk lönesättning med landsbygdstillägg så att fler väljer att jobba utanför städerna.
  • Sänkt mål för antal listade patienter per läkare. Det skulle göra det mer attraktivt för läkare att jobba inom primärvården.

Den rödgröna landstingsmajoriteten har sagt nej till allt och fortsätter förvägra överumsborna tillgång till primärvård på den egna hemorten.

Annonser
13 december, 2017

Stoppa hotet mot välfärden

I dag besökte Alliansens partiledare, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor, det fristående äldreboendet Persikan, i Kista i Stockholm. I samband med besöket bemötte partiledarna att regeringen och Vänsterpartiet nyligen har valt att tydliggöra sina intentioner om att gå vidare med Reepalu-utredningen. 

Alliansen kräver gemensamt att regeringen tydligt backar från den förlegade idén om att införa ett vinsttak och i stället förhandlar över blockgränsen om hur kvaliteten i välfärden kan stärkas.

I den är rapporten kan du läsa hur regeringens och Vänsterpartiets vilja att driva igenom ett vinsttak har bidragit till osäkerhet om valfrihetens vara eller icke vara och riskerar att leda till stora brister i välfärden:
alliansen-stoppa-hotet-mot-valfriheten

 

11 december, 2017

Att förebygga självmord

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör.

Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. Och torsdagen i veckan som gick var en dag som berörde. Den handlade om hur länet arbetar med att förebygga självmord.

45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår.

Kalmar län har höga siffror i förhållande till befolkningstalen. Under lång tid drev Alliansen på för att få till stånd ett läns- och sektorsövergripande arbete. Inte bara hälso- och sjukvården, utan även Trafikverket, för att minska risken att människor tar sina liv på vägar och järnvägar, Polisen och räddningstjänsten, för att förbättra bemötandet och kanske bli än skickligare på att avvärja ett pågående självmordsförsök. Men inte minst skolor och arbetsplatser, för att lära sig känna igen tecknen på att någon mår så dåligt att hon eller han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Många liv kan räddas genom att personen känner sig sedd och lyssnad till och får hjälp att hantera sina problem.

Hela samhället behöver ställa upp och lära sig att på olika sätt minska riskerna. Kunskap och redskap behöver utvecklas och spridas, för hur man som medmänniska bemöter en person som funderar på att ta sitt liv. Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång.

Förebyggande arbete lönar sig. I Uppsala län har man räknat ut att om man med deras psykiatriambulans kan rädda ett enda människoliv, så har de 19 miljoner den kostar lönat sig samhällsekonomiskt. Därför är det särskilt ironiskt att Pierre Edströms motion om en psykiatriambulans i Kalmar län avslogs så sent som dagen före konferensen. Kan man hoppas att den rödgröna majoriteten hinner ta sitt förnuft tillfånga inför behandlingen i fullmäktige i mars?

Varje åtgärd för att förebygga självmord betyder något. Nu gäller det att fortsätta arbetet, sprida kunskap och skapa strukturer.

Det får inte vara en slump om man för hjälp!

Gudrun Brunegård (KD), Vice ordförande i Folkhälsoutskottet, som ansvarade för dagen

 

 

 

 

6 december, 2017

Missat mål inom barn- och ungdomspsykiatrin

Förra veckan hade vi som sagt budgetfullmäktige. Det är tredje året i rad som jag går upp i talarstolen och betonar vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen.

Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagda 15 mil från sina familjer som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Dagsfärska siffror visar att endast 48 procent fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 procent av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är landstingets skyldighet att hjälpa dem.

Elin Landerdahl (M), politisk sekreterare och ledamot i fullmäktige