30 maj, 2018

Debatt om årsbokslutet

Efter en skrytvals och sedvanligt bildspel av landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S), gick vår Christer Jonsson (C) upp och gav en lite annorlunda bild. Hela hans bildspel hittar du nedan:

Bildspel om landstingets årsbokslut

 

 

Annonser
29 maj, 2018

Rapport från fullmäktige: Bokslut över rödgrön mandatperiod

Landstingsfullmäktige går just nu av stapeln på Ekerum där vi ska hålla till i dagarna två. Agendan är extra späckad, eftersom fullmäktige i mars ställdes in på grund av snöoväder. Det känns emellertid ganska avlägset nu, när Öland står i försommarskrud.

Det är sista gången fullmäktige samlas innan valet den 9 september och det finns anledning att göra ett bokslut över den gångna mandatperioden. Landstingets årsbokslut det tyngsta ärendet på agendan, och den rödgröna majoriteten kommer att slå knut på sig själva för att framhålla hur bra de har styrt landstinget. Men hur står det till, egentligen, om man ser till sifforna bakom skrytvalsen? Vi gjorde en sammanställning.

Statistik

 • Vårdköerna till operation har fyrdubblats sedan 2014 – från 101 väntande till 459.
 • Vårdköerna till första besök hos specialist har ökat från 271 2014 till 1414 – 2017.
 • Väntetiden till att träffa en allmänläkare inom 5 dagar har minskat från 81 % till 78 %.
 • Budgetunderskottet i de sjukvårdande förvaltningarna har från 2015 gått på 200 miljoner till 242 miljoner.
 • Den offentliga primärvården har sammanlagt 2015-2017 haft över 100 miljoner i underskott.
 • Bemanningskostnaderna har gått från ca 100 miljoner 2014 till ca 153 miljoner 2017 – 2018 ökar de igen.
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens underskott har ökat från 77 Mkr till 199 Mkr på en mandatperiod.
 • Andelen samtal som 1177 besvarar inom 9 min har sjunkit från 67 % till 48 % sedan 2015. Målet är 95 %.

Det är alltså det här Anders Henriksson (S), landstingsstyrelsens ordförande, och hans gäng undviker när det tjatar på om att landstinget gör ett ekonomiskt plusresultat på sista raden för femtielfte året i rad och att man har Sveriges nöjdaste patienter.

Om Alliansen hade styrt hade vi bland annat genomdrivit de här åtgärderna:

 • Budgetar i balans hade skapats under mandatperiod utifrån ett brett gemensamt arbete.
 • Primärvårdens anslag hade varit ca 50 miljoner kronor högre.
 • 30-40 fler allmänläkare hade kunnat anställas, för att närma oss målet med 1250 patienter/läkare.
 • Hälsokurvan, med förebyggande hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar hade kunnat genomföras.
 • Anslaget för att öppna nya filialer och hälsocentraler hade kunnat utökas.
 • Anställningsvillkoren för personalen hade varit bättre med karriärtjänster, trohetsbonus och om delar av hyrpersonalkostnader används till egna medarbetare.
 • Arbetsmiljön hade varit bättre efter översyn av grundbemanning.
 • Vårdval med bättre tillgänglighet hade varit genomfört för t ex hörapparater
 • Kömiljarden hade varit tillgänglig för landstinget.
 • Och vet ni vad, vi är fortfarande överens om de här åtgärderna och om att vi ska styra landstinget tillsammans nästa mandatperiod. Lägg en röst på ett av våra fyra partier om du vill att det ska bli verklighet.
21 maj, 2018

Alliansens budgetriktlinjer för 2019

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för 2019, måhända ett dokument med ett lite trist namn, men med viss betydelse för länets framtid. Det talar nämligen om för landstingets tjänstemän vad vi vill fokusera på när vi tagit makten efter valet i september. Ytterst är det också ett förspel till vårt gemensamma valmanifest.

Ur riktlinjerna:
Alliansen vill bygga ett starkare Kalmar län där tillväxt och fler jobb skapar resurser till välfärdssatsningar som ökar folkhälsan och gör länet ännu mer attraktivt att bo och verka i.

Vi vill skapa en lättillgänglig och modern sjukvård, utan köer och så nära patienterna som möjligt. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården. Nära vård, som Alliansen kallar det, innebär bland annat fler mottagningar på mindre orter, mer vård som utförs på hälsocentralen eller i hemmet istället för på sjukhuset som idag, fler förebyggande insatser och ökat fokus på e-hälsolösningar. Så kan sjukvården jobba effektivare och klara sitt uppdrag i framtiden när vårdbehovet ökar.

Alliansen vill att arbetet med regional utveckling i den nya regionen ska ha ett tydligare syfte att gynna befolknings- och sysselsättningsutvecklingen för att skapa mer resurser till ytterligare satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Viktiga områden här är bättre företagsklimat och infrastruktur samt färre och större arbetsmarknadsregioner i länet.”

Hela dokumentet kan du läsa här:

Alliansens budgetriktlinjer 2019

 

 

Etiketter: ,
18 maj, 2018

Länsgränser och resor

Ibland säger man att detta med länsgränser spelar ju ingen roll. Vi reser till exempel enkelt över dem trots att kollektivtrafiken bedrivs länsvis.

Men det är inte riktigt sant.

Länsgränserna spelar tyvärr fortfarande stor roll när vi reser kollektivt. Trafiken är sämre synkad. Om man tittar på trafiken i Smålands inland så är det mycket sämre trafik över gränserna än inom länen trots att medborgarna rör sig i alla riktningar. I Kalmar län har vi många som reser från norra länet till exempelvis Linköping för att arbeta och studera. Men trots det så är det väldigt svårt att nå en samsyn över länsgränsen hur trafiken ska utvecklas och priser sättas. Idag reducerar Landstinget i Kalmar län priset för resor över länsgränsen men det gör inte Östergötland.

I relation till andra län som vi gränsar till har vi ett samarbete om biljettavgifterna. Men det samarbetet har tyvärr inneburit att vi har fått en länsgränsavgift som till exempel innebär att för en Emmabodabo är det dyrare att pendla till Växjö än till Kalmar trots att avstånden är desamma. Det är orimligt. Mitt mål och krav har länge varit att länsgränsavgifterna måste bort. Men det visar sig svårt att få alla parter med på det tåget. Idag möts vi mellan regionerna och landstingen i Sydsverige och då finns ett nytt förslag, som kommer reducera gränsavgifterna, men de försvinner inte. Så kampen måste fortsätta för en fortsatt reducering så att gränsavgifterna försvinner.

Christer Jonsson (C), oppositionsråd