Posts tagged ‘Alliansens valplattform’

14 augusti, 2018

Alliansens valmanifest 2018

Idag har vi presenterat vår gemensamma valplattform för en bättre sjukvård och ett livskraftigt Kalmar län. Det är ett tydligt besked till väljarna som de kan ta ställning till innan valdagen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, ledda av Anders Henriksson (S), lämnar inga sådana besked förrän efter den 9 september.

Valplattformen:
Alliansens valplattform

Valfoldern:
Alliansen folder 2018

 

Annonser
19 augusti, 2014

Så vill vi styra landstinget gemensamt

Gruppfoto råden

Gruppfoto råden

Nu presenterar vi vår gemensamma valplattform med åtgärder för en modern och nära sjukvård i hela länet.

Läs hela plattformen här: Valplattform Alliansen i Landstinget i Kalmar län 2014

Alliansen i Landstinget i Kalmar län är fyra partier som står på en gemensam värdegrund. Vi samarbetar för att medborgarna i Kalmar län ska få den bästa sjukvården och kollektivtrafiken. Alliansen står på individens sida mot byråkrati, systemtänkande och kollektivism. Vi förenas i tanken om individens frihet, kunskap och okränkbara värde. Vår ambition är en köfri och nära vård som attraherar personal med god kompetens och är av medicinsk toppkvalitet. Med denna valplattform söker vi väljarnas förtroende att tillsammans styra landstinget efter valet.

– Nu måste det bli ett slut på den S-ledda majoritetens centralisering av vården i länet. Vi lägger idag fram en valplattform som gör det möjligt för medborgarna att få vardagssjukvård även på mindre orter. Alliansen vill också öka möjligheten att få träffa specialister på hälsocentralerna. Man ska inte alltid behöva åka till sjukhuset för sådana besök, säger Christer Jonsson (C).

– Vi har lagt fram ett antal konkreta punkter som innebär mer resurser för en bättre och snabbare cancervård. Cancerpatienterna i vårt län får vänta nästan längst i landet på diagnos och behandling. Den S-ledda majoriteten har inte tagit tag i situationen under mandatperioden och man har bara presenterat redan beslutade åtgärder. Det är inte acceptabelt, säger Johan Gustafsson (M).

– Vi vill göra våra äldre till vårdens VIP-kunder. De ska både på hälsocentralerna och sjukhusen möta vårdpersonal med särskild kompetens för äldres sjukdomar och vårdbehov. Den S-ledda majoriteten satsar inte tillräckligt på vård för denna allt större patientgrupp, säger Gudrun Brunegård (KD)

– Vi utgår från den enskilda människan där den S-ledda majoriteten utgår från systemet. Det måste bli enklare att komma i kontakt med vården och påverka sin egen vårdsituation. Alliansen tycker att patienterna bara ska behöva ringa ett telefonnummer, kunna boka tid på sin hälsocentral flera månader i förväg och enkelt kunna hitta information på nätet om sina valmöjligheter, säger Pierre Edström (FP).