Posts tagged ‘Anna Nergårdh’

19 februari, 2018

En framtid med god och nära vård.

Jag har lyssnat på Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Mycket av det hon säger överensstämmer mycket väl med de frågor som vi Allianspartier i Landstinget i Kalmar län driver. Skillnaderna politiskt handlar mer om hur vi skapar dessa förutsättningar.

Sjukvården har internationell sett goda resultat vad gäller medicinsk kvalitet men sämre resultat för kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Svensk sjukvård är historiskt sett fokuserad på akutsjukvård och den måste självklart också finnas kvar och vara ändamålsenlig men vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och preventionen. Det gör vi bäst genom en nära vård.

Enligt Nergårdh ligger framtidens utmaningarna i att skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Den moderna hälso- och sjukvården behöver ta mer hänsyn till individens behov och förväntningar än i vilken struktur vården ska bedrivas. Vården bedrivs nämligen ofta i föråldrade strukturer. Framtiden handlar mer om hur vi tillhandahåller vård och gör den tillgänglig än denna struktur.

Det blir mycket spännande att följa utredningens fortsatta arbete som både ifrågasätter hur ändamålsenligt det är att dela upp vården i öppen och sluten vård samtidigt som den kommer att peka på hur vi kan underlätta samverkan mellan primärvården samt den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Här finns det gränssnitt som kanske måste förändras om människor ska kunna ges den mest ändamålsenliga vården.

Det är lätt att stämma in i utredningens uppdrag och grundtankar men vi måste vara beredda på att det finns utmaningar om den nödvändiga förskjutningen av vårdens tyngdpunkt kan ske till en mer nära vård. Det krävs större resurser till primärvården och en bättre kontinuitet i läkarkontakterna där primärvården i länet på många håll uppvisar stora brister. Det krävs också en uthållighet – inte minst politiskt för att orka genomföra förändringarna.

Utredningens fortsatta arbeta innehåller ett första delbetänkande 7 juni 2017. I juni kommer det andra delbetänkandet och slutbetänkande beräknas vara klart i mars 2019.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

 

 

Annonser