Posts tagged ‘bemanning’

1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Annonser
28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

15 oktober, 2017

Dags att förbättra arbetsvillkoren i vården!

För att kunna bedriva vård med god kvalitet och kontinuitet är det nödvändigt att kunna bemanna sjukvården med rätt kompetens. Så enkelt är det.

När jag har följt personalen i deras arbete har många uttryckt stor frustration över hur ledande landstingsföreträdare brukar säga att verksamheten fungerar väl. Det stämmer nog gentemot patienterna, men bara på grund av att medarbetare är lojala mot patienter och kollegor och tar på sig extrapass, på bekostnad av familjeliv och ibland även den egna hälsan.

Vid landstingsfullmäktige nyligen ställde jag frågor angående just IVA i Oskarshamn, för att få fram fakta över hur verkligheten kan se ut på en av de enheter där bemanningsproblemen varit särskilt stora.

Under januari till augusti i år har sjuksköterskor där arbetat 46 extrapass, varav 21 dubbelpass, dvs två arbetspass samma dag. Det innebär bortåt två extrapass i veckan. Under samma period har undersköterskor arbetat 64 extrapass, varav 12 dubbelpass. Inget var dock beordrat, utan personalen löste schemaluckorna frivilligt, av lojalitet med patienter och kollegor. På så sätt går extrapassen ”under radarn” och rapporteras och registreras inte på samma sätt till fackförbund och arbetsgivare.

Övertidstimmar redovisas utslaget på hela enheten. Då syns inte extremfallen, som den sjuksköterska som under första halvåret hade jobbat över 100 övertidstimmar.

Hur mycket av sjuksköterskebristen som löses genom extrapass och dubbelpass i resten av landstinget är ingen som vet. Sådana uppgifter samlas märkligt nog inte in. Anledningen till att vi har data för IVA i Oskarshamn är för att jag begärde fram uppgifter för en begränsad enhet.

Många vittnar om den långsiktiga uttröttning som blir effekten av att jobba extrapass, dubbelpass och nattpass utan ledig dag för återhämtning. Det är hög tid att landstinget ser över vad man utsätter personalen för, så att man inte en vacker dag står utan både fast anställda och hyrpersonal. Inför sommaren gick det inte ens att uppbringa hyrpersonal, så IVA i Oskarshamn tvingades stänga under tio dagar.

Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren, särskilt för dem som jobbar treskift. Det måste bli mer attraktivt att jobba i landstinget. Tid för återhämtning är nödvändig. Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Det behövs en ny politisk ledning för sjukvården i länet, som tar dessa orostecken på allvar!

Gudrun Brunegård, Oppositionsråd (KD)

29 juni, 2017

Personalbrist och vårdplatsbrist påverkar patientsäkerheten

Varje sommar brukar jag avsätta några dagar för att följa personalen i landstingets hälso- och sjukvård. Hittills har jag besökt primärvårdsjouren i Kalmar, sjukvårdsrådgivningen 1177, akuten och kvinnokliniken i Kalmar.

Kraftigt minskat antal vårdplatser och många i personalen på semester går inte obemärkt förbi. På vissa avdelningar kan belastningen periodvis bli väldigt hög, med överbeläggningar och flera svårt sjuka patienter som behöver vård, utan att det går att få in mer personal. Det riskerar påverka patientsäkerheten och sliter hårt på personalen.

Flera sjuksköterskor, barnmorskor och distriktsläkare har uttryckt oro för att antalet sjukskrivningar och uppsägningar ska öka på grund av den tunga arbetsbelastningen och känslan att inte räcka till. Det skulle allvarligt påverka den långsiktiga bemanningssituationen.

Vi har i Alliansen tagit fram många konkreta förslag till hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta i landstinget. En del av de pengar man nu lägger på hyrpersonal borde istället gå till att förbättra arbetsmiljön för våra egna anställda. Vi vill också lägga avsevärt mer pengar på primärvården.

Det är nu hög tid att Landstingets S+MP+V-majoritet tar signalerna på allvar. Sjuksköterskor och barnmorskor måste få rimliga arbetsvillkor, med lön efter ansvar och kompetens, återhämtning efter nattpass och vårdserviceteam som avlastar enklare arbetsuppgifter. Antalet patienter per distriktsläkartjänst behöver stegvis minska. Ett första mål borde vara 1500 istället för nuvarande mål på 1650, för att ge rimlig tid för varje patient. På sikt bör målet vara 1000 patienter per distriktsläkare. Det skulle göra det lättare att rekrytera läkare till primärvården. På så vis skulle många patienter få vård på rätt nivå och inte behöva vända sig till sjukhusen mer än vid riktigt allvarliga tillstånd.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd