Posts tagged ‘bemanningskrisen’

1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Annonser
19 januari, 2018

Västerviks sjukhus bäst i Sverige

För andra året i rad har Västerviks sjukhus utsetts till landets bästa mellanstora sjukhus av tidningen Dagens Medicin. Även Länssjukhuset i Kalmar placerade sig bra med en fjärdeplats i samma klass och Oskarshamns sjukhus kom trea bland de mindre sjukhusen utan förlossningsverksamhet. Två pallplatser för att tala idrottsspråk. Mycket bra jobbat! Grattis!

Totalt ligger 151 indikationer som underlag för Dagens Medicins ranking och det är framför allt de medicinska resultaten som väger tyngst. Det är tillgängligheten och kostnadseffektiviteten som är segerreceptet för Västerviks sjukhus. Sjukhuset är till exempel mest kostnadseffektivt i landet. Men sjukhuset i Västervik har höga resultat inom många områden. Ett sådant som särskilt lyfts är tillgängligheten på akutmottagningen.

Det är sjätte året som Dagens Medicin gör den här rankningen och länets sjukhus har varit framgångsrika under samtliga år. Oskarshamns sjukhus har alltid tagit sig upp på prispallen. Under tre i rad har man varit högst upp på den och nu blev det alltså en fin tredjeplats. Förutom våra egna sjukhus topplaceringar är det intressant att konstatera att S:t Görans sjukhus i Stockholm som drivs av vårdbolaget Capio rankas som bästa mindre sjukhus i landet. Det är något att fundera över för de rödgröna som alltid förfasas över verksamhet i alternativa driftsformer.

Anledningen till de fortsatta framgångarna kan man förstås hitta bland våra kompetenta och engagerade medarbetare ute på sjukhusen. Det har på många sätt varit ett jobbigt år med bemanningsproblem på flera håll. Därför är resultaten extra glädjande och medarbetarna förtjänar all uppskattning och uppmärksamhet. Samtidigt finns det varningssignaler och förbättringsområden att arbeta med. Anledningen till att Oskarshamn tappat sin förstaplats är enligt Dagens Medicin att man fallit i arbetet med att förhindra trycksår. Man är inte heller lika framgångsrika i arbetet med att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar där man också tappat placeringar. Det kan till stora delar skyllas på det så kallade ”tokryck” som den rödgröna majoriteten genomförde när man drastiskt drog ner antalet vårdplatser inför sommaren 2016 vilka i många fall aldrig heller återöppnades.

Förhoppningsvis kan medarbetarna på våra tre sjukhus fortsätta att bedriva sitt framgångsrika arbete men då behövs ett mer aktivt stöd från den politiska landstingsledningen. Redan när Oskarshamns sjukhus för ett år sedan fick ta emot priset som landets bästa mindre sjukhus höjde jag ett varningens finger för att majoritetens vårdplatsstängningar kunde drabba arbetsmiljön för våra medarbetare och vårdens kvalitet. Dessa farhågor har besannats.

Avslutningsvis vill jag å landstingsalliansens vägnar tacka alla medarbetare som gör dessa resultat möjliga. Ni är alla värda en guldmedalj var!

Pierre Edström, oppositionslandstingsråd (L)

 

 

9 januari, 2018

Hjärtefrågor och politi(s)k handfallenhet

För drygt ett år sedan sökte Kristdemokraterna i Kalmar län medborgarnas stöd för att stoppa nedläggningen av vårdplatser i länet. Nästan 9000 personer från länet valde att skriva under vårt upprop för att åter igen öppna vårdplatserna.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och hans majoritetskollegor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ignorerade dock vårt upprop. Idag ser vi tydligt följderna av det. Neddragna vårdplatser, oro bland medarbetare och personalflykt har tvingat medicinkliniken på Länssjukhuset till omorganisation och som följd ytterligare oro bland medarbetare, ytterligare medarbetare som lämnat eller planerar att lämna landstinget.

Det vi upplever just nu är en sjukvårdskris. Ändå vägrar Anders Henriksson (S) att lyfta situationen politiskt. Kristdemokraterna och övriga Allianspartier kräver nu att Anders Henriksson och den övriga majoriteten lägger fram en åtgärdsplan för att lösa bemannings- och arbetsmiljöproblemen, innan krisen växer sig ännu större. Vi varnade för konsekvenserna av en neddragning av vårdplatserna och nu ser vi resultatet. Majoriteten bör nu ta sitt politiska ansvar och lägga allt annat åt sidan för att lösa situationen och se till att vi framöver säkrar en hjärtsjukvård av högsta kvalitet.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare

Pressmeddelande från Alliansen

15 oktober, 2017

Dags att förbättra arbetsvillkoren i vården!

För att kunna bedriva vård med god kvalitet och kontinuitet är det nödvändigt att kunna bemanna sjukvården med rätt kompetens. Så enkelt är det.

När jag har följt personalen i deras arbete har många uttryckt stor frustration över hur ledande landstingsföreträdare brukar säga att verksamheten fungerar väl. Det stämmer nog gentemot patienterna, men bara på grund av att medarbetare är lojala mot patienter och kollegor och tar på sig extrapass, på bekostnad av familjeliv och ibland även den egna hälsan.

Vid landstingsfullmäktige nyligen ställde jag frågor angående just IVA i Oskarshamn, för att få fram fakta över hur verkligheten kan se ut på en av de enheter där bemanningsproblemen varit särskilt stora.

Under januari till augusti i år har sjuksköterskor där arbetat 46 extrapass, varav 21 dubbelpass, dvs två arbetspass samma dag. Det innebär bortåt två extrapass i veckan. Under samma period har undersköterskor arbetat 64 extrapass, varav 12 dubbelpass. Inget var dock beordrat, utan personalen löste schemaluckorna frivilligt, av lojalitet med patienter och kollegor. På så sätt går extrapassen ”under radarn” och rapporteras och registreras inte på samma sätt till fackförbund och arbetsgivare.

Övertidstimmar redovisas utslaget på hela enheten. Då syns inte extremfallen, som den sjuksköterska som under första halvåret hade jobbat över 100 övertidstimmar.

Hur mycket av sjuksköterskebristen som löses genom extrapass och dubbelpass i resten av landstinget är ingen som vet. Sådana uppgifter samlas märkligt nog inte in. Anledningen till att vi har data för IVA i Oskarshamn är för att jag begärde fram uppgifter för en begränsad enhet.

Många vittnar om den långsiktiga uttröttning som blir effekten av att jobba extrapass, dubbelpass och nattpass utan ledig dag för återhämtning. Det är hög tid att landstinget ser över vad man utsätter personalen för, så att man inte en vacker dag står utan både fast anställda och hyrpersonal. Inför sommaren gick det inte ens att uppbringa hyrpersonal, så IVA i Oskarshamn tvingades stänga under tio dagar.

Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren, särskilt för dem som jobbar treskift. Det måste bli mer attraktivt att jobba i landstinget. Tid för återhämtning är nödvändig. Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Det behövs en ny politisk ledning för sjukvården i länet, som tar dessa orostecken på allvar!

Gudrun Brunegård, Oppositionsråd (KD)