Posts tagged ‘budget’

21 maj, 2018

Alliansens budgetriktlinjer för 2019

Idag presenterar vi våra budgetriktlinjer för 2019, måhända ett dokument med ett lite trist namn, men med viss betydelse för länets framtid. Det talar nämligen om för landstingets tjänstemän vad vi vill fokusera på när vi tagit makten efter valet i september. Ytterst är det också ett förspel till vårt gemensamma valmanifest.

Ur riktlinjerna:
Alliansen vill bygga ett starkare Kalmar län där tillväxt och fler jobb skapar resurser till välfärdssatsningar som ökar folkhälsan och gör länet ännu mer attraktivt att bo och verka i.

Vi vill skapa en lättillgänglig och modern sjukvård, utan köer och så nära patienterna som möjligt. Det ska vara enkelt och smidigt att hitta rätt i vården. Nära vård, som Alliansen kallar det, innebär bland annat fler mottagningar på mindre orter, mer vård som utförs på hälsocentralen eller i hemmet istället för på sjukhuset som idag, fler förebyggande insatser och ökat fokus på e-hälsolösningar. Så kan sjukvården jobba effektivare och klara sitt uppdrag i framtiden när vårdbehovet ökar.

Alliansen vill att arbetet med regional utveckling i den nya regionen ska ha ett tydligare syfte att gynna befolknings- och sysselsättningsutvecklingen för att skapa mer resurser till ytterligare satsningar på infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och utbildning. Viktiga områden här är bättre företagsklimat och infrastruktur samt färre och större arbetsmarknadsregioner i länet.”

Hela dokumentet kan du läsa här:

Alliansens budgetriktlinjer 2019

 

 

Annonser
Etiketter: ,
5 februari, 2018

Årets första landstingsstyrelse

För dagen har vi gjort den långa (nåja) utflykten till kommunhuset i Kalmar, där vi begår landstingsstyrelse. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att föra medborgarnas talan och vara en blåslampa i baken på majoriteten.

Här nedan kan du läsa de förslag vi går fram med idag. Det politiska språket kan vara lite torrt och träligt ibland, med skrivelser och yrkanden med krav på handlingsplaner hit och uppföljningar dit, men i korthet handlar de fyra förslagen om:

 1. Majoriteten måste ta revisorernas kritik på allvar och förbättra budgetprocessen – många snäpp. Vi kräver konkreta handlingsplaner.
 2. Att landstingsanställda ska få förmånscyklar är bra. Ännu bättre blir det om landstinget ställer krav på lokal närvaro vid upphandlingen, så att det blir enkelt att serva och reparera cyklarna. Det lilla tillägget vill vi göra till beslutet.
 3. En invånare framför i ett medborgarförslag önskemål om så kallade äldrevårdsmottagningar, något som vi också har föreslagit i vårt senaste budgetförslag. Så vi ger tummen upp till medborgarförslaget, helt enkelt.
 4. Alla dessa miljoner som landstinget får i form av riktade statsbidrag för att medborgarna ska få vård snabbare och enklare – de måste upp på bordet och användas till det bidragen är avsedda för. Inte gömmas undan på ett konto med det dolda syftet att putsa till resultatet på sista raden i årsredovisningen – som majoriteten vill göra.

Klicka och läs de fullständiga skrivelserna:

Alliansens förslag

30 november, 2017

Majoriteten sa nej till nästan allt

Så var budgetdebatten över för den här gången. Hjärtats jordmån för goda förslag från Alliansen var synnerligen karg hos den rödgröna majoriteten även i år. Av 53 yrkanden i vårt budgetförslag, bifölls endast två. Hur viktiga dessa två än är, känns det ändå minst sagt ogint.

Ännu mer så när man begrundar vissa saker som sades av rödgröna talare under debatten.

Som till exempel:
– Tittar man på texterna i ert budgetförslag så är de ju ganska långa. Oavsett vad man tycker om innehållet så är det ganska svårt då att arbeta in sådana texter i vårt budgetförslag som är ett redan väl genomarbetat dokument. Det verkar inte som att ni har skrivit dom här texterna som om ni vill att vi ska säga ja, sa Jessica Rydell (MP)

Om det inte är innehållet i våra budgetförslag som majoriteteten har problem med, utan längden på våra texter så borde majoriteten kunnat komma till någon slags överenskommelse med oss kring fler av våra yrkanden.

Våra förslag som majoriteten sa ja till

 • Landstinget ska ta fram en strategi för hur könsstympade barn snabbt kan upptäckas måste och få medicinsk hjälp och psykiskt stöd. Ett uppdrag ska formuleras till alla verksamheter som arbetar med barnsjukvård att starta ”Våga fråga” avseende könsstympning.
 • Under 2018 ska ett arbete påbörjas för att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Uppföljning ska ske kontinuerligt i landstingsstyrelsen. Detta för att landstinget i Kalmar län toppar statistiken i riket när det gäller förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Hela vårt budgetförslag hittar du här:
Alliansens Landstingsplan 2018-2020

Debattartikel om vårt budgetförslag

25 oktober, 2017

Alliansens Landstingsplan 2018-2020

Idag åker vi runt i länet och berättar om våra förslag för framtidens hälso- och sjukvård och stärkt regional utveckling. Här kan du läsa mer:

Alliansens Landstingsplan 2018-2020

Våra förslag i korthet:

Total satsning 2018 45 Mkr

 1. Hälsovalet, primärvårdens vårdvalsmodell: 15 Mkr.
  Bättre bemanning och lättare få fast läkarkontakt, mer vård på din hälsocentral istället för på sjukhuset, längre öppettider.
 2. Bättre anställningsvillkor: 14 Mkr.
  Trohetsbonus till trotjänare, använda hyrbemanningspengarna till att anställa mer personal och skapa bättre arbetsmiljö, indirekt kortare vårdköer och säkrare vård.
 3. Vårdval inom Första linjens psykiatri: 4 Mkr.
  Fler aktörer och bättre förutsättningar att minska psykiska ohälsan. Psykiatrin blir mer lättillgänglig.
 4. Förebyggande hälsoundersökningar och folkhälsoarbete: 3 Mkr respektive 1 Mkr.
  Erbjuda 40-, 50- och 60-åringar hälsosamtal. Stötta kommunerna mer i folkhälsoarbetet. Fler förebyggande insatser minskar behovet av dyrare sjukvård i ett senare skede.
 5. Filialersättning och äldrevårdsmottagningar 3 Mkr.
  Bättre förutsättningar för fler vårdmottagningar på mindre orter och mottagningar där våra äldre får lite extra ”service”.
 6. Bättre tillgänglighet på 1177 Vårdguiden: 3Mkr.
  Det ska lätt att komma i kontakt med 1177, man ska få svar snabbare, och de ska kunna hjälpa patienterna med tidsbokningar.
 7. Införande av bedömningsbil 2Mkr.
  Bemannas med sjuksköterska och avlastar ambulansen och akutmottagningarna genom att komma hem till människor, göra enklare vårdinsatser och lotsa dem rätt i vården. Kan minska besöken på akuten med upp till 25 procent.
 8. Bättre företagsklimat. Förutsättningen för att vi ska få mer resurser till satsningar som ovan – att fler jobbar och betalar skatt. Handlar om ett batteri av åtgärder, som infrastruktursatsningar, stärkt kompetensförsörjning och samverkan med starka näringar i länet.

Besparingar

 • Kostnadsbesparande åtgärder inom administration, service och HSF
 • KLT, ökad kostnadstäckning: 25 Mkr
 • Såld vård: 5 Mkr
 • Disponering av avsatta medel/statsbidrag: 15 Mkr