Posts tagged ‘cancervård’

22 februari, 2018

Hur kan vi förebygga cancer bättre?

För någon vecka sedan kom beskedet att det blir ingen så kallad screening av prostatacancer, som vi till exempel sedan länge har för bröstcancer med mammografin. En fungerande screening ska ju förebygga insjuknande i cancer, och att vi nu saknar en fungerande metod för prostatacancer är inte bra. Här behövs mer forskning, men också att vi män själva informerar oss och tar initiativ.

Cancerfonden redovisade nyligen att antalet livmoderhalscancerfall ökar och på ett sätt som man inte riktigt förstår. I landstingen finns ju så kallad screening, och i ett antal landsting har man nu upptäckt fler som drabbats. Men man kan inte förklara varför. Utöver screening erbjuds numera också vaccinering som ytterligare ska minska risken att drabbas. Men allt detta bygger på att vi som enskilda deltar i vaccinering och deltar i mammografi och annat som vi erbjuds.

Jag tror att vi som landsting skulle behöva ta ett än mer samlat grepp på alla dessa insatser för att höja andelen invånare som går och kollar sig och som tar vaccineringen. Vi vet att det finns de som av olika skäl inte tar del av det. Landstinget kanske behöver en samlad enhet som driver det cancerförebyggande arbetet, gör en del uppsökande insatser, sprider systematiskt information till länsinvånarna om vad man erbjuds och vad man själv kan göra för att minska risken att drabbas av cancer. För jag vill inte läsa fler rapporter om att antalet cancerfall plötsligt ökar, vi måste ta alla chanser att förebygga och miniminera risken. För det tråkiga är – ändå kommer många att drabbas av cancer. Men vi kan fortfarande genom mer systematiskt arbete minska riskerna!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

Annonser
24 maj, 2017

Dags för bättre eftervård vid cancer

I slutet av förra veckan deltog jag i ”Kraftsamling cancer” i Kalmar. En konferens om cancer som profession, tjänstemän och politiker från vår sjukvårdsregion deltog i. Temat för dagen var ”före och efter”.

För nu är de standardiserade vårdförloppen införda, själva cancervården är numera hårt tidsatt. Men fortfarande är det många som till exempel inte går på sina screeningprogram, det finns de som inte tar sina symptom på allvar och det finns föräldrar som inte vill vaccinera sina barn mot hpv, det virus som senare i livet kan orsaka livmoderhalscancer. Vad kan vi göra för att bli bättre på att hitta cancer tidigt, innan den hinner bli dödlig? Tidig upptäckt är en faktor för att minska dödligheten.

Dagen handlade också om den psykiska och fysiska eftervården – att inte bara överleva utan att kunna leva efter cancern. Här finns massor att göra, få får rätt rehabilitering under och efter sjukdomstiden. Barn som överlevt cancer har svårt att klara skola och jobb, många drabbas av fatigue, en massiv trötthet, en del blir kroniskt sjuka. Men det pratar vi sällan om.

Nu har i alla fall vi ägnat en hel dag åt att prata om konkreta förbättringsförslag. Nu hoppas vi snart kunna se verkliga förbättringar!

Malin Sjölander (M), oppositionsråd

 

Etiketter:
23 april, 2014

Fyra åtgärder för bättre lungcancervård

Socialstyrelsens öppna jämförelser har visat att cancervården i landet inte är jämlik. Väntetiderna från diagnos till behandling skiljer sig mycket åt mellan landstingen. För en av de allvarligaste cancerformerna, lungcancer, hamnar vårt landsting på absolut sistaplats. Här får lungcancerpatienter vänta längst i landet på behandling. Insatserna för en bättre lungcancervård måste öka.

Nyligen presenterade regeringen en satsning på 2 miljarder kronor över fyra år för att förkorta väntetiderna inom cancervården. För landstinget i Kalmar län innebär det 12 miljoner kronor om året. Nu presenterar vi fyra förslag som ska förbättra lungcancervården och korta väntetiderna i Kalmar län.

Förstärk bemanningen på lungkliniken
Den redovisning vi hade för sjukhusdelegationen talar för att man behöver resurser till minst en specialist till, det kan vi nu avsätta resurser till.
– En avgörande faktor för att kunna minska väntetiderna inom lungcancervården är tillgången till specialistläkare. Vi måste se över och förstärka bemanningen på våra lungkliniker, säger Pierre Edström (FP)

Ställ krav på Östergötlands landsting att klara PET/CT-analyserna
Idag är ett skäl till väntetiderna att PET/CT i Östergötland (de sköter detta åt oss) inte hinner med utan har för långa väntetider. Här behöver vi inom ramen för regionsamarbetet ta initiativ för att komma till rätta med detta.
– Vi måste ställa högre krav på Östergötlands landsting som sköter analyserna åt oss. Deras väntetider är alldeles för långa och det går ut över våra patienter, säger Johan Gustafsson (M).

Skapa snabbspår för lungcancerpatienter
Vi behöver skapa en tydligt snitslad bana som funkar som snabbspår för lungcancerpatienterna. Idag är glappen mellan olika steg för stora. Här behöver vi ställa krav på att en sådan modell ska fram.
– De långa väntetider som idag existerar är oacceptabla och måste kraftfullt förkortas, säger Christer Jonsson (C).

Rökfritt län 2020
Detta är ett initiativ som landstinget ska ta med andra aktörer. 85-90 procent av alla lungcancerfall är rökrelaterade.
– År 2020 ska det förebyggande arbetet vara så framgångsrikt att inga nya personer börjar röka. År 2025 är målet att alla rökare i länet ska ha fått motivation och hjälp att sluta röka, säger Gudrun Brunegård (KD).

Pressmeddelande 4 punkter för bättre lungcancervård

Underlag presskonferens lungcancervård