Posts tagged ‘infrastruktur’

5 juni, 2018

Inga satsningar på länets järnvägar

Under tisdagen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. Det fanns vissa förhoppningar för Kalmar län, men dessa kom på skam. Satsningar på länets järnvägar uteblev till exempel helt.

Landstingsalliansen är minst sagt bekymrad över det ointresse som regeringen visar för vårt län. Vårt landsting och hälso- och sjukvården i länet används annars ofta som den rödgröna regeringens skyltfönster men vi blir ändå bortglömda när det gäller det infrastruktursatsningar som är helt avgörande för en positiv utveckling i vårt län. Den nationella infrastrukturplanen är inget annat än ett totalt socialdemokratiskt misslyckande. Socialdemokraterna i länet saknar helt förmåga att påverka sin egen regering. Länets järnvägar ställs i vänteläge och det är väldigt farligt för framtiden.

Uteblivna satsningar på vägar och järnvägar gör det svårare för länsborna att kunna pendla till jobb och skola i framtiden. Det gäller både pendling inom länet och över länsgränserna. De tydligaste exemplen är Stångådals- och Tjustbanorna där satsningar helt uteblir. På sikt kan detta äventyra tågtrafiken på sträckorna Kalmar – Linköping och Västervik – Linköping.

Vi är väldigt besvikna och kan bara konstatera att det behövs en ny politisk ledning inte bara för landet utan även i Region Kalmar län. Vi behöver en politisk ledning som har förmågan att se Kalmar län och våra behov. En fungerande infrastruktur är nämligen en förutsättning för att kunna bo, arbeta och studera i Kalmar län.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

 

Annonser
Etiketter:
27 februari, 2018

Alliansen kräver bättre infrastruktur

Alliansen samlades under måndagen till ett seminarium om infrastrukturen i länet. Annelie Sjöstedt, vd för börsnoterade Kalmarföretaget Electra, berättade om sin verksamhet och vilka infrastruktursatsningar Elektra vill se för att kunna utvecklas. Lina Andersdotter, Regionförbundet Kalmar län, redogjorde för hur regionförbundet arbetar med transportplanering. Deltagarna fick också en dragning om Södras verksamhet och hur den påverkas av nationella och regionala infrastruktursatsningar. Den nationella transportplanen beslutas under våren.

– Företagen Electra och Södra illustrerar väl behovet av bättre vägar och järnvägar i sydöstra Sverige för fler jobb och tillväxt, men det är trögt i föret att få den rödgröna regeringen att se till behoven i hela landet. De fastnar mest i storstadsområdet i sina satsningar, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot från Kalmar.

– Förbättrade kommunikationer är en av de viktigaste frågorna för att öka konkurrenskraften hos länets företag. Med tanke på de konkurrensnackdelar som företagen lider av idag på grund av brister i länets infrastruktur, är det märkligt att den rödgröna regeringen inte tycks se behoven, säger Harald Hjalmarsson (M), oppositionsråd i Västerviks kommun, riksdagskandidat och vice ordförande i regionförbundet.

– Länet är styvmoderligt behandlat när det gäller infrastruktur. Det tar en extra dag för en företagare här att få fram en vara jämfört med konkurrenter i exempelvis Västsverige. Utan livskraftiga företag går länet miste om både arbetstillfällen och skatteintäkter. Alliansen vill med dagens seminarium visa att vi tar situationen på allvar och vill arbeta för att de som bor och verkar i Kalmar län ska ha likvärdiga villkor, säger Åke Nilsson (KD), kommunpolitiker i Hultsfred och ledamot i regionförbundsstyrelsen.

– Ett fungerande väg- och tågnät är avgörande för länets utveckling. Utan investeringar i infrastrukturen försvinner företagen och det blir svårare för våra invånare att pendla till arbete, studier och att ta sig till fritidsaktiviteter. Regeringen måste inse att det bor folk även på östkusten, och att även vi behöver motorvägar, elektrifierade tågbanor och säkrare trafiklösningar, säger Mathias Karlsson (L) från Oskarshamn, ledamot i regionförbundet och riksdagskandidat.