Posts tagged ‘interpellationer’

2 mars, 2018

Ett inställt fullmäktige är också ett fullmäktige*)

Fullmäktige i Oskarshamn ställdes ju som bekant och med kort varsel in på grund av det svåra väglaget, men inte förrän de flesta ledamöterna redan hade hunnit ta sig till Oskarshamn för den sedvanliga och påkallade gruppmötesdagen, då partierna förbereder sig inför fullmäktigedagen.

Ledande socialdemokrater hade dock klokt nog förutsett att det sedan länge inplanerade fullmäktige skulle kunna ställas in, och befann sig istället i södra länet för att ta emot och följa sin statsminister på dennes hastigt annonserade vårdturné till Borgholm, Kalmar och Nybro. Lyckligtvis körde statsministern och hans entourage inte i diket under dagen. Åtminstone inte i rent fysisk bemärkelse.

Vi i Alliansen använde oss istället av den betydligt mer trafiksäkra lösningen att välkomna statsministern med en uppmanande debattartikel i tidningen Barometern. Många av oss passade också på att slipa på vår valplanering istället för på plötsligt överflödiga fullmäktigeinlägg.

Inför fullmäktige hade vi också ställt ett stort antal interpellationer till den rödgröna majoriteten, viktiga frågor som nu alltså förblir obesvarade till nästa fullmäktige. När det nu blir. Vi publicerar frågorna här, för att du som väljare ska kunna ta del av dem och kanske rent utav själv kräva svar av ansvarig rödgrön landstingspolitiker, om du springer ihop med vederbörande. Interpellationerna finns även på landstingets hemsida.

Men vad händer då med alla ärenden som skulle ha behandlats på det inställda fullmäktige? De ska behandlas på nästa ordinarie fullmäktige i maj, det enda vi har innan valet, är beskedet. Fullmäktiges alltid lika skojfriske ordförande, Ulf Nilsson (S), uttryckte i tidningen att han bedömer risken för snöoväder på Öland i maj som minimal. Hur han bedömer möjligheterna att klara av dubbelt så många ärenden på en och samma dag återstår att se.

Våra interpellationer

Interpellation om migrändrabbade
Interpellation om arbetsmiljön för förstalinjenchefer

Interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården
Interpellation om vaccinationsskydd för medarbetare

Interpellation om digitala vårdbesök

Interpellation om ändamålsenliga lokaler kliniskt träningscentrum
Interpellation om åtgärder mot skenande budgetunderskott

Interpellation om pyskisk ohälsa bland äldre
Interpellation om IVA i Oskarshamn

*) Rubriken är en travestering av ett uttalande av Ulf Lundell, känd Alliansmottståndare men en förbaskat bra artist och författare likväl: ”En inställd spelning är också en spelning”. De besvikna biljettköparna höll naturligtvis inte med på tiden det begav sig.

Pär-Gustav Johansson (M), Allianssamordnare

 

Annonser