Posts tagged ‘järnväg’

27 februari, 2018

Alliansen kräver bättre infrastruktur

Alliansen samlades under måndagen till ett seminarium om infrastrukturen i länet. Annelie Sjöstedt, vd för börsnoterade Kalmarföretaget Electra, berättade om sin verksamhet och vilka infrastruktursatsningar Elektra vill se för att kunna utvecklas. Lina Andersdotter, Regionförbundet Kalmar län, redogjorde för hur regionförbundet arbetar med transportplanering. Deltagarna fick också en dragning om Södras verksamhet och hur den påverkas av nationella och regionala infrastruktursatsningar. Den nationella transportplanen beslutas under våren.

– Företagen Electra och Södra illustrerar väl behovet av bättre vägar och järnvägar i sydöstra Sverige för fler jobb och tillväxt, men det är trögt i föret att få den rödgröna regeringen att se till behoven i hela landet. De fastnar mest i storstadsområdet i sina satsningar, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot från Kalmar.

– Förbättrade kommunikationer är en av de viktigaste frågorna för att öka konkurrenskraften hos länets företag. Med tanke på de konkurrensnackdelar som företagen lider av idag på grund av brister i länets infrastruktur, är det märkligt att den rödgröna regeringen inte tycks se behoven, säger Harald Hjalmarsson (M), oppositionsråd i Västerviks kommun, riksdagskandidat och vice ordförande i regionförbundet.

– Länet är styvmoderligt behandlat när det gäller infrastruktur. Det tar en extra dag för en företagare här att få fram en vara jämfört med konkurrenter i exempelvis Västsverige. Utan livskraftiga företag går länet miste om både arbetstillfällen och skatteintäkter. Alliansen vill med dagens seminarium visa att vi tar situationen på allvar och vill arbeta för att de som bor och verkar i Kalmar län ska ha likvärdiga villkor, säger Åke Nilsson (KD), kommunpolitiker i Hultsfred och ledamot i regionförbundsstyrelsen.

– Ett fungerande väg- och tågnät är avgörande för länets utveckling. Utan investeringar i infrastrukturen försvinner företagen och det blir svårare för våra invånare att pendla till arbete, studier och att ta sig till fritidsaktiviteter. Regeringen måste inse att det bor folk även på östkusten, och att även vi behöver motorvägar, elektrifierade tågbanor och säkrare trafiklösningar, säger Mathias Karlsson (L) från Oskarshamn, ledamot i regionförbundet och riksdagskandidat.

 

Annonser