Posts tagged ‘landstingsfullmäktige’

30 maj, 2018

Debatt om årsbokslutet

Efter en skrytvals och sedvanligt bildspel av landstingsstyrelsens ordförande, Anders Henriksson (S), gick vår Christer Jonsson (C) upp och gav en lite annorlunda bild. Hela hans bildspel hittar du nedan:

Bildspel om landstingets årsbokslut

 

 

Annonser
2 mars, 2018

Ett inställt fullmäktige är också ett fullmäktige*)

Fullmäktige i Oskarshamn ställdes ju som bekant och med kort varsel in på grund av det svåra väglaget, men inte förrän de flesta ledamöterna redan hade hunnit ta sig till Oskarshamn för den sedvanliga och påkallade gruppmötesdagen, då partierna förbereder sig inför fullmäktigedagen.

Ledande socialdemokrater hade dock klokt nog förutsett att det sedan länge inplanerade fullmäktige skulle kunna ställas in, och befann sig istället i södra länet för att ta emot och följa sin statsminister på dennes hastigt annonserade vårdturné till Borgholm, Kalmar och Nybro. Lyckligtvis körde statsministern och hans entourage inte i diket under dagen. Åtminstone inte i rent fysisk bemärkelse.

Vi i Alliansen använde oss istället av den betydligt mer trafiksäkra lösningen att välkomna statsministern med en uppmanande debattartikel i tidningen Barometern. Många av oss passade också på att slipa på vår valplanering istället för på plötsligt överflödiga fullmäktigeinlägg.

Inför fullmäktige hade vi också ställt ett stort antal interpellationer till den rödgröna majoriteten, viktiga frågor som nu alltså förblir obesvarade till nästa fullmäktige. När det nu blir. Vi publicerar frågorna här, för att du som väljare ska kunna ta del av dem och kanske rent utav själv kräva svar av ansvarig rödgrön landstingspolitiker, om du springer ihop med vederbörande. Interpellationerna finns även på landstingets hemsida.

Men vad händer då med alla ärenden som skulle ha behandlats på det inställda fullmäktige? De ska behandlas på nästa ordinarie fullmäktige i maj, det enda vi har innan valet, är beskedet. Fullmäktiges alltid lika skojfriske ordförande, Ulf Nilsson (S), uttryckte i tidningen att han bedömer risken för snöoväder på Öland i maj som minimal. Hur han bedömer möjligheterna att klara av dubbelt så många ärenden på en och samma dag återstår att se.

Våra interpellationer

Interpellation om migrändrabbade
Interpellation om arbetsmiljön för förstalinjenchefer

Interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården
Interpellation om vaccinationsskydd för medarbetare

Interpellation om digitala vårdbesök

Interpellation om ändamålsenliga lokaler kliniskt träningscentrum
Interpellation om åtgärder mot skenande budgetunderskott

Interpellation om pyskisk ohälsa bland äldre
Interpellation om IVA i Oskarshamn

*) Rubriken är en travestering av ett uttalande av Ulf Lundell, känd Alliansmottståndare men en förbaskat bra artist och författare likväl: ”En inställd spelning är också en spelning”. De besvikna biljettköparna höll naturligtvis inte med på tiden det begav sig.

Pär-Gustav Johansson (M), Allianssamordnare

 

30 november, 2017

Majoriteten sa nej till nästan allt

Så var budgetdebatten över för den här gången. Hjärtats jordmån för goda förslag från Alliansen var synnerligen karg hos den rödgröna majoriteten även i år. Av 53 yrkanden i vårt budgetförslag, bifölls endast två. Hur viktiga dessa två än är, känns det ändå minst sagt ogint.

Ännu mer så när man begrundar vissa saker som sades av rödgröna talare under debatten.

Som till exempel:
– Tittar man på texterna i ert budgetförslag så är de ju ganska långa. Oavsett vad man tycker om innehållet så är det ganska svårt då att arbeta in sådana texter i vårt budgetförslag som är ett redan väl genomarbetat dokument. Det verkar inte som att ni har skrivit dom här texterna som om ni vill att vi ska säga ja, sa Jessica Rydell (MP)

Om det inte är innehållet i våra budgetförslag som majoriteteten har problem med, utan längden på våra texter så borde majoriteten kunnat komma till någon slags överenskommelse med oss kring fler av våra yrkanden.

Våra förslag som majoriteten sa ja till

 • Landstinget ska ta fram en strategi för hur könsstympade barn snabbt kan upptäckas måste och få medicinsk hjälp och psykiskt stöd. Ett uppdrag ska formuleras till alla verksamheter som arbetar med barnsjukvård att starta ”Våga fråga” avseende könsstympning.
 • Under 2018 ska ett arbete påbörjas för att minska förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Uppföljning ska ske kontinuerligt i landstingsstyrelsen. Detta för att landstinget i Kalmar län toppar statistiken i riket när det gäller förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Hela vårt budgetförslag hittar du här:
Alliansens Landstingsplan 2018-2020

Debattartikel om vårt budgetförslag

31 maj, 2017

Landstingsfullmäktige i Västervik

Vi är på ärende 4, årsredovisningen för 2016. Här är våra kommentarer till den, så som de föredrogs av Christer Jonsson (C)

Den ekonomiska obalansen större än någonsin

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – 189 Mkr
 • Primärvårdsförvaltningen – 29 Mkr
 • Psykiatriförvaltningen – 13 miljoner Mkr
 • Sammanlagt underskott -231 Mkr, markant högre än tidigare
 • Var går gränsen för att erkänna att detta är allvarligt?
 • Hur många fler tokryck riskerar att inträffa i år?

Personalkrisen

 • Kostnaderna för bemanningskostnaderna slår nya negativa rekord: 166 miljoner Mkr
 • Allt större brist på sjuksköterskor i allt fler verksamheter
 • Tillgängligheten minskar, patienter drabbas
 • Vårdplatser dras in, tillgängligheten minskar
 • Vad är det som sker? Politiken fungerar uppenbarligen inte.

Vinster i välfärden

 • Kapitalvinsterna 87 Mkr bättre än budget. Tack o lov för vinster!
 • Faktiskt resultat – 5 miljoner i Vänsterpartiets drömvärld
 • Statsbidragen till sjukvården lägre och driver kostnader jämfört med Alliansregeringens kömiljard

Tillgängligheten

 • Hög tillgänglighet på många områden. Glädjande att patienterna också upplever det
 • Exempel på skamfläckar: Hörapparater. Kroniskt lång väntetid och ideologisk blindhet Kataraktoperationer, längre väntan
 • Tillgängligheten sjunker. Är det ok?

Glädjeämnen, några exempel

 • KLT har balans i ekonomin
 • Högt förtroende för vården. Särskilt goda resultat för våra privata enheter i primärvården
 • Trycksåren fortsatt låga, även om det finns oroande tecken
 • Vårdrelaterade infektioner sjönk
 • Antibiotikaförskrivningen sjunker

Tack till medarbetarna

 • för korta väntetider och ansträngningen för att få vården att hänga ihop
 • för att ni alla i olika yrkesgrupper tar så stort ansvar för god vård
 • för att ni står ut med en politisk majoritet som inte ger er de rätta förutsättningarna och som saknar en plan

Här hittar du samtliga handlingar för fullmäktige