Posts tagged ‘nära vård’

19 februari, 2018

En framtid med god och nära vård.

Jag har lyssnat på Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Mycket av det hon säger överensstämmer mycket väl med de frågor som vi Allianspartier i Landstinget i Kalmar län driver. Skillnaderna politiskt handlar mer om hur vi skapar dessa förutsättningar.

Sjukvården har internationell sett goda resultat vad gäller medicinsk kvalitet men sämre resultat för kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Svensk sjukvård är historiskt sett fokuserad på akutsjukvård och den måste självklart också finnas kvar och vara ändamålsenlig men vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och preventionen. Det gör vi bäst genom en nära vård.

Enligt Nergårdh ligger framtidens utmaningarna i att skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Den moderna hälso- och sjukvården behöver ta mer hänsyn till individens behov och förväntningar än i vilken struktur vården ska bedrivas. Vården bedrivs nämligen ofta i föråldrade strukturer. Framtiden handlar mer om hur vi tillhandahåller vård och gör den tillgänglig än denna struktur.

Det blir mycket spännande att följa utredningens fortsatta arbete som både ifrågasätter hur ändamålsenligt det är att dela upp vården i öppen och sluten vård samtidigt som den kommer att peka på hur vi kan underlätta samverkan mellan primärvården samt den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Här finns det gränssnitt som kanske måste förändras om människor ska kunna ges den mest ändamålsenliga vården.

Det är lätt att stämma in i utredningens uppdrag och grundtankar men vi måste vara beredda på att det finns utmaningar om den nödvändiga förskjutningen av vårdens tyngdpunkt kan ske till en mer nära vård. Det krävs större resurser till primärvården och en bättre kontinuitet i läkarkontakterna där primärvården i länet på många håll uppvisar stora brister. Det krävs också en uthållighet – inte minst politiskt för att orka genomföra förändringarna.

Utredningens fortsatta arbeta innehåller ett första delbetänkande 7 juni 2017. I juni kommer det andra delbetänkandet och slutbetänkande beräknas vara klart i mars 2019.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

 

 

Annonser
15 januari, 2018

Upp med de gömda pengarna på bordet, Anders Henriksson (S)

 

Pressmeddelande:

I landstingets budget för 2018 ingår statsbidrag för Nära vård med 180-190 miljoner kronor. Men majoriteten väljer att lägga dessa pengar under en post i resultatbudgeten för löne- och prisuppräkningar under året, istället för att fördela ut dem i verksamheten att användas till avsedda ändamål. Alliansen kräver nu att majoriteten följer intentionerna med statsbidragen och anger vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra för att medborgarna ska vård snabbare och enklare.

– Varför gömmer majoriteten undan statsbidragen på det här sättet? Intentionen är att pengarna ska gå till att korta vårdköer och öka tillgängligheten till vård i länet, inte till att täcka svarta hål i budgeten, säger Christer Jonsson (C).

– Vad tänker majoriteten använda statsbidragen till? Det är inte pengarna, utan viljan att göra något som verkar fattas hos dem. Vi kräver att de kompletterar med en plan med åtgärder för Nära vård i sjukvårdsförvaltningarnas verksamhetsplaner som redovisas de kommande veckorna, säger Pär-Gustav Johansson (M)

– Vi anser att en del av statsbidragen ska fördelas ut till det de är avsedda till. Ett av områdena är att öka tillgängligheten i primärvården. Därför behöver den nära vården byggas ut. För att framtidens sjukvård ska fungera behöver vi fler distriktsläkare som kan ta hand om patienterna och avlasta sjukhusens akutmottagningar och specialistmottagningar, säger Gudrun Brunegård (KD).

– En stor del av pengarna är tänkta att användas för att stärka landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Vi presenterade förslag vid budgetbehandlingen förra året som samtliga blev nedröstade. Nu vill vi att Anders Henriksson och majoriteten lägger korten på bordet och presenterar egna förslag för bättre anställningsvillkor, säger Pierre Edström (L).

 

Etiketter: ,
15 december, 2017

Pressmeddelande: Årsdagen av ett svek

På lördag är det ett år sedan hälsocentralen i Överum stängdes på grund av bemanningsproblem. Oroliga överumsbor som kontaktar oss undrar om och när den kommer att öppnas igen. Den rödgröna landstingsmajoriteten, som har det yttersta ansvaret för stängningen, är överumsborna svaret skyldigt.

– Den rödgröna majoriteten sviker landsbygden i Västerviks kommun där tillgången till Nära vård är väldigt begränsad. Som en av invånarna är jag väldigt bekymrad över den ojämlikhet som finns, säger Christel Alvarsson (C).

– Vi lever i ett avlångt län med mycket glesbygd. Även om utmaningarna är stora så får landstinget inte ge upp och plocka ner skylten. Du måste kunna känna en grundtrygghet även om du bor i Överum. Jag hade förväntat mig betydligt större engagemang från Socialdemokrater, vänsterpartister och Miljöpartister. Nu har de snarare kapitulerat, säger Malin Sjölander (M)

– När den rödgröna majoriteten beslutade att koppla Överums hälsocentral till Gamleby, så inbillade de sig att det skulle lösa situationen. I själva verket verkar det ha varit ett sätt att smygstänga Överum. Det kan ju inte ha varit obekant för majoriteten att Gamleby redan hade svåra bemanningsproblem och näppeligen kunde ta på sig ansvaret för även Överum, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Överum, Ankarsrum och Gamleby är orter där socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister svikit och fortsätter svika befolkningen och deras rätt till likvärdig vård. Det är tydligt att den rödgröna majoriteten inte klarar att ge en jämlik vård till alla skattebetalare i länet, säger Göran Nilsson (L).

Bakgrund

Hälsocentralen i Överum har under den rödgröna majoriteten haft en osäker tillvaro och dragits med bemanningsproblem i många år. Den drevs tidigare av en privat utförare som 2015 valde att lägga ner. Efter det tog majoriteten beslutet att starta upp igen och hålla öppet två dagar i veckan, som en filial till hälsocentralen i Gamleby. För ett år sedan stängdes mottagningen i Överum så igen, grundorsaken var att majoriteten misslyckats med att bemanna den.
Alliansen har föreslagit ett antal åtgärder som skulle underlätta bemanningen av hälsocentraler på landsbygdsorter som Överum. Några exempel:

  • Privata utförare måste få samma villkor som landstingets egna hälsocentraler som subventioneras idag. Det skulle kunna locka någon att etablera sig i Överum.
  • Nya medel till filialersättning. Det skulle kunna stimulera befintliga privata hälsocentraler att öppna upp i Överum.
  • Strategisk lönesättning med landsbygdstillägg så att fler väljer att jobba utanför städerna.
  • Sänkt mål för antal listade patienter per läkare. Det skulle göra det mer attraktivt för läkare att jobba inom primärvården.

Den rödgröna landstingsmajoriteten har sagt nej till allt och fortsätter förvägra överumsborna tillgång till primärvård på den egna hemorten.

20 november, 2017

Mer pengar till den nära vården

I sjukvården hänger det mesta ihop på ett eller annat sätt. I de flesta länder ligger vårdens tyngdpunkt på den nära vården. Det är lätt att få tid hos sin distriktsläkare samma dag, så det är helt naturligt att det är där man söker i första hand. Distriktsläkaren känner sina patienter väl och ser när det är dags att skicka dem vidare till någon sjukhusspecialist, vid något allvarligare tillstånd.

I Sverige är det inte alltid så. Här är de flesta läkarna knutna till sjukhusen. Allt för få jobbar som distriktsläkare i primärvården. Därför kan det vara svårt att få träffa sin läkare samma dag. Många åker då istället till sjukhusens akutmottagningar. De läkare som jobbar där är inte tränade på det helhetsperspektiv som distriktsläkarna har. Det riskerar att göra vården både mer omständlig och dyrare än nödvändigt.

Vi i Alliansen vill vända på kuttingen. Vi vill göra det mer attraktivt att jobba som distriktsläkare, så att de blir fler. Då blir det lättare att få tid hos sin läkare och de får mer tid för varje patient. Detta går förstås inte att ändra i en handvändning. Alliansen anslår därför 15 miljoner i år och kommer att fortsätta år för år framöver, för att bygga ut primärvården och ge utrymme för fler att arbeta som distriktsläkare.

Det är nödvändigt för att ge patienterna bästa möjliga vård på nära håll. Det avlastar sjukhusläkarna, som då kan fokusera de mest sjuka. Och det blir ett effektivare sätt att använda skattemedlen.

Den sittande rödgröna majoriteten talar också om primärvårdens betydelse, men inser inte att det är omöjligt utan att anslå pengar till att stärka upp primärvården. Därför behöver landstinget i Kalmar län en ny majoritet efter nästa val. En tydlig Allliansmajoritet som ser till patienter, personal och ekonomi.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd