Posts tagged ‘personalpolitik’

1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Annonser
28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

23 januari, 2018

Givande hearing med fackförbunden om arbetsmiljö och löner

 

Christel Malmström (Kommunal), Olle Hollertz (Läkarföreningen)
och Tora Elfversson Dahlström (Vårdförbundet) deltog.

 

Måndagen den 22 januari träffade Alliansen företrädare för Kommunal, Vårdförbundet och Läkarföreningen under en hearing om hur Landstinget i Kalmar län kan bli en attraktivare arbetsgivare och säkra en god och patientsäker vård för medborgarna.

 

Vi fick stöd för många av åtgärderna som majoriteten sa nej till i vårt senaste budgetförslag. Mötet var ett initiativ från Alliansens i ett läge där den rödgröna majoriteten är passiv trots upprepade larmrapporter om personalbrist, ansträngd arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet.

Pressmeddelande från mötet:

hearing med facken

13 november, 2017

Medarbetarna är grunden för god vård

En av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en god kvalitet i hälso- och sjukvården är en attraktiv personalpolitik. Medarbetare som trivs på jobbet och som värderas för sin kompetens bidrar till engagemang, god kontinuitet och patientsäkerhet.

För att upprätthålla en hög och bred kompetensnivå räcker det inte med att lyckas rekrytera nya medarbetare. Man måste också lyckas behålla dem som arbetat länge och byggt upp en erfarenhet. Så är det tyvärr inte idag.

Vi vill att det ska synas i lönekuvertet från landstinget att du arbetat länge och byggt upp en värdefull kompetens. Erfarenhet, kompetens och ansvarstagande ska alltid värdesättas. Detta är idag väldigt viktigt då vi ser en större rörlighet och konkurrens.

Vi har haft en orolig tid med stängda vårdplatser och personal som lämnat landstinget för andra arbetsgivare. Nästan 9000 personer i länet skrev under Kristdemokraternas upprop om att öppna vårdplatserna och stärka villkoren för sjuksköterskorna. Vi fortsätter den kampen. I november fattar landstingsfullmäktige beslut om den nya landstingsplanen. Alliansen har lagt ett antal skarpa förslag för att förbättra situationen för landstingets medarbetare. Här följer några av förslagen:

  • Vi vill genomföra en total översyn av grundbemanningen inom hälso- och sjukvården i syfte att skapa en jämlik vård i hela länet.
  • Vi vill införa en bonus för personer med lång erfarenhet och anställningstid.
  • Vi vill ta fram en lönemodell som bättre värdesätter kompetens och ansvarstagande.
  • Vi vill också utveckla mer flexibla anställningsformer för studenter och seniorer.

Utan kompetent personal kan inte landstinget fullgöra sitt uppdrag och ge hälso- och sjukvård till länsbor och besökare. Därför prioriterar vi personalen.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd