Posts tagged ‘personalpolitik’

28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

Annonser
23 januari, 2018

Givande hearing med fackförbunden om arbetsmiljö och löner

 

Christel Malmström (Kommunal), Olle Hollertz (Läkarföreningen)
och Tora Elfversson Dahlström (Vårdförbundet) deltog.

 

Måndagen den 22 januari träffade Alliansen företrädare för Kommunal, Vårdförbundet och Läkarföreningen under en hearing om hur Landstinget i Kalmar län kan bli en attraktivare arbetsgivare och säkra en god och patientsäker vård för medborgarna.

 

Vi fick stöd för många av åtgärderna som majoriteten sa nej till i vårt senaste budgetförslag. Mötet var ett initiativ från Alliansens i ett läge där den rödgröna majoriteten är passiv trots upprepade larmrapporter om personalbrist, ansträngd arbetsmiljö och hotad patientsäkerhet.

Pressmeddelande från mötet:

hearing med facken

13 november, 2017

Medarbetarna är grunden för god vård

En av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en god kvalitet i hälso- och sjukvården är en attraktiv personalpolitik. Medarbetare som trivs på jobbet och som värderas för sin kompetens bidrar till engagemang, god kontinuitet och patientsäkerhet.

För att upprätthålla en hög och bred kompetensnivå räcker det inte med att lyckas rekrytera nya medarbetare. Man måste också lyckas behålla dem som arbetat länge och byggt upp en erfarenhet. Så är det tyvärr inte idag.

Vi vill att det ska synas i lönekuvertet från landstinget att du arbetat länge och byggt upp en värdefull kompetens. Erfarenhet, kompetens och ansvarstagande ska alltid värdesättas. Detta är idag väldigt viktigt då vi ser en större rörlighet och konkurrens.

Vi har haft en orolig tid med stängda vårdplatser och personal som lämnat landstinget för andra arbetsgivare. Nästan 9000 personer i länet skrev under Kristdemokraternas upprop om att öppna vårdplatserna och stärka villkoren för sjuksköterskorna. Vi fortsätter den kampen. I november fattar landstingsfullmäktige beslut om den nya landstingsplanen. Alliansen har lagt ett antal skarpa förslag för att förbättra situationen för landstingets medarbetare. Här följer några av förslagen:

  • Vi vill genomföra en total översyn av grundbemanningen inom hälso- och sjukvården i syfte att skapa en jämlik vård i hela länet.
  • Vi vill införa en bonus för personer med lång erfarenhet och anställningstid.
  • Vi vill ta fram en lönemodell som bättre värdesätter kompetens och ansvarstagande.
  • Vi vill också utveckla mer flexibla anställningsformer för studenter och seniorer.

Utan kompetent personal kan inte landstinget fullgöra sitt uppdrag och ge hälso- och sjukvård till länsbor och besökare. Därför prioriterar vi personalen.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd

 

 

 

 

 

 

 

15 oktober, 2017

Dags att förbättra arbetsvillkoren i vården!

För att kunna bedriva vård med god kvalitet och kontinuitet är det nödvändigt att kunna bemanna sjukvården med rätt kompetens. Så enkelt är det.

När jag har följt personalen i deras arbete har många uttryckt stor frustration över hur ledande landstingsföreträdare brukar säga att verksamheten fungerar väl. Det stämmer nog gentemot patienterna, men bara på grund av att medarbetare är lojala mot patienter och kollegor och tar på sig extrapass, på bekostnad av familjeliv och ibland även den egna hälsan.

Vid landstingsfullmäktige nyligen ställde jag frågor angående just IVA i Oskarshamn, för att få fram fakta över hur verkligheten kan se ut på en av de enheter där bemanningsproblemen varit särskilt stora.

Under januari till augusti i år har sjuksköterskor där arbetat 46 extrapass, varav 21 dubbelpass, dvs två arbetspass samma dag. Det innebär bortåt två extrapass i veckan. Under samma period har undersköterskor arbetat 64 extrapass, varav 12 dubbelpass. Inget var dock beordrat, utan personalen löste schemaluckorna frivilligt, av lojalitet med patienter och kollegor. På så sätt går extrapassen ”under radarn” och rapporteras och registreras inte på samma sätt till fackförbund och arbetsgivare.

Övertidstimmar redovisas utslaget på hela enheten. Då syns inte extremfallen, som den sjuksköterska som under första halvåret hade jobbat över 100 övertidstimmar.

Hur mycket av sjuksköterskebristen som löses genom extrapass och dubbelpass i resten av landstinget är ingen som vet. Sådana uppgifter samlas märkligt nog inte in. Anledningen till att vi har data för IVA i Oskarshamn är för att jag begärde fram uppgifter för en begränsad enhet.

Många vittnar om den långsiktiga uttröttning som blir effekten av att jobba extrapass, dubbelpass och nattpass utan ledig dag för återhämtning. Det är hög tid att landstinget ser över vad man utsätter personalen för, så att man inte en vacker dag står utan både fast anställda och hyrpersonal. Inför sommaren gick det inte ens att uppbringa hyrpersonal, så IVA i Oskarshamn tvingades stänga under tio dagar.

Det är nödvändigt att förbättra arbetsvillkoren, särskilt för dem som jobbar treskift. Det måste bli mer attraktivt att jobba i landstinget. Tid för återhämtning är nödvändig. Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Det behövs en ny politisk ledning för sjukvården i länet, som tar dessa orostecken på allvar!

Gudrun Brunegård, Oppositionsråd (KD)