Posts tagged ‘primärvård’

19 februari, 2018

En framtid med god och nära vård.

Jag har lyssnat på Anna Nergårdh som är regeringens särskilda utredare med ansvar att leda arbetet med att ställa om och modernisera vården med fokus på primärvården. Mycket av det hon säger överensstämmer mycket väl med de frågor som vi Allianspartier i Landstinget i Kalmar län driver. Skillnaderna politiskt handlar mer om hur vi skapar dessa förutsättningar.

Sjukvården har internationell sett goda resultat vad gäller medicinsk kvalitet men sämre resultat för kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet. Svensk sjukvård är historiskt sett fokuserad på akutsjukvård och den måste självklart också finnas kvar och vara ändamålsenlig men vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet och preventionen. Det gör vi bäst genom en nära vård.

Enligt Nergårdh ligger framtidens utmaningarna i att skapa en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Den moderna hälso- och sjukvården behöver ta mer hänsyn till individens behov och förväntningar än i vilken struktur vården ska bedrivas. Vården bedrivs nämligen ofta i föråldrade strukturer. Framtiden handlar mer om hur vi tillhandahåller vård och gör den tillgänglig än denna struktur.

Det blir mycket spännande att följa utredningens fortsatta arbete som både ifrågasätter hur ändamålsenligt det är att dela upp vården i öppen och sluten vård samtidigt som den kommer att peka på hur vi kan underlätta samverkan mellan primärvården samt den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen. Här finns det gränssnitt som kanske måste förändras om människor ska kunna ges den mest ändamålsenliga vården.

Det är lätt att stämma in i utredningens uppdrag och grundtankar men vi måste vara beredda på att det finns utmaningar om den nödvändiga förskjutningen av vårdens tyngdpunkt kan ske till en mer nära vård. Det krävs större resurser till primärvården och en bättre kontinuitet i läkarkontakterna där primärvården i länet på många håll uppvisar stora brister. Det krävs också en uthållighet – inte minst politiskt för att orka genomföra förändringarna.

Utredningens fortsatta arbeta innehåller ett första delbetänkande 7 juni 2017. I juni kommer det andra delbetänkandet och slutbetänkande beräknas vara klart i mars 2019.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

 

 

Annonser
20 november, 2017

Mer pengar till den nära vården

I sjukvården hänger det mesta ihop på ett eller annat sätt. I de flesta länder ligger vårdens tyngdpunkt på den nära vården. Det är lätt att få tid hos sin distriktsläkare samma dag, så det är helt naturligt att det är där man söker i första hand. Distriktsläkaren känner sina patienter väl och ser när det är dags att skicka dem vidare till någon sjukhusspecialist, vid något allvarligare tillstånd.

I Sverige är det inte alltid så. Här är de flesta läkarna knutna till sjukhusen. Allt för få jobbar som distriktsläkare i primärvården. Därför kan det vara svårt att få träffa sin läkare samma dag. Många åker då istället till sjukhusens akutmottagningar. De läkare som jobbar där är inte tränade på det helhetsperspektiv som distriktsläkarna har. Det riskerar att göra vården både mer omständlig och dyrare än nödvändigt.

Vi i Alliansen vill vända på kuttingen. Vi vill göra det mer attraktivt att jobba som distriktsläkare, så att de blir fler. Då blir det lättare att få tid hos sin läkare och de får mer tid för varje patient. Detta går förstås inte att ändra i en handvändning. Alliansen anslår därför 15 miljoner i år och kommer att fortsätta år för år framöver, för att bygga ut primärvården och ge utrymme för fler att arbeta som distriktsläkare.

Det är nödvändigt för att ge patienterna bästa möjliga vård på nära håll. Det avlastar sjukhusläkarna, som då kan fokusera de mest sjuka. Och det blir ett effektivare sätt att använda skattemedlen.

Den sittande rödgröna majoriteten talar också om primärvårdens betydelse, men inser inte att det är omöjligt utan att anslå pengar till att stärka upp primärvården. Därför behöver landstinget i Kalmar län en ny majoritet efter nästa val. En tydlig Allliansmajoritet som ser till patienter, personal och ekonomi.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd

 

13 juni, 2017

Bra dag för utveckling av den Nära vården

I mer än fem år har vi arbetat för att en ny hälsocentral ska byggas i Emmaboda. Den nuvarande har funnits sedan 60-talet och haft stora arbetsmiljöproblem. Dessutom är den verkligen inte byggd för modern primärvård. Igår hade jag haft förmånen att få vara med och ta första spadtaget för en ny hälsocentral.

Den kommer inkludera hela landstingets verksamhet i Emmaboda och en familjecentral. Den skapar också möjlighet för att utveckla primärvården till mer Nära vård. För oss i Alliansen är det ju den stora utmaningen och uppgiften kommande år att förstärka den Nära vården.

Det är dessutom väldigt bra att snart öppnar en filial i Vissefjärda, något som vi i Alliansen kämpat länge för att det ska bli möjligt med fler filialer. Dessutom när Emmakliniken nyligen bestämt sig för att avsluta sin verksamhet så kommer Astrakanen i Nybro att etablera sig istället. Det betyder att Emmabodaborna kommer att ha valmöjligheter för att hitta sin hälsocentral och en fast läkarkontakt. Det är så vi vill se vården utvecklas i hela länet!

 

 

7 juni, 2017

Försämrad tillgång till sjukvård på södra Öland

I sommar kommer den rödgröna majoriteten hålla hälsocentralen i Mörbylånga stängd sex veckor – trots att det är i Färjestaden bemanningsbristen finns. Förra året var det fyra veckor. Det är en klar försämring. Befolkningen på södra Öland ökar till Västerviks storlek under sommaren.

 Bemanningssituationen är svår i Gamleby och Ankarsrum. Ändå tror jag ingen förväntar sig att de hälsocentralerna ska stängas i sex veckor under sommaren och alla patienter hänvisas till en enda hälsocentral inne i Västervik. På Öland går det tydligen, i detta rödgröna landsting, som har stordrift som signum.

Jessica Rydell hänvisar till att jourcentralen, med ökat öppethållande, finns i Borgholm. Det är dock uppenbar risk att patienter från södra Öland hellre väljer att åka direkt till akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar, dit det är tre mil närmare, och på så sätt hamnar på fel vårdnivå.

 Det är märkligt att man inte klarar att hitta vikarier till södra Öland. Har man verkligen uttömt alla möjligheter? Har man försökt rekrytera semestrande sommarölänningar, som kan tänka sig att jobba extra några veckor? Har man annonserat och kanske lockat med sommarboende för dem som inte är så lyckligt lottade att de har eget boende på ön?

 Det vore också intressant att veta om Jessica Rydell som ansvarigt landstingsråd och miljöpartist har räknat på klimateffekterna. Befolkningen från södra Ölands glesbygd tvingas ju åka två mil längre enkel väg till Färjestaden, för att träffa distriktsläkare eller distriktssköterska. Dessa frågor fick jag tyvärr inget svar på vid debatten kring min interpellation i landstingsfullmäktige.

 Ölänningarna behöver en ny politisk majoritet i landstinget!

 Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd med ansvar för primärvården