Posts tagged ‘psykisk ohälsa’

21 januari, 2018

Psykisk ohälsa en utmaning för hela samhället

Enligt en nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen lider allt fler barn och unga vuxna av psykisk ohälsa. Bland barn i åldern 10-17 år har den psykiska ohälsan ökat med över 100 procent på tio år. I gruppen unga vuxna (18-24 år) är ökningen cirka 70 procent under samma period.

Det betyder att nästan 190 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa. Nu gäller det att ta reda på orsakerna till denna katastrofala ökning. Vad vi dock vet säkert är att orsakerna går att hitta på nästan alla nivåer i samhället – i hemmet, skolan, på sociala medier och i arbetslivet. Många barn och ungdomar växer upp i otrygghet och får en tung och skavande ryggsäck med sig genom livet i form av bristande självförtroende och dålig självkänsla.

Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Situationen i vårt län ser inte annorlunda ut. Sämst i länet mår enligt Socialstyrelsen unga kvinnor i Västervik. Närmare var femte kvinna mellan 18-24 år i Västervik har under 2016 sökt vård för psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan är som sagt ett samhällsproblem och inte bara något för hälso- och sjukvården att lösa. Vi får ofta ta hand om och behandla symtomen men de bakomliggande orsakerna går oftast att hitta på andra håll. Hälso- och sjukvården kan i viss mån arbeta förebyggande men oftast kommer man in i ett senare skede som handlar om vård och behandling. Vår hjälp måste vara lättillgänglig med låga trösklar. Som landstingsallians har vi vid flera tillfällen lagt förslag där vi på ett bättre sätt vill uppmärksamma gruppen unga vuxna. Vi har sett problemen och lagt förslag om mottagningsverksamhet mer av typen ”drop-in” men ständigt fått våra förslag nedröstade. Frågan är hur mycket längre utvecklingen måste fortgå innan fler ska få upp ögonen? Vi har inte råd att vänta längre. Vi har inte råd att lämna våra ungdomar i sticket. Vi måste ta problemen på allvar och ge hjälp i tid. Det jobbet måste ske parallellt på alla nivåer.

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd (L)

 

Annonser
Etiketter:
11 december, 2017

Att förebygga självmord

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör.

Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. Och torsdagen i veckan som gick var en dag som berörde. Den handlade om hur länet arbetar med att förebygga självmord.

45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår.

Kalmar län har höga siffror i förhållande till befolkningstalen. Under lång tid drev Alliansen på för att få till stånd ett läns- och sektorsövergripande arbete. Inte bara hälso- och sjukvården, utan även Trafikverket, för att minska risken att människor tar sina liv på vägar och järnvägar, Polisen och räddningstjänsten, för att förbättra bemötandet och kanske bli än skickligare på att avvärja ett pågående självmordsförsök. Men inte minst skolor och arbetsplatser, för att lära sig känna igen tecknen på att någon mår så dåligt att hon eller han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Många liv kan räddas genom att personen känner sig sedd och lyssnad till och får hjälp att hantera sina problem.

Hela samhället behöver ställa upp och lära sig att på olika sätt minska riskerna. Kunskap och redskap behöver utvecklas och spridas, för hur man som medmänniska bemöter en person som funderar på att ta sitt liv. Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång.

Förebyggande arbete lönar sig. I Uppsala län har man räknat ut att om man med deras psykiatriambulans kan rädda ett enda människoliv, så har de 19 miljoner den kostar lönat sig samhällsekonomiskt. Därför är det särskilt ironiskt att Pierre Edströms motion om en psykiatriambulans i Kalmar län avslogs så sent som dagen före konferensen. Kan man hoppas att den rödgröna majoriteten hinner ta sitt förnuft tillfånga inför behandlingen i fullmäktige i mars?

Varje åtgärd för att förebygga självmord betyder något. Nu gäller det att fortsätta arbetet, sprida kunskap och skapa strukturer.

Det får inte vara en slump om man för hjälp!

Gudrun Brunegård (KD), Vice ordförande i Folkhälsoutskottet, som ansvarade för dagen

 

 

 

 

6 december, 2017

Missat mål inom barn- och ungdomspsykiatrin

Förra veckan hade vi som sagt budgetfullmäktige. Det är tredje året i rad som jag går upp i talarstolen och betonar vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen.

Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagda 15 mil från sina familjer som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Dagsfärska siffror visar att endast 48 procent fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 procent av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är landstingets skyldighet att hjälpa dem.

Elin Landerdahl (M), politisk sekreterare och ledamot i fullmäktige

 

 

27 oktober, 2017

Psykiatrin i fokus

Under två dagar har psykiatrin och den psykiska hälsan stått i centrum i landstinget. Under onsdagen och torsdagen har det nämligen arrangerats psykiatridagar i Västervik respektive Kalmar.

I Västervik var temat depressioner medan stress och ångest stod i centrum i Kalmar. Psykisk ohälsa är numera den största anledningen till sjukskrivningar och ca 30-40 procent av alla patientbesök på våra hälsocentraler hittar man i denna grupp. Men vi kan ändå slå fast att hälso- och sjukvårdens resurser inte fördelas på det sättet. Att må dåligt i själen är lika naturligt som att vara förkyld eller ha ont i sitt knä.

Landstingsalliansen har därför ökat resurserna till hälsocentralerna för att förbättra den psykiska ohälsan i vårt budgetförslag. Vi måste bli bättre på att upptäcka psykisk ohälsa i tid och snabbt kunna sätta in stöd och behandlingar. Då kan vi undvika större problem längre fram. Vi måste ha in fler aktörer i det arbetet för behovet är stort och tillgängligheten dålig. Både offentliga och privat aktörer behövs för att klara den här utmaningen.

Psykiatridagarna visar också hur viktigt det är att våga tala om psykisk ohälsa. Det finns till exempel fortfarande tabun att tala om den yttersta handlingen – självmordet. Men om vi inte gör det – hur ska vi få kunna förbättra situationen? Att sopa problem under mattan gör inte att de försvinner. Nu är det dags att ta nästa steg. Låt alla som vill delta i kampen mot den psykiska ohälsan få göra det.

Pierre Edström (L), oppositionsråd