Posts tagged ‘rekrytering’

28 januari, 2018

Vittnesmål om stressad arbetssituation

I veckan hade vi i Alliansgänget en hearing med de stora fackliga organisationerna i landstinget. Vi försökte lyssna in deras syn på de stora personalbekymmer som landstinget har med både brist på olika personalgrupper och svårigheter att ha rätt kompetens tillgänglig där den behövs bäst.

Men det finns en diskussion som oroar mig ännu mer och det är att alla tre företrädarna talar om den stress som finns i vardagen. Stress över scheman, stress över att man inte är säker på att man hunnit göra rätt eller ha riktigt rätt kunskap för det man ska göra.

Vi måste som arbetsgivare hitta sätt att minska detta tryck, så att man kan känna att man hinner göra ett bra jobb. Det ställer krav på stabil grundbemanning i verksamheten, att vi ger medarbetare möjlighet att vidareutbilda och fortbilda sig. Vi behöver också jobba mer med schemaläggningen i verksamheten. På sjukhusen har vi stort behov av schemaläggning dygnet runt, men hur ska det göras så att det blir så lite negativt som möjligt för hälsan, där har vi en stor utmaning som arbetsgivare.

För allianspartierna är arbetsförutsättningarna för vår personal en avgörande fråga framöver och landstinget i Kalmar län borde kunna bättre, men för det behövs ett nytt ledarskap efter valet i höst!

Christer Jonsson (C), oppositionsråd

 

Annonser
2 juni, 2017

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Medarbetarna i landstinget gör varje dag ett fantastiskt arbete. Man hjälper, visar omsorg, ger utmärkt service och räddar liv. Det är viktigt att vi är rädda om våra medarbetare som är vår viktigaste resurs.

Det är ingen hemlighet att det är en stor utmaning för landstinget att i tillräcklig grad attrahera medarbetare att ta en anställning hos oss och dessutom stanna över tid.

Det pågår en stor konkurrens om medarbetarna inom offentlig hälso- och sjukvård och det är viktigt att vi kan erbjuda goda villkor för medarbetarna. Som landsting behöver vi vara bäst på att erbjuda en attraktiv, utvecklande och hälsosam arbetsplats.

Just därför är det anmärkningsvärt att notera när man läser landstingets årsredovisning för år 2016, att vi som landsting inte når några av de mål som vi har för området.

Alliansen har presenterat ett flertal förslag som ska vända den negativa trenden.

Vi vill se över den fasta grundbemanningen och utveckla arbetsvillkoren. Är det rimligt att jobba treskift? Vi tror att det behöver ses över. Vi vill också införa en trohetsbonus för de medarbetare som varit länge i verksamheten. Det måste löna sig att stanna kvar. Vi vill öronmärka delar av den merkostnad vi har för hyrpersonal för att istället göra lönesatsningar inom bristyrken. Vi vill också renodla yrkesrollerna så att medarbetare får fokusera på sin huvudkompetens och också minimera administrationen för medarbetare med direkt patientkontakt.

Arbetet med en attraktiv och utvecklande arbetsplats är förmodligen en av de största utmaningar vi har att arbeta med nu. Mycket görs men vi kan ändå konstatera att den politiska majoriteten inte lyckas hela vägen. Det gjorde man inte heller året innan.

Landstinget i Kalmar län behöver en ny politisk ledning. Vi söker ditt förtroende för att framöver skapa ett arbetsklimat inom hälso- och sjukvården som attraherar den bästa kompetensen att arbeta och stanna i vårt landsting. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare och ledamot i landstingsfullmäktige