Posts tagged ‘sommarstängningar’

1 augusti, 2018

Sommarbemanningen på nytt i fokus

Valdagen den 9 september närmar sig med stormsteg och inte bara den utan förhandsröstningen som börjar den 22 augusti. Alla letar efter valvinnare och frågor som ska lyfta valresultatet. I landstinget fortsätter vi allianspartier förberedelserna. De sista gemensamma materialen tas fram, material som vi hoppas ska bidra till ett majoritetsskifte i landstinget.

De frågor som media tagit upp i sommar med landstingskoppling har framför allt haft med bemanningen att göra. Det har nämligen kommit nya larmsignaler från våra medarbetare om den hårda arbetsbelastningen för dem med patientnära arbete. Samtidigt meddelar verksamhetsledningarna att bemanningen fungerat bra. Vem ska man egentligen tro på? Det är svårt att inte ta till sig av berättelserna som kommer från våra medarbetare ”på golvet” om arbetade dubbelpass och förskjutna semestrar. Flera beskriver också en situation med överbeläggningar och patienter som skickas hem utan att vara färdigbehandlade.

Tyvärr är jag inte överraskad. Landstinget har länge haft svårt att rekrytera personal. Anställningsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras men det är inget som står högt på agendan för den socialdemokratiskt ledda landstingsledningen. Deras lösning är att anlita dyra bemanningsbolag eller minska antalet vårdplatser. Inget av det löser det grundproblemet. Kritiken mot neddragningar, sammanslagningar och omorganisationer har också varit hård och kommit från både medarbetare, fackförbund och oss i den politiska oppositionen.

Socialdemokraternas ständiga sommarstängningar fungerar inte. Behovet av sjukvård sjunker inte bara för att vårdplatser försvinner. Resultatet blir en orimlig arbetsbörda för medarbetarna. Kombinationen av utmattad personal och omplacerade patienter är inte heller bra ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Landstingets kostnader för inhyrd personal ökade kraftigt under årets första fyra månader, jämfört med samma period under fjolåret. Bara mellan år 2014-2017 betalade landstinget ut 558 miljoner kronor till olika bemanningsbolag och kostnaderna fortsätter att öka i år och når nya rekordnivåer. Alliansen har under flera år föreslagit att en del av de hundratals miljonerna som läggs på bemanningsbolag istället ska användas till förbättrade arbetsvillkor för landstingets egna anställda. Landstinget borde värna om de medarbetare som ännu jobbar kvar, inte slita ut dem. Våra medarbetare är värda en bättre personalpolitik. Vid valet den 9 september är den möjlig att förändra.

Pierre Edström (L)
Oppositionslandstingsråd

 

Annonser
29 juni, 2017

Personalbrist och vårdplatsbrist påverkar patientsäkerheten

Varje sommar brukar jag avsätta några dagar för att följa personalen i landstingets hälso- och sjukvård. Hittills har jag besökt primärvårdsjouren i Kalmar, sjukvårdsrådgivningen 1177, akuten och kvinnokliniken i Kalmar.

Kraftigt minskat antal vårdplatser och många i personalen på semester går inte obemärkt förbi. På vissa avdelningar kan belastningen periodvis bli väldigt hög, med överbeläggningar och flera svårt sjuka patienter som behöver vård, utan att det går att få in mer personal. Det riskerar påverka patientsäkerheten och sliter hårt på personalen.

Flera sjuksköterskor, barnmorskor och distriktsläkare har uttryckt oro för att antalet sjukskrivningar och uppsägningar ska öka på grund av den tunga arbetsbelastningen och känslan att inte räcka till. Det skulle allvarligt påverka den långsiktiga bemanningssituationen.

Vi har i Alliansen tagit fram många konkreta förslag till hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö och göra det mer attraktivt att arbeta i landstinget. En del av de pengar man nu lägger på hyrpersonal borde istället gå till att förbättra arbetsmiljön för våra egna anställda. Vi vill också lägga avsevärt mer pengar på primärvården.

Det är nu hög tid att Landstingets S+MP+V-majoritet tar signalerna på allvar. Sjuksköterskor och barnmorskor måste få rimliga arbetsvillkor, med lön efter ansvar och kompetens, återhämtning efter nattpass och vårdserviceteam som avlastar enklare arbetsuppgifter. Antalet patienter per distriktsläkartjänst behöver stegvis minska. Ett första mål borde vara 1500 istället för nuvarande mål på 1650, för att ge rimlig tid för varje patient. På sikt bör målet vara 1000 patienter per distriktsläkare. Det skulle göra det lättare att rekrytera läkare till primärvården. På så vis skulle många patienter få vård på rätt nivå och inte behöva vända sig till sjukhusen mer än vid riktigt allvarliga tillstånd.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd

7 juni, 2017

Försämrad tillgång till sjukvård på södra Öland

I sommar kommer den rödgröna majoriteten hålla hälsocentralen i Mörbylånga stängd sex veckor – trots att det är i Färjestaden bemanningsbristen finns. Förra året var det fyra veckor. Det är en klar försämring. Befolkningen på södra Öland ökar till Västerviks storlek under sommaren.

 Bemanningssituationen är svår i Gamleby och Ankarsrum. Ändå tror jag ingen förväntar sig att de hälsocentralerna ska stängas i sex veckor under sommaren och alla patienter hänvisas till en enda hälsocentral inne i Västervik. På Öland går det tydligen, i detta rödgröna landsting, som har stordrift som signum.

Jessica Rydell hänvisar till att jourcentralen, med ökat öppethållande, finns i Borgholm. Det är dock uppenbar risk att patienter från södra Öland hellre väljer att åka direkt till akutmottagningen på Länssjukhuset i Kalmar, dit det är tre mil närmare, och på så sätt hamnar på fel vårdnivå.

 Det är märkligt att man inte klarar att hitta vikarier till södra Öland. Har man verkligen uttömt alla möjligheter? Har man försökt rekrytera semestrande sommarölänningar, som kan tänka sig att jobba extra några veckor? Har man annonserat och kanske lockat med sommarboende för dem som inte är så lyckligt lottade att de har eget boende på ön?

 Det vore också intressant att veta om Jessica Rydell som ansvarigt landstingsråd och miljöpartist har räknat på klimateffekterna. Befolkningen från södra Ölands glesbygd tvingas ju åka två mil längre enkel väg till Färjestaden, för att träffa distriktsläkare eller distriktssköterska. Dessa frågor fick jag tyvärr inget svar på vid debatten kring min interpellation i landstingsfullmäktige.

 Ölänningarna behöver en ny politisk majoritet i landstinget!

 Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd med ansvar för primärvården

 

 

3 april, 2017

Sommarstängt i primärvården på södra Öland

Varje år återkommer samma fråga. Hur ska man klara sommarbemanningen i primärvården? Både distriktsläkare, sjuksköterskor och annan personal jobbar hårt och behöver sin sommarledighet, precis som alla andra. 

Problemet är att patienterna fortsätter att bli sjuka även på sommaren. Den bofasta äldre befolkningen behöver sin regelbundna tillsyn, provtagningar och omläggningar. Dessutom ökar befolkningen på Öland sommartid flera gånger om. Man brukar räkna med att södra Öland har en sommarbefolkning på omkring 40,000 invånare och ännu mer, omkring 50,000 invånare på norra ön.

Det märkliga är att man på södra Öland brukar lösa situationen med att stänga en hälsocentral, på senare år uteslutande Mörbylånga. På öns norra del ökar man istället öppethållandet.

Förra året var det första budet att Mörbylånga Hälsocentral skulle hålla stängt i åtta veckor. Efter protester från såväl oss politiker som från lokalbefolkningen, så lyckades man lösa situationen, så att man bara behövde stänga fyra veckor.

Nu är det dags igen. Från verksamhetsnivå har man informerat om stora svårigheter att rekrytera vikarier till södra Öland. Därför ser det i nuläget ut som att man behöver stänga i sex veckor. Under tiden kommer patienterna att hänvisas till Färjestaden. Det är långa avstånd på södra Öland. Nu tvingas man åka ännu längre till vården – och under en längre period, som det tycks.

Nog är det besynnerligt att det ska vara så mycket svårare att rekrytera semestervikarier till sjukvården i Mörbylånga och Färjestaden, än vad det är till Borgholm och Löttorp! Nog måtte det finnas sommarölänningar med rätt kompetenser, som skulle kunna tänka sig att jobba extra några veckor!

Det är ännu flera månader kvar till semestrarna börjar. Det är min starka förhoppning att befolkningen på södra Öland ska nås av beskedet att det inte blir någon stängning av vården det här året.

 Gudrun Brunegård (KD), oppositionslandstingsråd