Posts tagged ‘Statsbidrag’

5 februari, 2018

Årets första landstingsstyrelse

För dagen har vi gjort den långa (nåja) utflykten till kommunhuset i Kalmar, där vi begår landstingsstyrelse. Vi gör som vanligt vårt yttersta för att föra medborgarnas talan och vara en blåslampa i baken på majoriteten.

Här nedan kan du läsa de förslag vi går fram med idag. Det politiska språket kan vara lite torrt och träligt ibland, med skrivelser och yrkanden med krav på handlingsplaner hit och uppföljningar dit, men i korthet handlar de fyra förslagen om:

  1. Majoriteten måste ta revisorernas kritik på allvar och förbättra budgetprocessen – många snäpp. Vi kräver konkreta handlingsplaner.
  2. Att landstingsanställda ska få förmånscyklar är bra. Ännu bättre blir det om landstinget ställer krav på lokal närvaro vid upphandlingen, så att det blir enkelt att serva och reparera cyklarna. Det lilla tillägget vill vi göra till beslutet.
  3. En invånare framför i ett medborgarförslag önskemål om så kallade äldrevårdsmottagningar, något som vi också har föreslagit i vårt senaste budgetförslag. Så vi ger tummen upp till medborgarförslaget, helt enkelt.
  4. Alla dessa miljoner som landstinget får i form av riktade statsbidrag för att medborgarna ska få vård snabbare och enklare – de måste upp på bordet och användas till det bidragen är avsedda för. Inte gömmas undan på ett konto med det dolda syftet att putsa till resultatet på sista raden i årsredovisningen – som majoriteten vill göra.

Klicka och läs de fullständiga skrivelserna:

Alliansens förslag

Annonser
15 januari, 2018

Upp med de gömda pengarna på bordet, Anders Henriksson (S)

 

Pressmeddelande:

I landstingets budget för 2018 ingår statsbidrag för Nära vård med 180-190 miljoner kronor. Men majoriteten väljer att lägga dessa pengar under en post i resultatbudgeten för löne- och prisuppräkningar under året, istället för att fördela ut dem i verksamheten att användas till avsedda ändamål. Alliansen kräver nu att majoriteten följer intentionerna med statsbidragen och anger vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra för att medborgarna ska vård snabbare och enklare.

– Varför gömmer majoriteten undan statsbidragen på det här sättet? Intentionen är att pengarna ska gå till att korta vårdköer och öka tillgängligheten till vård i länet, inte till att täcka svarta hål i budgeten, säger Christer Jonsson (C).

– Vad tänker majoriteten använda statsbidragen till? Det är inte pengarna, utan viljan att göra något som verkar fattas hos dem. Vi kräver att de kompletterar med en plan med åtgärder för Nära vård i sjukvårdsförvaltningarnas verksamhetsplaner som redovisas de kommande veckorna, säger Pär-Gustav Johansson (M)

– Vi anser att en del av statsbidragen ska fördelas ut till det de är avsedda till. Ett av områdena är att öka tillgängligheten i primärvården. Därför behöver den nära vården byggas ut. För att framtidens sjukvård ska fungera behöver vi fler distriktsläkare som kan ta hand om patienterna och avlasta sjukhusens akutmottagningar och specialistmottagningar, säger Gudrun Brunegård (KD).

– En stor del av pengarna är tänkta att användas för att stärka landstingets attraktivitet som arbetsgivare. Vi presenterade förslag vid budgetbehandlingen förra året som samtliga blev nedröstade. Nu vill vi att Anders Henriksson och majoriteten lägger korten på bordet och presenterar egna förslag för bättre anställningsvillkor, säger Pierre Edström (L).

 

Etiketter: ,