Posts tagged ‘suicidprevention’

11 december, 2017

Att förebygga självmord

Varje människoliv är oändligt värdefullt. 45 personer i Kalmar län tog sitt liv förra året. Det är ett konstaterande som berör.

Till det kommer alla anhöriga, arbetskamrater, vänner, grannar – och även den blåljuspersonal som berörs när ett självmord har inträffat. Och torsdagen i veckan som gick var en dag som berörde. Den handlade om hur länet arbetar med att förebygga självmord.

45 människoliv kan räknas om i motsvarande ett genomsnitt på 1350 förlorade människoår.

Kalmar län har höga siffror i förhållande till befolkningstalen. Under lång tid drev Alliansen på för att få till stånd ett läns- och sektorsövergripande arbete. Inte bara hälso- och sjukvården, utan även Trafikverket, för att minska risken att människor tar sina liv på vägar och järnvägar, Polisen och räddningstjänsten, för att förbättra bemötandet och kanske bli än skickligare på att avvärja ett pågående självmordsförsök. Men inte minst skolor och arbetsplatser, för att lära sig känna igen tecknen på att någon mår så dåligt att hon eller han inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv. Många liv kan räddas genom att personen känner sig sedd och lyssnad till och får hjälp att hantera sina problem.

Hela samhället behöver ställa upp och lära sig att på olika sätt minska riskerna. Kunskap och redskap behöver utvecklas och spridas, för hur man som medmänniska bemöter en person som funderar på att ta sitt liv. Sedan starten för två år sedan har ett femtiotal personer i länet utbildats i första hjälpen för psykisk hälsa (Mental Health First Aid MHFA), en metod som används av organisationen Suicide Zero. Dessa har i sin tur utbildat flera hundra instruktörer. Dessvärre är de ojämnt spridda i länet. I flera kommuner har arbetet ännu inte kommit igång.

Förebyggande arbete lönar sig. I Uppsala län har man räknat ut att om man med deras psykiatriambulans kan rädda ett enda människoliv, så har de 19 miljoner den kostar lönat sig samhällsekonomiskt. Därför är det särskilt ironiskt att Pierre Edströms motion om en psykiatriambulans i Kalmar län avslogs så sent som dagen före konferensen. Kan man hoppas att den rödgröna majoriteten hinner ta sitt förnuft tillfånga inför behandlingen i fullmäktige i mars?

Varje åtgärd för att förebygga självmord betyder något. Nu gäller det att fortsätta arbetet, sprida kunskap och skapa strukturer.

Det får inte vara en slump om man för hjälp!

Gudrun Brunegård (KD), Vice ordförande i Folkhälsoutskottet, som ansvarade för dagen

 

 

 

 

Annonser