Posts tagged ‘vaccinering’

16 mars, 2018

Hur stort är arbetsgivarens ansvar för att medarbetarna är vaccinerade?

Inför landstingsfullmäktige den 1 mars ställde jag en interpellation om vilket vaccinationsskydd våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har. Anledningen var de mässlingsfall som utbröt på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg runt nyår.

Den händelsen ställde flera frågor på sin spets: Vilket vaccinationsskydd har våra medarbetare? Vilket vaccinationsskydd bör man ha? Vilka krav kan vi som arbetsgivare ställa?

Landstingsfullmäktige blev tyvärr inställt på grund av snöoväder så mina frågor blir inte besvarade förrän i slutet av maj. Eftersom vaccinationsfrågan till stor del handlar om att undvika smittspridning är den viktig för patientsäkerheten. Diskussionen brådskar därför så vid dagens möte med landstingets personaldelegation blev politiken uppdaterad i frågan.

Alla medarbetare som arbetar patientnära erhåller gratis vaccination mot mässlingen. Medarbetare som arbetar med barn och infektionskänsliga grupper prioriteras för att vaccinet ska räcka och man ligger nu i startgroparna för att inleda vaccinationerna. Om en medarbetare nekar att vaccinera sig kan det bli aktuellt med omplacering.

Övriga vaccinationer som är aktuella är Hepatit B (gulsot), vattkoppor, kikhosta och influensa. Vaccin mot Hepatit B får alla vid nyanställning. Mot vattkoppor vaccineras alla som arbetar med barn och patienter med nedsatt immunförsvar. När det gäller kikhosta så vaccineras alla medarbetare som arbetar med spädbarn. För de årligen återkommande influensorna rekommenderas personal med patientnära arbete att vaccinera sig. Inför den här säsongen vaccinerades 568 medarbetare, vilket är en låg andel. Det finns en viss rädsla och motstånd mot denna vaccination. En av anledningarna är de negativa effekter som andra breda vaccinationskampanjer fått tidigare. Fler borde vaccinera sig men det finns trösklar. En sådan är att respektive klinik får betala kostnaden istället för att det finns en central resurs. Här lär Kalmar kommun arbeta annorlunda. Där finns kanske en del att lära.

Jag fick en tydlig känsla av att översynen av medarbetarnas vaccinationsskydd intensifierats efter händelserna i Göteborg och att även interpellationen påskyndat arbetet. Hur som helst är det bra att dessa frågor hamnat i fokus. Hur skulle det se ut om landstingets egna medarbetare smittar patienterna? Fortfarande återstår dock en del frågetecken. Vilka krav kan vi som arbetsgivare ställa på våra medarbetare? När och hur kan sanktioner ske om man vägrar att vaccinera sig? Behöver landstinget ha en övergripande policy här? De här frågorna får vi återkomma till men nu är stenen satt i rullning. Det lär säkert bli en fördjupad diskussion när interpellationen kommer att behandlas i slutet av maj. Jag ser fram mot den.

Pierre Edström, Oppositionslandstingsråd (L)

Annonser