Posts tagged ‘vårdplatsneddragningar’

19 januari, 2018

Västerviks sjukhus bäst i Sverige

För andra året i rad har Västerviks sjukhus utsetts till landets bästa mellanstora sjukhus av tidningen Dagens Medicin. Även Länssjukhuset i Kalmar placerade sig bra med en fjärdeplats i samma klass och Oskarshamns sjukhus kom trea bland de mindre sjukhusen utan förlossningsverksamhet. Två pallplatser för att tala idrottsspråk. Mycket bra jobbat! Grattis!

Totalt ligger 151 indikationer som underlag för Dagens Medicins ranking och det är framför allt de medicinska resultaten som väger tyngst. Det är tillgängligheten och kostnadseffektiviteten som är segerreceptet för Västerviks sjukhus. Sjukhuset är till exempel mest kostnadseffektivt i landet. Men sjukhuset i Västervik har höga resultat inom många områden. Ett sådant som särskilt lyfts är tillgängligheten på akutmottagningen.

Det är sjätte året som Dagens Medicin gör den här rankningen och länets sjukhus har varit framgångsrika under samtliga år. Oskarshamns sjukhus har alltid tagit sig upp på prispallen. Under tre i rad har man varit högst upp på den och nu blev det alltså en fin tredjeplats. Förutom våra egna sjukhus topplaceringar är det intressant att konstatera att S:t Görans sjukhus i Stockholm som drivs av vårdbolaget Capio rankas som bästa mindre sjukhus i landet. Det är något att fundera över för de rödgröna som alltid förfasas över verksamhet i alternativa driftsformer.

Anledningen till de fortsatta framgångarna kan man förstås hitta bland våra kompetenta och engagerade medarbetare ute på sjukhusen. Det har på många sätt varit ett jobbigt år med bemanningsproblem på flera håll. Därför är resultaten extra glädjande och medarbetarna förtjänar all uppskattning och uppmärksamhet. Samtidigt finns det varningssignaler och förbättringsområden att arbeta med. Anledningen till att Oskarshamn tappat sin förstaplats är enligt Dagens Medicin att man fallit i arbetet med att förhindra trycksår. Man är inte heller lika framgångsrika i arbetet med att undvika överbeläggningar och utlokaliseringar där man också tappat placeringar. Det kan till stora delar skyllas på det så kallade ”tokryck” som den rödgröna majoriteten genomförde när man drastiskt drog ner antalet vårdplatser inför sommaren 2016 vilka i många fall aldrig heller återöppnades.

Förhoppningsvis kan medarbetarna på våra tre sjukhus fortsätta att bedriva sitt framgångsrika arbete men då behövs ett mer aktivt stöd från den politiska landstingsledningen. Redan när Oskarshamns sjukhus för ett år sedan fick ta emot priset som landets bästa mindre sjukhus höjde jag ett varningens finger för att majoritetens vårdplatsstängningar kunde drabba arbetsmiljön för våra medarbetare och vårdens kvalitet. Dessa farhågor har besannats.

Avslutningsvis vill jag å landstingsalliansens vägnar tacka alla medarbetare som gör dessa resultat möjliga. Ni är alla värda en guldmedalj var!

Pierre Edström, oppositionslandstingsråd (L)

 

 

Annonser
9 januari, 2018

Hjärtefrågor och politi(s)k handfallenhet

För drygt ett år sedan sökte Kristdemokraterna i Kalmar län medborgarnas stöd för att stoppa nedläggningen av vårdplatser i länet. Nästan 9000 personer från länet valde att skriva under vårt upprop för att åter igen öppna vårdplatserna.

Landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S) och hans majoritetskollegor från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ignorerade dock vårt upprop. Idag ser vi tydligt följderna av det. Neddragna vårdplatser, oro bland medarbetare och personalflykt har tvingat medicinkliniken på Länssjukhuset till omorganisation och som följd ytterligare oro bland medarbetare, ytterligare medarbetare som lämnat eller planerar att lämna landstinget.

Det vi upplever just nu är en sjukvårdskris. Ändå vägrar Anders Henriksson (S) att lyfta situationen politiskt. Kristdemokraterna och övriga Allianspartier kräver nu att Anders Henriksson och den övriga majoriteten lägger fram en åtgärdsplan för att lösa bemannings- och arbetsmiljöproblemen, innan krisen växer sig ännu större. Vi varnade för konsekvenserna av en neddragning av vårdplatserna och nu ser vi resultatet. Majoriteten bör nu ta sitt politiska ansvar och lägga allt annat åt sidan för att lösa situationen och se till att vi framöver säkrar en hjärtsjukvård av högsta kvalitet.

Jimmy Loord (KD), politisk sekreterare

Pressmeddelande från Alliansen

4 juli, 2017

Vårdplatsneddragningar sätter patientsäkerheten på spel

I förra veckan avslöjade tidningen Östra Småland att sommarstängningarna vid Länssjukhuset blir fler än vad som tidigare meddelats av sjukhusledningen. Idag kommer beskedet om överläggningar vid nästan hälften av avdelningarna på sjukhuset.

Det här är en utveckling som vi i landstingsalliansen varnat för en under en längre tid. Även förra året drogs vårdplatserna ner vid våra tre sjukhus. Skillnaden mot tidigare år var att nästan hälften av de stängda platserna aldrig öppnades igen. De fortsatta stängningarna, som var att betrakta som verksamhetsförändringar, var aldrig beslutade av politiken. Istället valde den rödgröna landstingsmajoriteten att låta tjänstemän ta ansvar för beslut och genomförande.

Beskedet om att det nu finns överbeläggningar vid Länssjukhuset kommer inte på något sätt oväntat utan kan snarast beskrivas ”som ett brev på posten”. Den situation som redan från början såg svår ut att hantera har förvärrats då beslutet togs att stänga ännu fler vårdplatser. Nu ser vi svart på vitt resultatet av en passiv rödgrön politik som i det tysta sanktionerat en stor neddragning av antalet vårdplatser.

Nedskärningen beror i första hand på de bemanningsproblem som finns. Att vårdbehovet skulle minskat stämmer inte. Det finns nämligen ingen automatik i att vårdbehovet skulle minska sommartid. Tvärtom blir patienttrycket istället högra i ett län med hög turism. Det är inte minst Östra Smålands statistik ett bevis för. Det går därför inte att bortse från de stora risker som finns för patientsäkerheten. Överbeläggningarna kan leda till att patienter inte får vård på ”rätt” avdelning. Det finns även risk att tröskeln för att bli inlagd blir högre och att vårdtiden blir alltför kort genom snabbare utskrivningar. Om man skickas hem för tidigt ökar risken för återinläggning.

Diskussionen om stängningar av vårdplatser har funnits vid samtliga tre sjukhus. Vid Oskarshamns sjukhus kommer till exempel Intensivvårdsavdelningen (IVA) att stängas under en period och den 17 juli kommer ytterligare vårdplatser att stängas vid Länssjukhuset. Med tanke på att det redan nu finns överbeläggningar kräver vi besked från den rödgröna landstingsledningen. Kan ni garantera patientsäkerheten vid våra sjukhus i sommar?

Pierre Edström (L), oppositionslandstingsråd

25 april, 2017

Svår sommar kan bli upptakt till ytterligare neddragningar

Förra sommaren stängde landstinget ett antal vårdplatser för att klara av bemanningen i semestertider. Precis som vanligt. Till skillnaden från tidigare år förblev ett antal platser stängda när hösten kom för att aldrig öppnas igen.

Den rödgröna majoriteten hade tagit tillfället i akt att smygstänga vårdplatser permanent för att man hade svårt att bemanna och hade tvingats använda sig av dyr hyrpersonal. Det skedde helt utan politisk behandling och konsekvensanalyser, tvärt emot Alliansens krav.

Landstinget kommer att sommarstänga ett antal vårdplatser även i år. Alliansen har som ett led i vår budgetprocess varit runt på länets tre sjukhus och träffat ett stort antal verksamhetschefer. De flesta säger att de har svårare än någonsin att få ihop bemanningen över sommaren.

 • Vi är oroliga för sommaren och för att sommarstängningarna ska leda till ytterliga permanenta vårdplatsneddragningar och försämringar av vårdutbudet i länet – att majoriteten åter ska passa på att genomföra besparingar och verksamhetsförändringar utan politisk behandling och konsekvensanalyser.
 • En stor anledning till situationen landstinget hamnat i är att majoriteten inte i tid har tagit tag i rekryteringsproblemen och de växande kostnaderna för hyrpersonal.
 • När de nu genomför åtgärder gör de för lite och för sent.
 • Inledningsvis var fokus på hyrläkare men redan för tre år sedan, när det började bli svårt att rekrytera även sjuksköterskor, varnade vi för att majoriteten höll på att skapa en marknad för hyrsköterskor i länet. En varning som dessvärre har besannats.
 • För två år sen fattades ett styrelsebeslut om att halvera hyrpersonalkostnaderna senast 2017. Vi såg att det krävdes kraftfullare åtgärder i handlingsplanen för att nå dit och la ett antal förslag för uppnå målet. Majoriteten sa nej till allt. Stängningarna av vårdplatserna förra helgen var en panikåtgärd av en majoritet som blundat för problemen för länge.

8 förslag för bättre bemanning

En av grundorsakerna till att landstinget har hamnat i en bemanningskris är alltså att majoriteten inte har sett problemen i tid och konsekvent har röstat ner våra förslag för att göra landstinget till en mer attraktiv arbetsgivare.

Alliansen vill:

 1. Se över grundbemanningen inom samtliga verksamheter för att göra produktion och kapacitet mer behovsanpassad än idag och skapa likvärdiga förutsättningar.
 2. Utveckla anställningsvillkoren och titta särskilt på arbetstiderna för att kunna konkurera med andra arbetsgivare.
 3. Utveckla karriärtjänster för sjuksköterskor och ta tillvara på dem som vidareutbildar sig.
 4. Göra undersköterskerollen mer attraktiv eftersom vi får signaler om att det kan bli svårare att rekrytera undersköterskor i framtiden.
 5. Inrätta någon form av ”Trohetsbonus” för att belöna trotjänare med erfarenhet. Kan till exempel handla om bättre pensionsvillkor. Idag har vi skapat en situation där dessa halkar efter nyrekryterade i löneutveckling.
 6. Ta fram en långsiktig plan för att både utreda behovet av vårdplatser i länet och framtidens definition av en vårdplats. Annars vet inte blivande personal hur framtiden ser ut.
 7. Öronmärka en del av dagens merkostnad för hyrpersonal till en modell för särskilda lönesatsningar inom bristyrken.
 8. Göra det möjligt för medarbetarna att jobba på toppen av sin kompetens, det vill säga renodla yrkesroller och minimera administrationen för medarbetare med direkt patientkontakt.